Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty okresowe > EBI 3/2024 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku

EBI 3/2024 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku

Zarząd INDOS SA w nawiązaniu do raportu okresowego EBI 2/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. informuje, że w wskutek oczywistych pomyłek pisarskich błędnie oznaczono daty w nagłówkach niektórych tabel.

W nagłówku tabeli „Rachunek zysków i strat Emitenta” na stronie 6. raportu, w kolumnach drugiej i trzeciej w miejsce tekstu: „Za okres 01.09.2023 - 31.12.2023 (w zł)” winno być „Za okres 01.10.2023 - 31.12.2023 (w zł)”.

W nagłówku tabeli „Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta” na stronie 10. raportu, w kolumnie drugiej w miejsce tekstu: „Za okres 01.010.2023 - 31.12.2023 (w zł)” winno być „Za okres 01.10.2023 - 31.12.2023 (w zł)”.

W pozostałym zakresie "Raport za IV kwartał 2023 r." jest prawidłowy.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje skorygowany raport za IV kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Raport IV kw 2023_korekta

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram