Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring odwrotny - co to jest i na czym polega?

Jeśli kupujesz produkty za gotówkę lub z krótkim terminem płatności, a chcesz skorzystać z długoterminowego kredytu kupieckiego, to faktoring odwrotny jest stworzony dla Ciebie. Usługa nazywana jest również  faktoringiem na dostawców, odwróconym lub zakupowym.

Na czym polega faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny (inaczej faktoring odwrócony, zakupowy, zamówieniowy) jest formą finansowania skierowaną do firm dokonujących zakupów za gotówkę lub z krótkim terminem płatności, które chcą uzyskać prolongatę w spłacie zobowiązań.Jego odwrotność w stosunku do faktoringu w wersji klasycznej, polega na tym, że jest usługą skierowaną do podmiotów dokonujących zakupów, a nie do sprzedawców.Mechanizm działania faktoringu odwrotnego jest prosty. Firma faktoringowa spłaca zobowiązania swojego klienta w ciągu 24 godzin lub zgodnie z ich terminem płatności. Natomiast klient reguluje należności wobec instytucji finansującej w dogodnym dla siebie czasie, np. w ciągu 60 dni.

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny a faktoring klasyczny (jawny)

Faktoring klasyczny (jawny)Faktoring odwrotny
Czego dotyczy finansowanie?Należności wynikających ze sprzedaży produktów i/lub usługZobowiązań wynikające z zakupu produktów i/lub usług
Podstawa udzielanego finansowaniaFaktury VAT przed terminem płatności- Faktury VAT przed terminem lub po terminie płatności
- Faktury proforma/zaliczkowe
- Raty leasingowe, kaucje
Kto jest klientem firmy faktoringowej?Strona transakcji, która dokonuje sprzedaży i wystawia fakturę (dostawca)Strona transakcji, która dokonuje zakupu (odbiorca)
Komu firma faktoringowa wypłaca środki?Stronie transakcji, która dokonuje sprzedaży i wystawia fakturę (swojemu klientowi)Stronie transakcji, która dokonuje sprzedaży i wystawia fakturę (wierzyciele klienta)
Cesja wierzytelnościtaknie
Zabezpieczenie majątkowenietak

Kiedy korzystać z faktoringu odwrotnego?

Ta usługa finansowa jest w szczególności przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy muszą zapłacić za kupowane towary/usługi w krótkim lub niewystarczająco długim, w stosunku do swojego cyklu produkcyjnego, terminie. Korzystając z faktoringu mogą zapewnić sobie środki na zakup towarów i usług koniecznych do realizacji kontraktów (np. budowlanych). Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy możliwość wystawienia faktur za wykonane prace jest odsunięta w czasie, a  niejednokrotnie pojawia się dopiero po zakończeniu kontraktu. Dzięki skorzystaniu z faktoringu odwrotnego przedsiębiorcy mogą dotrzymać harmonogramu robót nie narażając się na potencjalne, czasami bardzo dotkliwe, kary umowne.

Skorzystanie z faktoringu odwrotnego powinny także wziąć pod uwagę firmy, które  planują większe zakupy np. przed sezonem, a nie dysponują wystarczającymi środkami własnymi. Jest to także szansa na zwiększenie zysku dzięki skorzystaniu z okazyjnych zakupów. Klient kupujący większą partię towaru lub płacący szybciej (przedpłata lub krótki termin) może skorzystać z atrakcyjnych rabatów u dostawcy.

Faktoring odwrotny jest również dobrym rozwiązaniem dla firm, które nie mogą uzyskać finansowania w postaci faktoringu klasycznego (np. z powodu zakazu cesji), a szukają innej formy finansowania z odnawialnym limitem.

Faktoring odwrócony to rodzaj finansowania, który ma charakter długoterminowy, powtarzalny i działa w oparciu o umowę zawartą na czas nieokreślony. Maksymalną kwotę zadłużenia klienta wyznacza limit faktoringowy, który działa na podobnej zasadzie jak limit odnawialny udzielany przez banki. Każda spłata (nawet częściowa), której dokona klient  zwalnia limit dostępnych środków i można finansować kolejne faktury. Klient może dokonać spłaty w każdej chwili, kiedy dysponuje wolnymi środkami i dzięki temu zmniejsza koszty finansowania.

W odróżnieniu do faktoringu odwrotnego finansowanie w formie pożyczki ma zazwyczaj charakter jednorazowy i krótkoterminowy. Zarówno kwota pożyczki, jak i okres finansowania są z góry określone. Po spłacie pożyczki współpraca między pożyczkobiorcą i firmą finansową się kończy. W związku z tym zaciągnięcie pożyczki jest dobrym rozwiązaniem w przypadku jednorazowego zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe,  np. przedsiębiorca potrzebuje środków do realizacji kontraktu o wyjątkowo wysokiej wartości i nie przewiduje, że podobna sytuacja może się powtórzyć najbliższej przyszłości.

Faktoring odwrotny i pożyczka biznesowa – sprawdź porównanie >>

Jakie zobowiązania możesz sfinansować poprzez faktoring odwrotny?

W formie faktoringu odwrotnego można finansować:

 • Faktury, których termin płatności dopiero zapadnie np. za 7 dni.
 • Faktury, których termin minął (przeterminowane)
 • Faktury zaliczkowe
 • Faktury proforma
 • Raty leasingowe, kaucje
 • Szybkie uregulowanie zobowiązań np. w ciągu 24h od przesłania nam faktury.
 • Prolongata terminu płatności maksymalnie do 90 dni.
 • Budowanie lub umacnianie wizerunku rzetelnego płatnika poprzez terminowe regulowanie swoich zobowiązań.
 • Możliwa jest  zarówno wypłata 100% wartości faktury, jak i zapłata częściowa
 • Aby skorzystać z faktoringu odwrotnego nie musisz posiadać u nas innych produktów finansowych.
 • Łatwiejszy do uzyskania niż kredyt lub pożyczka
 • W odróżnieniu od pożyczki, faktoring odwrotny działa jak limit odnawialny.
 • Elastyczność spłaty – masz określony czas na spłatę zobowiązania (zwykle nie więcej niż 90 dni) ale możesz dokonać wpłaty w każdej chwili, kiedy dysponujesz wolnymi środkami i zmniejszyć koszty finansowania.
 • Limit faktoringowy od 50 tys. do 7 mln zł
 • Brak opłat za niewykorzystany limit
 • Odsetki faktoringowe pobierane są z dołu. Po spłacie zobowiązania wystawiamy Klientowi fakturę prowizyjną. 

Więcej o faktoringu odwrotnym na przykładach >>

Ile kosztuje faktoring odwrotny?

Koszty faktoringu odwrotnego są porównywalne z kosztami tradycyjnego faktoringu i składają się na nie:

 • odsetki faktoringowe w wysokości  od 0,09% kwoty faktury brutto za każdy dzień finansowania (liczone od dnia ich wypłaty przez firmę faktoringową dostawcom do chwili spłaty przez Klienta). Faktura z tytułu odsetek jest wystawiana klientowi po dokonaniu przez niego spłaty zobowiązania.
 • jednorazowa opłata przygotowawcza w wysokości do 3% przyznanego limitu finansowego. Klient dokonuje tej opłaty na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu umowy faktoringowej.

Przykładowe wyliczenie kosztów faktoringu odwrotnego

 • Kwota faktury: 100 000 zł brutto
 • Prowizja dzienna: 0,09% dziennie
 • Liczba dni finansowania: 50

Kwota wynagrodzenia firmy faktoringowej za sfinansowanie faktury poprzez faktoring odwrotny
50 dni x 0,09% x 100 000 zł = 4500 zł + VAT (23%)

Skonto jest to rodzaj rabatu oferowanego przez niektórych sprzedawców i stosowanego do faktur z odroczonym terminem płatności. Skonto oferowane jest nabywcy w przypadku wcześniejszej zapłaty za zakupione towary/lub usługi. Nabywca, który chciałby skorzystać ze skonta, ale  w danym momencie nie ma wystarczającej płynności finansowej, powinien wziąć pod uwagę skorzystanie z faktoringu odwrotnego. Jest to warte rozważania między innymi dlatego, że dla wielu firm korzystanie z faktoringu odwrotnego jest wtedy bezkosztowe. Dzieje się tak, gdy kwota otrzymanego skonta przewyższa koszty faktoringu odwrotnego.

Skonto – co to jest i jak można na nim zyskać w faktoringu odwrotnym ?>>

Faktoring odwrotny a split payment

Firmy faktoringowe w ramach faktoringu odwrotnego płacą za przedsiębiorcę faktury VAT do dostawców lub usługodawców z zastosowaniem procedury split payment. Polega to na tym, że kwota faktury netto przelewana jest na podstawowe konto dostawcy podane na fakturze, a kwota podatku VAT wpływa na konto VAT dostawcy.

Więcej o na temat faktoringu odwrotnego i split payment >>

Księgowanie faktoringu odwrotnego - jak księgować faktoring odwrotny? >>

Jak uzyskać faktoring odwrotny krok po kroku?

Aby skorzystać z faktoringu odwrotnego należy złożyć wniosek o faktoring. Jedną z podstawowych informacji, którą podaje się we wniosku jest lista dostawców/wierzycieli, którzy maja być objęci faktoringiem oraz wysokość limitu faktoringowego.

Limit faktoringowy jest to maksymalna kwota, jaką firma faktoringowa wypłaci dostawcom swojego klienta. Przy określaniu limitu faktoringowego warto posługiwać się wskaźnikiem rzeczywistych i realnych potrzeb. Nie  należy określać limitu w sposób przybliżony i zaokrąglony w górę.  Po pierwsze dlatego, że prowizja przygotowawcza jest najczęściej pobierana od wysokości udzielonego limitu finansowania. Nie warto więc płacić za kwotę limitu, którego nie będziemy w stanie wykorzystać. Po drugie,  firma faktoringowa na początku współpracy zazwyczaj jest w stanie przyznać niższy limit, a po pewnym czasie go podwyższyć.

Wymogiem do udzielania faktoringu odwrotnego jest majątkowe zabezpieczenie transakcji, dlatego we wniosku należy zaproponować ruchomość lub nieruchomość, która może być przedmiotem zabezpieczenia.

Kolejnym ważną kwestią są załączane do wniosku o faktoring dokumenty finansowe tj. bilans, RZiS, sprawozdanie F-01 lub PIT za 2 ostatnie lata oraz zaświadczenie z ZUS i US o zaleganiu /niezaleganiu w podatkach. Im szybciej dokumenty te zostaną dostarczone tym szybciej firma faktoringowa podejmie decyzję o udzielaniu faktoringu odwrotnego.

Gdzie wypłacane są środki?Na konto wierzycieli klienta
Okres finansowaniaUmowa na czas nieokreślony
Maksymalna prolongata terminu płatności - 90 dni
Cel finansowaniaSpłata zobowiązań wynikających z faktur
Kwota finansowaniaOd 50 tys. do 3 mln zł
Czas na weryfikację wnioskuOk. 3 dni od dostarczenia dokumentów
ZabezpieczenieWymagane na ruchomości lub nieruchomości

Składam wniosek o faktoring odwrotny >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 5 minuty
5 marca, 2024
Doradca Klienta, tel. 661 071 547 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram