Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty okresowe > EBI 11/2023 Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.

EBI 11/2023 Korekta raportu kwartalnego za I kwartał 2023 r.

 

Zarząd Indos SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości korektę raportu kwartalnego za I kwartał 2023 roku opublikowanego 15 maja 2023 r.
Emitent wyjaśnia, że w opublikowanym raporcie (EBI nr 8/2023) została umieszczona tabela zawierająca błędne dane. W tabeli „2.3 Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta” w miejsce wierszy:
„Środki pieniężne na początek okresu
Za okres 01.01.2023 – 31.03.2023 (w zł) 1 638 605,34
Za okres 01.01.2022 – 31.03.2022 (w zł) 7 830 077,11
Środki pieniężne na koniec okresu
Za okres 01.01.2023 – 31.03.2023 (w zł) (1 468 542,99)
Za okres 01.01.2022 – 31.03.2022 (w zł) 5 711 865,50”
winny znaleźć się wiersze:
„Środki pieniężne na początek okresu
Za okres 01.01.2023 – 31.03.2023 (w zł) 6 293 042,95
Za okres 01.01.2022 – 31.03.2022 (w zł) 3 122 483,42
Środki pieniężne na koniec okresu
Za okres 01.01.2023 – 31.03.2023 (w zł) 3 185 894,62
Za okres 01.01.2022 – 31.03.2022 (w zł) 1 004 271,81”

W pozostałym zakresie "Raport za I kwartał 2023 r." jest prawidłowy.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje skorygowany raport za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Raport za I kwartał 2023 r. (skorygowany)

 

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram