Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

BIK i BIG – jak działają, czym się różnią?

Instytucje finansowe przed udzieleniem pożyczki czy kredytu sprawdzają stan zobowiązań podmiotu ubiegającego się o finansowanie w bazach danych BiK i BIG. W artykule wyjaśniam na czym polega różnica między tymi bazami danych i jakie zawierają informacje.

Czym są biura informacji BIK i BIG?

Skróty ich nazw brzmią podobnie, a instytucje te mają zbliżony zakres działalności. Mimo to BIK i BIG są to odrębne podmioty gromadzące dane o zobowiązaniach finansowych.

BIK to Biuro Informacji Kredytowej. Jest to instytucja powołana w 1997 roku przez Związek Banków Polskich na mocy Ustawy o prawie bankowym. Gromadzi ona i udostępnia informacje o wiarygodności kredytowej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych. Informacje te dotyczą zobowiązań zaciągnięty wobec banków i różnego rodzaju firm świadczących usługi finansowe.  Jest to jedyna tego typu baza danych w Polsce.

BIG to skrót nazwy Biuro Informacji Gospodarczej.  Są to instytucje, których działanie reguluje Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych. Gromadzą one i udostępniają informacje dotyczące terminowego spłacania różnego rodzaju zobowiązań finansowych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, pochodzące z różnych sektorów i branż. Ich. W Polsce istnieje kilka tego rodzaju podmiotów i są to:

Jakie są różnice między BIG a BIK?

Najważniejsze różnice pomiędzy bazami BIK i BIG polegają na rodzaju podmiotów (wierzycieli), które przekazują do nich dane oraz charakterze gromadzonych informacji.  

Do BIK`u dane przekazują instytucje profesjonalnie zajmujące się finansowaniem czyli banki, SKOKi oraz firmy  pożyczkowe oraz leasingowe i faktoringowe powiązane z bankami. Dane udostępnione w tej bazie dotyczą kredytów, pożyczki, faktoringu, limitów, debetów, zakupów na raty, poręcznych kredytów. Informacje te są przetwarzane od momentu udzielenia finansowania, aż do całkowitej spłaty, niezależnie od tego czy nastąpiło czy nie opóźnienie w spłacie zobowiązania.  90% danych w BIK to dane pozytywne.

W przypadku BIG`u dane, oprócz instytucji finansowych, mogą udostępnić także przedsiębiorcy, firmy telekomunikacyjne, dostawcy energii, gminy i sądy, wierzyciele wtórni oraz osoby fizyczne. W bazie gromadzone są głownie dane negatywne dotyczące zaległości w zapłacie należności (niezapłacone rachunki,  faktury, mandaty tytuły wykonawcze, długi alimentacyjne). 

 BIK i BIG – najważniejsze różnice

 BIKBIG
Główny zakres publikowanych informacjidane o aktywnych zobowiązaniach finansowych wobec instytucji finansowychdane dotyczące niespłaconych zobowiązań finansowych, rachunków i faktur wobec wszelkiego rodzaju wierzycieli
Wierzyciele przekazujący dane i mające do nich dostęp
 • banki
 • SKOKi
 • firmy pożyczkowe
 • firmy leasingowe i faktoringowe powiązane z bankami

 

 • wszystkie podmioty wymienione
 • w kolumnie dotyczącej BIG
 • przedsiębiorcy
 • firmy telekomunikacyjne
 • dostawcy energii
 • gminy i sądy
 • wierzyciele wtórni
 • osoby fizyczne
Podmioty, których dotyczą przekazywane dane
 • konsumenci
 • firmy
 • konsumenci
 • firmy
Typ wpisywanej informacjigłównie  pozytywnegłównie negatywne
Warunki, które musi spełniać zobowiązanie, aby trafić do bazyKażde czynne zobowiązanie finansowe zobowiązanie niezapłacone

 

 • przez 30 dni
 • w kwocie powyżej 200 zł w przypadku konsumenta i 500 zł w przypadku firmy
Okres przetwarzania informacji pozytywnych (zobowiązania spłacone bez opóźnień lub do 60 dni od terminu płatności)
 • od momentu udzielenia finansowania do momentu spłaty
 • 12 lat,  jako dane statystyczne,  do przetwarzania których wymagana jest zgoda klienta
 nie dotyczy
Okres przetwarzania informacji negatywnych (dotyczących zobowiązań spłaconych po terminie)
 • 5 lat
 • 12 lat, jako dane statystyczne,  do przetwarzania których wymagana jest zgoda klienta
14 dni- czas na wykreślenie negatywnej informacji przez podmiot, który ją przekazał
Okres przetwarzania informacji negatywnych o niespłaconym zobowiązaniu12 lat, jako dane statystyczne,  do przetwarzania których wymagana jest zgoda klienta
 • 6 lat w przypadku konsumenta
 • 10 lat w przypadku firmy

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
14 marca, 2022
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram