Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Walne zgromadzenia > Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 czerwca 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30 czerwca 2022

Do pobrania:

Formularz do wykonywania prawa głosu ZWZA 30 czerwca 2022

Pobierz

Sprawozdanie z oceny konsolidacja 30 czerwca 2022

Pobierz

Projekty uchwał ZWZA 30 czerwca 2022

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZA 30 czerwca 2022

Pobierz

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 30 czerwca 2022

Pobierz

Wzory pełnomocnictw ZWZA 30 czerwca 2022

Pobierz

Sprawozdanie z działaności RN 30 czerwca 2022

Pobierz

Sprawozdanie z oceny ZWZA 30 czerwca 2022

Pobierz

Wniosek Zarządu do WZA w sprawie podziału zysku

Pobierz

Treść uchwał podjętych przez ZWZA

Pobierz

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
download linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram