Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Ulga na złe długi a windykacja

W sytuacji braku zapłaty ze strony kontrahentów przedsiębiorca ma prawo do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług. Jest to tzw. ulga na złe długi. Warto z niej skorzystać i jednocześnie podjąć działania zmierzające do odzyskania od dłużnika należnych kwot.

Ulga na złe długi – co to jest?

Zgodnie z nowelizacją ustawy PIT i CIT od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca może pomniejszyć kwotę swojego przychodu o kwotę należności, które nie zostały zapłacone przez jego kontrahentów. W praktyce oznacza to, że nie musi już odprowadzać podatków od kwoty nieuregulowanych płatności. Jest to tzw. ulga na złe długi.

Ulga na złe długi – warunki skorzystania

Przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na złe długi po spełnieniu następujących warunków:

 • wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od daty terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze
 • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji
 • od daty wystawienia faktury lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły więcej niż 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura lub została zawarta umowa (w przypadku, gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę, jest inny niż rok, w którym zawarto umowę)
 • transakcję handlową zawarto w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Polski. Innymi słowy - wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT.

Z ulgi na złe długi w VAT można skorzystać również wobec dłużników niebędących podatnikami VAT jeżeli:

 • wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego
 • wierzytelność wpisano do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym
 • wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką.

Czy skorzystanie z ulgi na złe długi wyklucza windykację?

Decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej przedsiębiorca nadal może  skorzystać z ulgi na złe długi. Te dwa działania mogą się wzajemnie uzupełniać. Warunkiem jest wybór właściwej formy windykacji.

Przedsiębiorca chcąc skorzystać z ulgi na złe długi, a jednocześnie spróbować odzyskać swoje należności powinien skorzystać z windykacji na zlecenie. Najważniejszym cechą tej formy odzyskiwania należności jest brak cesjiwierzytelności. Nie dochodzi do przelewu praw do należności na firmę windykacyjną. Przedsiębiorca nadal pozostaje jedynym wierzycielem i to on dokonuje wszelkich rozliczeń podatkowych z tytułu tej wierzytelności.

Windykacja na zlecenie – na czym polega? 

W ramach windykacji na zlecenie firma windykacyjna w oparciu o udzielone przez klienta pełnomocnictwo wykonuje kompleksowe działania mające na celu odzyskanie długu na etapie polubownym, sądowym i  komorniczym.

Najważniejsze korzyści zlecenia windykacji na zlecenie naszej firmie:

 • Przed  podpisaniem  umowy, bezpłatnie  badamy  kondycję finansową  dłużnika. Dzięki temu już na początku Klient otrzymuje informacje na  temat  szans na odzyskanie należności.
 • Nie  pobieramy  żadnych  opłat  stałych,  wstępnych  ani abonamentowych. Nasze jedyne wynagrodzenie to prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot.
 • Zapewniamy  aktywną  i  bezpośrednią  windykację należności
 • Gwarantujemy pełną  obsługę  prawną na  wszystkich etapach windykacji.

Skorzystanie z ulgi a spłata należności

Jeżeli przedsiębiorca odzyskał część swoich należności to kwota ulgi na złe długi musi być proporcjonalna do kwoty nieodzyskanych należności. Jeśli dłużnik zapłaci całą należność z opóźnieniem to przedsiębiorca będzie musiał zwiększyć podatek należny w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiła spłata.

Przeczytaj również

Doradca Klienta, tel. 508 322 561 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram