Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty okresowe > EBI 8/2002 Raport za I kwartał 2022 r.

EBI 8/2002 Raport za I kwartał 2022 r.

Zarząd Spółki INDOS SA w załączeniu przekazuje raport okresowy za I kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: § 5. ust.1. pkty 1. i 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Raport INDOS SA I kw 2022

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram