Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Walne zgromadzenia > Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 maja 2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 11 maja 2022

Do pobrania:

Formularz do wykonywania prawa głosu NWZA 11 maja 2022

Pobierz

Ogłoszenie o planowanych zmianach w statucie NWZA 11 maja 2022

Pobierz

Projekty uchwał NWZA 11 maja 2022

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji NWZA 11 maja 2022

Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 11 maja 2022

Pobierz

Wzory pełnomocnictw NWZA 11 maja 2022

Pobierz

Treść uchwał podjętych przez NWZA 11 maja 2022

Pobierz

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
download linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram