Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Zakup wierzytelności > Zgłoszenie wierzytelności do sprzedaży

Zgłoszenie wierzytelności do sprzedaży

  1. Informacje o Wnioskodawcy

  Pełna nazwa firmy

  Imię i nazwisko osoby do kontaktu

  NIP

  E-mail

  Telefon

  2. Informacje o wierzytelności

  Kwota wierzytelności (należność główna)

  Termin płatności

  Czy wierzytelność była windykowana przez firmę windykacyjną/kancelarię prawną?

  TakNie

  3.Informacje o dłużniku

  Pełna nazwa firmy

  NIP

  4. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

  INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
  NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
  Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram