Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty okresowe > Raport roczny za rok 2012

Raport roczny za rok 2012

W związku z obowiązkiem przekazywania przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst informacji bieżących i okresowych, Zarząd INDOS SA przekazał raport roczny za rok 2012.

Do pobrania:

  1. bilans-rzis-przeplywy-kapitaly
  2. informacja-dodatkowa
  3. oswiadczenia-zarzadu-dot-bieglego-rewidenta
  4. oswiorzet-spraw-finasns
  5. raport-bieglego
  6. sprawozdanie-z-dzialalnosci-spolki-2012
  7. wybrane-dane-finansowe-31-12-2012
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram