Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty okresowe > Raport za I półrocze 2013

Raport za I półrocze 2013

W związku z obowiązkiem przekazywania przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst informacji bieżących i okresowych, Zarząd INDOS SA przekazał raport za pierwsze półrocze 2013 r.

Do pobrania:

  1. bilans_rachunek_wynikow_rach.przeplywow_pienieznych_i_polrocze_2013
  2. oswiadczenie_zarzadu_indos_sa_z_dnia_05sier13
  3. sprawozdanie_zarzadu_za_01.01.2013_-_30.06.2013_-_indos
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram