Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring na podmioty powiązane

Faktoring jest narzędziem finansowym, z którego korzysta z roku na rok coraz więcej
przedsiębiorstw. Usługa ta jest trudno dostępna, jeśli stronami transakcji są podmioty powiązane. W artykule wyjaśniamy przyczyny takiej sytuacji oraz  jakie są wyjątki od tej reguły.

Czym jest faktoring?

Faktoring (w klasycznej formie) jest usługą dedykowaną dla firm udzielających kredytu kupieckiego, czyli oferujących odroczone terminy zapłaty za sprzedawane produkty lub świadczone usługi. Mechanizm działania faktoringu jest prosty. Przedsiębiorca (faktorant) realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa przekazuje mu do 100% wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi (płatnik faktoringowy) dokonuje zapłaty do firmy faktoringowej zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach).

Czym są  podmioty powiązane?

Aby można było mówić o podmiotach powiązanych musi wystąpić między nimi zależność osobowa lub kapitałowa. Podmiotami takimi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej lub też zagraniczny zakład. Zgodnie z ustawą o CIT oraz ustawą o PIT za podmioty powiązane uznaje się:

  • podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot
  • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ ten same inny podmiot lub małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierające znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot
  • spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników
  • podatnika i jego zagraniczny zakład.

Faktoring na podmioty powiązane

Ograniczenia w finansowaniu podmiotów powiązanych wynikają przede wszystkim z obawy firm faktoringowych przed utratą pieniędzy wskutek oszustwa. Inne zagrożenie to włączenie w proceder wyłudzenia podatku VATu. Poprzez korzystanie z usługi faktoringu przestępcy chcą uwiarygodnić swoją działalność i utrudnić odkrycie przestępstwa. Po osiągnięciu celu i  wyłudzenie pieniędzy od faktora lub z budżetu państwa zwykle szybko znikają z rynku.

Powiązania kapitałowe lub osobowe między podmiotami korzystającymi z faktoringu są również czynnikiem podwyższającym ryzyko udziału w praniu pieniędzy.

Udzielenie faktoringu takim podmiotom może wiązać się z dokonaniem płatności za fikcyjne faktury (tzw. puste faktury)  bądź faktury ze sztucznie zawyżoną wartością zakupionych produktów lub usług. Dlatego zarówno banki, jak i większość firm faktoringowych wyklucza możliwości finansowania podmiotów powiązanych.

W naszej spółce możliwe jest udzielenie faktoringu, gdzie faktorantem i płatnikiem są podmioty powiązane. Poprzedzone jest to jednak bardzo dokładną weryfikacją transakcji, która ma być finansowana i potwierdzeniem, że faktycznie doszło do zdarzenia gospodarczego. Wymagamy od Klienta w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej m.in.: dostarczenia dokumentów tj. potwierdzenie wykonania dostawy (WZ), zlecenia transportowego (CMR) czy usługi (podpisanie protokołu odbioru), które są podstawą wystawienia faktury. Ponieważ finansowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi podnosi również ryzyko fraudu wymagamy także dodatkowego zabezpieczenia majątkowego.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
2 lutego, 2022
Doradca Klienta, tel. 799 075 838 email: joanna.kurtysiak@indos.pl
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram