Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Krajowy Rejestr Sądowy online

W Krajowym Rejestrze Sądowym procedury rejestrowe, sposób prowadzenia akt, składanie wniosków (o wpis do rejestru, zmianę danych, zgłaszanie dokumentów finansowych) itp są w pełni zinformatyzowane. Cała korespondencja z sądem rejestrowym jest również prowadzona drogą elektroniczną. Odbywa się to za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych i Repozytorium Akt Rejestrowych. Elektronizacja postępowań prowadzonych w wydziałach KRS ma na celu usprawnienie procedur związanych z rejestracją maksymalne skrócenie czasu niezgodności treści wpisu widniejącego w KRS ze stanem faktycznym, a także odciążenie sądów rejestrowych.

Dla kogo obowiązkowe?

Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców obligatoryjnie muszą posługiwać się systemem informatycznym. Natomiast stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne czy SP ZOZ – y mają prawo wyboru między wersją elektroniczną a dotychczasową, tradycyjną.

Sprawdź na czym polega windykacja >>

Elektroniczne wnioski do KRS

Wszystkie wnioski do KRS, zarówno o rejestrację nowych podmiotów, jak o zmianę danych podmiotów już wpisanych do rejestru, należy składać wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Elektroniczny wniosek do KRS musi być podpisany zgodnie z reprezentacją lub przez profesjonalnego pełnomocnika za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, podpisu kwalifikowanego lub osobistego podpisu.

Warto pamiętać, że gdy działamy przez pełnomocnika należy do wniosku do KRS załączyć pełnomocnictwo oraz dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Rejestr aktów notarialnych

Nowelizacja wprowadziła również Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych CREWAN.  Akty notarialne, których treść wpływa na informacje ujawnione w KRS, są wprowadzane do CREWAN przez notariuszy. Przedsiębiorca otrzymuje od notariusza potwierdzenie dokonania i wpisania czynności do rejestru wraz z numerem aktu notarialnego nadanym w CREWAN.

Dzięki temu, zamiast dostarczenia do rejestru oryginału aktu notarialnego jako załącznika do wniosku, wystarczy  wskazać numer aktu, a system sam pobierze akt z CREWAN i dołączy go do elektronicznego wniosku.

Elektroniczne załączniki do wniosków

Inne niż akt notarialny załączniki do wniosków należy dołączyć w formie elektronicznej jako:

  • oryginały podpisane podpisem elektronicznym,
  • lub skany dokumentów papierowych poświadczone notarialnie lub przez profesjonalnego pełnomocnika. W razie dołączenia niepotwierdzonych skanów dokumentów, należy w ciągu trzech dni przesłać do KRS ich oryginały. W razie uchybienia temu obowiązkowi sąd nie wzywa do uzupełnienia i pozostawi wniosek bez rozpoznania.

Sprawdź jak działa dochodzenie należności w e-sądzie >>

E-płatności

Do wniosków nie trzeba już dołączać potwierdzenia dokonania opłat sądowych. Opłaty te są również uiszczane online, za pośrednictwem  e-płatności.

E-czytelnia

Zgodnie z nowymi przepisami dostęp do akt rejestrowych przedsiębiorców jest powszechnie dostępny za pośrednictwem tzw. e-czytelni. Akta rejestrowe powstałe przed 1 lipca 2021 r. nie będą przetwarzane na wersję elektroniczną. Wszystkie dokumenty w wersji papierowej, które powstały przed nowelizacją będą dostępne do wglądu jak dotychczas w siedzibie sądu.

Ograniczenia system

System nie powiadamia automatycznie innych instytucji o zmianach ujawnianych w KRS. Dlatego nie należy zapominać o konieczności poinformowania Urzędu Skarbowego o zmianach takich jak np. wykaz rachunków bankowych czy adres przechowywania dokumentów rachunkowych.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
19 lipca, 2021
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram