Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Walne zgromadzenia > Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2 czerwca 2020 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2 czerwca 2020 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Pobierz

Ogłoszenie o planowanych zmianach statutu

Pobierz

Projekty Uchwał

Pobierz

Sprawozdanie RN z wyników oceny

Pobierz

Sprawozdanie z działalności RN

Pobierz

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku

Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu

Pobierz

Wzory pełnomocnictw

Pobierz

Treść uchwał podjętych przez ZWZA 2 czerwca 2020

Pobierz

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
download linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram