Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty okresowe > EBI 8/2023 Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

EBI 8/2023 Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2023 r.

Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkt 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport I kw 2023

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram