Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Pożyczka dla firm - kompletny przewodnik w 4 krokach

Krok pierwszy: Pożyczka dla firm - kiedy warto ją wziąć ?

Jest kilka zasad, o których powinien pamiętać każdy przedsiębiorca zanim sięgnie po jedną z form finansowania zewnętrznego.

Po pierwsze, trzeba zadbać o pozytywny efekt dźwigni finansowej, czyli. rentowność danego przedsięwzięcia powinna być wyższa niż koszt kapitału, który jest pożyczany na jego realizację. Innymi słowy firma powinna wygenerować zysk ze zlecenia, na realizację którego zaciąga pożyczkę.

Po drugie, pożyczony kapitał powinien być użyty do zwiększenia zdolności produkcyjnych lub wielkości sprzedaży firmy, a nie na jej bieżące potrzeby. Przedsiębiorca wykorzystuje wtedy efekt dźwigni finansowej. Firma rozwija się szybciej, niż w przypadku gdyby używała wyłącznie środków własnych.

Kolejną sprawą jest dobór źródła finansowania zewnętrznego, odpowiedniego dla danego przedsięwzięcia. Finansowanie w formie pożyczki ma zazwyczaj charakter jednorazowy i krótkoterminowy. W związku z tym, jest to dobre rozwiązanie w przypadku jednorazowego zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe,  np. wtedy, gdy przedsiębiorca potrzebuje środków do realizacji kontraktu o wyjątkowo wysokiej wartości i nie przewiduje, że podobna sytuacja może się powtórzyć w najbliższej przyszłości.

Jeśli firma potrzebuje dodatkowych środków w sposób ciągły np. na pokrywanie kosztów dokonywanych zakupów to warto rozważyć skorzystanie z innych źródeł finansowania np. faktoringu odwrotnego.

Więcej o źródłach finansowania małych i średnich przedsiębiorstw >>

Krok drugi: Jakie wymogi stawiają instytucje finansowe firmom ubiegającym się o pożyczkę?

Każda instytucja finansowa ma swoje zasady dotyczące udzielania firmom pożyczek. Jest jednak kilka wymogów, z którymi przedsiębiorca zetknie u większości pożyczkodawców:

  • Długość istnienia firmy na rynku. Większość instytucji finansowych udziela pożyczek firmom działającym ponad 12 m-cy.
  • Branża, w której działa firma. Instytucje finansowe nie udzielają finansowania branżom, które uważają za ryzykowne. Listy takich sektorów zmieniają się wraz z sytuacją w gospodarce. Aktualnie trudniej uzyskać pożyczki firmom z branż: budowlanej, transportowej i gastronomicznej.
  • Majątkowe zabezpieczenie transakcji. Wiele instytucji finansowych wymaga ustanowienia zabezpieczenia pożyczki w formie hipoteki na nieruchomości, ale są również pożyczkodawcy, którzy przyjmują na zabezpieczenie zastaw na środkach trwałych np. samochodach czy maszynach budowlanych.
    Dowiedz się więcej o pożyczkach pod zastaw >>
  • Źródło spłaty pożyczki. Podanie wiarygodnego źródło spłaty pożyczki, czyli z czego zobowiązanie zostanie spłacone jest podstawa do wyliczenia zdolności pożyczkowej wnioskodawcy. Przykładem wiarygodnego źródła spłaty pożyczki jest np. podpisana umowa/kontrakt na realizację robót.

Krok trzeci: Pożyczka na firmę - co wziąć pod uwagę porównując oferty?

Przed zaciągnięciem pożyczki warto sprawdzić nie tylko koszty użyczenia kapitału, ale również pozostałe warunki na jakich udzielana jest pożyczka na firmę. Ważne jest także przeanalizowanie ewentualnych negatywnych skutków, jakie może spowodować brak spłaty pożyczki w założonym terminie.  

Koszty pożyczki

Porównanie kosztów pożyczki nie jest wcale łatwym zadaniem. Zestawianie RRSO pożyczek czyli Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania z różnych instytucji finansowych jest miarodajne tylko wtedy, gdy analizujemy oferty pożyczek przygotowane według identycznych parametrów, gdy takie same są zarówno kwoty pożyczek, okres spłaty, jak i sposób spłaty. Jeśli nie wszystkie parametry pożyczki są identyczne, oprócz porównania RRSO, warto wyliczyć i porównać kwotę całkowitego kosztu pożyczki.

Odsetki maksymalne od pożyczki, maksymalne RRSO – co to jest, ile aktualnie wynosi? >>

Warto również wziąć pod uwagę negatywny scenariusz i dodatkowo sprawdzić, jakie finansowe konsekwencje spotkają nas w przypadku braku terminowej spłaty pożyczki. Oprócz podwyższonego oprocentowania pożyczki po upływie terminu spłaty, przedsiębiorca może być obciążany kosztami wszelkiego rodzaju czynności windykacyjnych np. kosztami monitów i wezwań do zapłaty oraz karami umownymi.

Krótki przewodnik po WIBOR® >>

Sposób spłaty

Wybierając spośród różnych ofert warto wybrać takiego pożyczkodawcę, który dostosuje harmonogram spłat pożyczki np. do przewidywanych przez przedsiębiorcę terminów otrzymania zapłaty od jego kontrahentów. Łatwiej wtedy utrzymać terminowość w spłacie rat.

Bardzo ważne jest także sprawdzenie jaka jest procedura pożyczkodawcy w sytuacji, gdy pożyczka będzie niespłacona w terminie oraz czy jest możliwość wydłużenia terminu spłaty i skorzystania z okresu karencji w spłacie pożyczki.

Najlepsza pożyczka na firmę – sprawdź jak ją wybrać w 3 krokach >>

Krok czwarty: Pożyczka dla firm - jak ją wziąć?

Aby skorzystać z pożyczki, firma musi przede wszystkim posiadać zdolność kredytową, czyli być w stanie w uzgodnionym terminie spłacić zobowiązania wobec instytucji finansowej. 

Każda firma finansowa inaczej oblicza zdolność kredytową podmiotów ubiegających się o pozyskanie kapitału. Jednak ogólna zasada dotycząca oceny zdolności kredytowej jest jedna. Chodzi o ustalenie kwoty nadwyżki finansowej generowanej przez podmiot gospodarczy. Aby ją oszacować instytucje finansowe porównują dochody przedsiębiorstwa z ponoszonymi kosztami. Obliczona kwota musi być wystarczająca do spłaty rat zaciągniętej pożyczki.

Pierwszym krokiem do zaciągnięcia pożyczki jest złożenie wniosku o pożyczkę, w którym przedsiębiorca podaje przede wszystkim potrzebną kwotę  i proponowany okres, na jaki chce zaciągnąć zobowiązanie. Oprócz tego we wniosku podaje się inne dane, które są niezbędne instytucji finansowej do oceny zdolności kredytowej. Załącznikiem do wniosku o pożyczkę są dokumenty finansowe firmy:

  • dokumenty finansowe: w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej – KPiR 2022, PIT 2021, w przypadku pozostałych spółek, zgłoszonych do KRS – bilans i RZiS za 2 lata
  • zaświadczenia z ZUS i US o zaleganiu /niezaleganiu w podatkach
  • propozycja zabezpieczenia. Mogą nimi być: cesje wierzytelności z kontraktów, nieruchomości oraz ruchomości tj. maszyny, urządzenia, środki transportu.

W zależności od rodzaju instytucji finansowej i  kwoty pożyczki rozpatrzenie takiego wniosku może trwać od kilkunastu godzin do kilku miesięcy.

Wniosek o pożyczkę - jak wypełnić, żeby nie został odrzucony >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
7 marca, 2023
Doradca Klienta, tel. 799 075 838 email: joanna.kurtysiak@indos.pl
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram