Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Jak pozyskać finansowanie na realizację inwestycji z Polskiego Ładu?

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu ma pobudzić aktywność inwestycyjną jednostek samorządu terytorialnego. Celem dotacji z tego programu udzielanych gminom i powiatom ma być również rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju oraz efektywne zaangażowanie sektora finansowego.

Wartość Inwestycji w ramach I i II edycji programu to prawie 50 mld zł.

W drugiej edycji programu każdy samorząd mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dotacje: do 5 mln, 30 mln i 65 mln zł. Poziom dofinansowania waha się od 80 do 95% i zależy od obszaru priorytetowego, w którym mieści się inwestycja. Przykładowo dotację w wysokości 95% (minimum 5 proc. udziału własnego) można było otrzymać na budowę lub modernizację:

 • infrastruktury drogowej;
 • wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni
 • źródeł ciepła sieciowego  lub indywidualnego zeroemisyjnego
 • infrastruktury gospodarki odpadami, w tym spalarnie, przetwarzanie biologiczne, segregacja
 • odnawialne źródła energii

Problematyczny sposób rozliczenia inwestycji

Niestety realizacja inwestycji z Polskiego Ładu przysparza wielu problemów małym i średnim przedsiębiorstwom startującym w przetargach z tego programu. Problemy te dotyczą przede wszystkim finansowania realizowanych robót budowlanych i wnikają z przyjętego sposobu rozliczeń.   

W przypadku zwykłych inwestycji jednostki samorządowe  zazwyczaj wypłacają wykonawcom środki transzami np. wraz z postępem prac. Inaczej jest w przypadku Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Przewiduje on, iż zamawiający (inwestor) płaci wykonawcom dopiero po skończeniu całej inwestycji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy realizacja trwa dłużej niż 12 miesięcy. W przypadku takich inwestycji przewidziano wypłatę w 2 lub 3 transzach po 50 proc., po zakończeniu kolejnych etapów prac.

W efekcie takich rozwiązań przedsiębiorcy przez wiele miesięcy muszą z własnych środków płacić dostawcom za materiały budowlane, podwykonawcom oraz pracownikom. Obecnie większość firm, nie jest w stanie udźwignąć takiego ciężaru finansowego i często rezygnują one ze startowania w przetargach na inwestycje publiczne z Polskiego Ładu.

Jak sfinansować wygrany przetarg z Polskiego Ładu?

Wiele firm, które realizują inwestycje z Polskiego Ładu potrzebuje wsparcia instytucji finansowych, jednak pozyskanie finansowania nie jest łatwym zadaniem. Firmy, które nie otrzymają kredytu bankowego mogą szukać sposobów na sfinansowanie kontraktów z Polskiego Ładu w  pozabankowych instytucjach finansowych.

Nasza spółka specjalizuje się w finansowaniu branży budowlanej, w tym inwestycji z Polskiego Ładu. Przedsiębiorcom możemy zaproponować kilka produktów finansowych, które będą ich wspierać w realizacji wygranych przetargów.

 • Faktoring odwrotny sprawdza się w przypadku realizowania kilku inwestycji jednocześnie, gdzie każda z nich ma inny termin zakończenia. W ramach faktoringu odwrotnego przedsiębiorcy budowlanemu przyznawany jest limit finansowania, z którego opłacane są wymagalne lub niewymagalne faktury wystawione przez jego podwykonawców lub dostawców np. hurtownie materiałów budowlanych. Jednocześnie firma budowlana otrzymuje prolongatę spłaty tych zobowiązań i płaci za nie w dogodnym dla siebie terminie np. za 90 dni. Finansowane mogą być zarówno faktury przed jak i po terminie płatności, a także przedpłaty, zaliczki, faktury proformy, raty leasingowe.
 • Pożyczka krótkoterminowa pod realizację kontraktu to finansowanie udzielane na okres do 12 miesięcy. Zwrot pożyczonych środków jest skorelowany z przewidywanym terminem zakończeniem inwestycji i otrzymaniem zapłaty od jednostki budżetowej.
 • Faktoring jawny lub cichy może stanowić dodatkowe wsparcie finansowe, gdy wyczerpią się limity finansowe na wyżej  wymienionych produktach. Uruchamianie tego finansowania jest możliwe po wystawieniu przez przedsiębiorcę faktury na jednostkę budżetową. Środki finansowe wypłacane są natychmiast po wystawieniu faktury za zrealizowane roboty.

Sprawdź jak faktoring dedykowany dla firm budowlanych >>

Więcej o pożyczce pod kontrakt dla firm budowlanych >>

Jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać finansowanie?

Aby uzyskać finansowanie w postaci faktoringu odwrotnego i pożyczki krótkoterminowej firma powinna spełnić następujące wymagania:

 • działać na rynku ponad 12 m-cy,
 • nie mieć zaległych zobowiązań publicznoprawnych, tj. ZUS i US,
 • posiadać majątek, który może stanowić zabezpieczenie finansowania. Może to być nieruchomość (niemieszkalnej) lub ruchomość np. sprzęt budowlany – koparka, walec czy środek transportu.

Dodatkowym, ważnym aspektem dotyczącym zabezpieczenia finansowania jest cesja z kontraktu. Obecnie jednostki budżetowe zazwyczaj udzielają zgody na taką cesję. Dzięki temu, że wykonawcy robót mogą skorzystać z zewnętrznego źródła finansowania nie mają oni kłopotów z płynną realizacją i  dokończeniem inwestycji w założonym terminie.

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
16 maja, 2023
Doradca Klienta, tel. 799 075 838 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram