Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Kiedy faktoring się opłaca? Sprawdź 4 przykłady

Usługa faktoringu na polskim rynku funkcjonuje już od ponad 20 lat. Ciągły i dynamiczny rozwój wspomnianego narzędzia finansowego nasuwa pytanie: kiedy opłaca się sięgnąć po faktoring? Kto odczuje najwięcej korzyści z zastosowania go we własnym przedsiębiorstwie? Poznaj przykłady 4 firm, którym korzystanie z faktoringu przyniosło wiele różnych benefitów.

Przykład 1

Rozwiązanie problemu z utrzymaniem płynności finansowej wynikającym z nieterminowych płatności od kontrahentów

Firma spedycyjna ze Śląska zajmująca się transportem wielkogabarytowym miała poważne problemy finansowe spowodowane nieterminowym realizowaniem płatności przez jej kontrahentów.  Nieuregulowane płatności stanowiły poważne obciążenie finansowe i wielokrotnie firma ta korzystała z usługi windykacji należności w naszej spółce.

Skorzystanie z faktoringu pomogło jej odzyskać płynność finansową na wiele sposobów.  Przede wszystkim przed udzieleniem faktoringu bezpłatnie sprawdzamy potencjalnych kontrahentów – płatników pod względem wiarygodności płatniczej, więc nasz klient podejmuje współpracę tylko z tymi, co do których jest pewność, że spłacą swoje zobowiązania. Już sama tego typu weryfikacja ograniczyła problem naszego Klienta z niezapłaconymi fakturami do minimum. Drugim czynnikiem, który wpłynął na większą motywację płatników do terminowej spłaty zobowiązań  i tym samym poprawił sytuację finansową naszego Klienta, był monitoring i kontrola terminowych płatności, realizowany przez naszą spółkę w ramach usługi faktoringu. Zarówno usługę weryfikacji płatników, jak i monitoring płatności wykonujemy dla naszych Klientów bezpłatnie.

Przykład 2

Zmniejszenie kosztów wynikających z udzielania kontrahentom skonta

W branży transportowej długie terminy płatności wynoszące od 45 do ponad 60 dni są normą. Jednocześnie specyfiką przedsiębiorstw tego sektora  są wysokie stałe koszty działalności takie jak: raty leasingowe i kredytowe, opłaty drogowe, koszty zakupu paliwa, wynagrodzenie kierowców itp. Podczas, gdy opłat tych należy dokonywać w każdym miesiącu, to spłata należności za świadczone usługi jest przesunięta w czasie. Jest to powodem kłopotów z utrzymaniem płynności finansowej wśród wielu firm świadczących usługi transportowe.

Część firm transportowych zasypuje tą lukę uzyskując od spedytorów szybszą zapłatę należności w zamian za udzielenie skonta. Koszt takiego rozwiązania jest jednak dość wysoki i wynosi do 5% wartości faktury. Znacznie bardziej opłacalne jest skorzystanie z faktoringu, ponieważ prowizja za tą usługę wynosi już od 1,5% miesięcznie.

Przykład 3

Szybkie pozyskanie środków finansowych bez zabezpieczenia i zdolności kredytowej

Mazowiecka firma dystrybuująca oleje przemysłowe importowane z Ukrainy ubiegała się o kredyt w bankach i pozabankowych instytucjach finansowych. Przedsiębiorstwo było w dobrej sytuacji finansowej, odnotowywało zysk, realizowało obroty na poziomie 700 000 zł miesięcznie, nie miało zaległości w zapłacie podatków do ZUS i US oraz negatywnych informacji w wywiadowniach gospodarczych. Mimo to spółka spotkała się z odmową finansowania. Powodem takiej decyzji instytucji finansowych był  brak nieruchomości, które mogłyby stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu. Innymi przyczynami odmowy były: struktura właścicielska – zarząd stanowili obywatele Ukrainy oraz branża, w której działała spółka - oceniana jako ryzykowna.

INDOS SA zaproponował Klientowi skorzystanie z faktoringu zamiast zaciągania pożyczki. Weryfikując wniosek wzięliśmy pod uwagę to, że płatnikiem w transakcji był podmiot o dużej wiarygodności finansowej. Do udzielenia faktoringu jawnego nasza spółka nie wymaga ustanawiania zabezpieczenia majątkowego, więc brak odpowiedniego przedmiotu zabezpieczenia nie był problemem. Obecnie Klient korzysta z limitu finansowego w wysokości 700 000 zł. Dzięki naszemu finansowaniu firma ta mogła zwiększyć obroty i płacić za swoje zakupy gotówką.

Przykład 4

Szybka gotówka na lepszych warunkach niż sprzedaż wierzytelności

Firma budowlana z Pomorza skończyła realizację  kontraktu na  remont szkoły. Przedsiębiorstwo wystawiło inwestorowi fakturę końcową opiewającą na 2 mln zł z terminem płatności 90 dni. Do realizacji kolejnego kontraktu potrzebne jej były środki np. na zakup materiałów budowlanych. Firma zgłosiła się do INDOS SA z propozycją sprzedaży wierzytelności. Zaproponowaliśmy inne rozwiązanie w postaci faktoringu na jedną fakturę. Nasza spółka w zależności od potrzeb Klienta realizuje usługę faktoringu zarówno w oparciu na cesję generalną, jak i osobne cesję na każdą wierzytelność. Dla naszego Klienta skorzystanie z faktoringu było korzystniejsze niż sprzedaż wierzytelności  zarówno pod względem warunków prowizyjnych, jak i od strony podatkowej. Od sprzedaży wierzytelności należny jest podatek od czynności cywilno-prawnych, podczas gdy przy faktoringu jedynym obciążeniem podatkowym, jest podlegający zwrotowi VAT doliczony do naszego wynagrodzenia prowizyjnego.

Sprzedaż wierzytelności i faktoring – sprawdź czym się różnią? >>

 

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
24 marca, 2020
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram