Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring czy windykacja? Dowiedz się, co sprawdzi się w Twojej firmie

Wielu przedsiębiorców ma trudność z podjęciem decyzji, czy sposobem na poprawę płynności finansowej ich firmy jest faktoring czy windykacja. Jedną z najważniejszych różnic między tymi usługami finansowymi  jest moment, w którym przedsiębiorca może po nie sięgnąć.

Kiedy stosować faktoring?

Co do zasady faktoring dotyczy obsługi wierzytelności niewymagalnych, czyli takich których termin płatności dopiero nadejdzie. Powodem, dla którego przedsiębiorcy korzystają z tej usługi jest możliwość uzyskania środków finansowych przed terminem wymagalności roszczenia. W praktyce wygląda to tak, że otrzymują oni wypłatę ok. 80% kwoty faktury w ciągu 24 h od przekazania jej firmie finansowej.

W związku z tym trudności z wyegzekwowaniem należności od kontrahentów nie są właściwym powodem sięgnięcia po faktoring. Można jednak stwierdzić, że faktoring pomaga firmom utrzymać płynność finansową nie tylko poprzez szybką zamianę faktur na środki finansowe, ale również dzięki temu, że pełni on rolę  prewencyjną, chroniącą przez zatorami płatniczymi.

Są tego przynajmniej dwa powody. Po pierwsze, poinformowanie kontrahentów o cesji wierzytelności do firmy faktoringowej sprawia, że przykładają oni więcej wagi do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Po drugie, na etapie włączania płatników do umowy faktoringu firma faktoringowa dokonuje ich weryfikacji pod względem rzetelności płatniczej. W wielu przypadkach pomaga to firmom podjąć decyzję czy podejmować współpracę z danym kontrahentem, czy z niej zrezygnować.

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Kiedy skorzystać z windykacji?

W przypadku usługi windykacji najlepszy moment na skorzystanie z niej to czas, gdy termin wymagalności wierzytelności już nastąpił. Opóźnienie w zapłacie rzędu 14 dni powinno być wystarczającym sygnałem do rozpoczęcia czynności windykacyjnych. Czas w tym przypadku zawsze działa na korzyść dłużnika, a każdy tydzień braku zapłaty zmniejsza prawdopodobieństwo odzyskania długu.

Windykacja to inaczej dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Proces windykacji rozpoczyna się od tzw. „windykacji miękkiej” czyli prób polubownego wyegzekwowania zapłaty. Windykatorzy prowadzą z dłużnikiem bezpośrednie negocjacje, niejednokrotnie się z nim osobiście spotykają (windykacja terenowa). Jeśli nie przynosi to efektu w postaci spłaty zadłużenia, firma windykacyjna prowadzi tzw. „windykacją twardą” czyli kieruje sprawę do sądu a następnie do egzekucji komorniczej.

Przedsiębiorca ma do wyboru dwie formy współpracy z firmą windykacyjną. Może zlecić windykację wierzytelności w oparciu o udzielone pełnomocnictwo. Wówczas firma windykacyjna działa w imieniu i na rzecz swojego klienta w zamian za ustalone wynagrodzenie. Druga forma to powierniczy przelew wierzytelności. W tym przypadku firma windykacyjna działa we własnym imieniu na rzecz swojego klienta.

Windykacja należności– praktyczny przewodnik >>

Faktoring czy windykacja - porównanie

FaktoringWindykacja
Kiedy korzystać?do 90 dni przed terminem płatnościnajlepiej nie później niż 14 dni po terminie płatności
Po co korzystać?przyspieszenie płatności za wystawione faktury odzyskanie pieniędzy od nierzetelnych kontrahentów
Jakie koszty?prowizja od kwoty faktury naliczana za każdy dzień finansowania (do dnia wypłaty środków do dnia spłaty zobowiązania przez płatnika)prowizja od kwoty odzyskanej od dłużnika

Windykacja jako uzupełnienie usługi faktoringu

Główną rolą firmy faktoringowej jest wypłata środków w ciągu 24 h od przesłania faktur do finansowania. Ale faktoring to nie tylko doraźne i szybkie uzyskanie gotówki. Jest to sposób na kompleksowe, długookresowe i elastyczne rozwiązanie poprawiające płynność finansową.

Oprócz udzielenia finansowania, firma faktoringowa przejmuje na siebie obowiązek dopilnowania terminowości płatności realizowanych przez płatników. Jeszcze przed upływem terminu płatności podejmuje ona działania monitorujące w stosunku do płatnika (telefony i e-maile z prośbą o zapłatę). Jeśli przelewy od płatnika faktoringowego zwyczajowo wychodzą z opóźnieniem,  firma faktoringowa już na etapie popisywania umowy faktoringu dobierze, odpowiedni do możliwości finansowych płatnika, okres karencji i regresu, w czasie których będzie czekać na płatność.

Sprawdź, na czym polega regres w faktoringu >>

Jeśli po upływie tych terminów płatnik faktoringowy nie dokona zapłaty firma faktoringowa zapewni swojemu klientowi obsługę w zakresie windykacji należności. Warto dodać, że w naszej firmie klient uzyskuje pełną obsługę prawnika bez ponoszenia kosztów zastępstw procesowych.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
6 listopada, 2023
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram