Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Walne zgromadzenia > Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 26 czerwca 2019 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 26 czerwca 2019 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Pobierz

Formularz do wykonywania prawa głosu

Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Pobierz

Projekty uchwał

Pobierz

Sprawozdanie RN z wyników oceny

Pobierz

Sprawozdanie RN za rok 2018

Pobierz

Wniosek zarządu w sprawie podziału zysku

Pobierz

Wzory pełnomocnictw

Pobierz

Treść uchwał ZWZA 26 czerwca 2019 r

Pobierz

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
download linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram