Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Walne zgromadzenia > Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2 czerwca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2 czerwca 2016 r.

Do pobrania:

Treść uchwał ZWZA Indos SA z 2-06-2016

Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZA INDOS SA 2 czerwca 2016

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce Indos SA - na dzień 5 maja 2016 r.

Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Indos 2 czerwca 2016

Pobierz

Projekt regulaminu walnego zgromadzenia akcjonariuszy Indos SA

Pobierz

Projekty uchwał na zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Indos SA 2 czerwca 2016

Pobierz

Sprawozdanie rady nadzorczej Indos SA za oceny sprawozdań za 2015

Pobierz

Sprawozdanie rady nadzorczej Indos SA za 2015 rok

Pobierz

Wniosek zarządu Indos podział zysku 2015

Pobierz

Wzory pełnomocnictw Indos ZWZA 2 czerwca 2016

Pobierz

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
download linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram