Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Dochodzenie należności w trudnych czasach pandemii

Obecnie słowo „pandemia” to często świetna wymówka, używana przez nierzetelnych kontrahentów, aby wydłużyć sobie termin płatności za zobowiązania i sposób na bezpłatne kredytowanie się u wierzyciela. Jaką drogę windykacji wybrać, aby nie dać się zwieść i w trudnych czasach odzyskać swoje pieniądze?

Dochodzenie należności w sądzie - kiedy warto to zrobić?

Zatrudnienie do windykacji kancelarii prawnej jest dobrym wyjściem, gdy uznamy że polubowne odzyskanie należności jest niemożliwe i skuteczna będzie jedynie droga sądowa. Działania kancelarii prawnych koncentrują się na wysłaniu do dłużnika wezwania do zapłaty.  W przypadku braku reakcji na to pismo prawnik kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.  Niestety odzyskanie należności w taki sposób może trwać latami. Wadą tego rozwiązania jest także konieczność uiszczenia z góry kosztów zastępstwa procesowego.

Długi czas oczekiwania

Wydanie przez sąd nakazu zapłaty to często nie koniec czasu oczekiwania na pieniądze. W związku ze zmianą przepisów dłużnikowi, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, należy doręczyć wydany nakaz zapłaty. Jeżeli dłużnik nie odbierze listu poleconego z sądu to nakaz zapłaty zostaje wysłany do wierzyciela w celu wskazania komornika do doręczenia nakazu dłużnikowi. W praktyce wydłuża to całą procedurę nawet o 3 miesiące. Dodatkowo dłużnik ma prawo złożyć sprzeciw, co oznacza kolejne wydłużenie oczekiwania na płatność.  W efekcie pomimo uzyskania nakazu zapłaty może się okazać, że dłużnik nie ma już majątku, z którego da się odzyskać należność albo co gorsza złożył wniosek o upadłość.

Co może firma windykacyjna?

Firma windykacyjna ma silna motywację do odzyskania należności, ponieważ od skuteczności windykacji uzależnione jest jej wynagrodzenie.  W obecnych, trudnych czasach najważniejszy stał się polubowny etap windykacji. Na tym etapie windykator ma za zadanie rozpoznać sytuację majątkową  dłużnika i zdecydować, czy warto poświęcić czas na negocjacje czy też należy pilnie skierować sprawę do sądu. Aby podjąć tą decyzję doświadczony windykator pozyskuje informacje z rozmów telefonicznych lub osobistej wizyty u dłużnika oraz z baz danych wywiadowni gospodarczych, KRSu, CEDIG oraz Biur Informacji Gospodarczej.

Dowiedz się jak prawidłowo wynegocjować i zawrzeć ugodę z dłużnikiem >>

Narzędzia do negocjacji

Z naszego doświadczenia wynika, że zawsze warto rozmawiać z dłużnikiem na temat spłaty polubownej i podjąć próby zawarcia porozumienia. Jest to korzystne dla obu stron. Dzięki takiemu rozwiązaniu wierzyciel nie musi wykładać dodatkowych pieniędzy na koszty sądowe i egzekucyjne. Jednocześnie  zobowiązania dłużnika nie są o te kwoty powiększane.

Przykładowym narzędziem do zmotywowanie dłużnika do polubownej spłaty jest rekompensata za koszty windykacji.  Wierzyciel ma prawo obciążyć dłużnika odsetkami za zwłokę w płatności oraz naliczyć od każdej faktury rekompensatę za koszty odzyskiwania wierzytelności w kwocie 40, 70 lub 100 euro w zależności od nominału faktury.  W przypadku zlecenia windykacji naszej firmie wierzyciel nie musi dochodzić rekompensaty samodzielnie. W ramach procesu windykacji przejmujemy na siebie obowiązek przedstawienia dłużnikowi kwoty do zapłaty wraz z wyliczeniem wszystkich dodatkowych kosztów w postaci odsetek i rekompensaty za koszty odzyskiwania wierzytelności. Mogą one posłużyć windykatorowi jako dodatkowe narzędzie do negocjacji.  Dłużnicy otrzymując wyliczenie całej kwoty długu chętniej spłacają należność główną i próbują się porozumieć co do pozostałych kosztów, ponieważ ich zminimalizowanie jest w ich interesie.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
21 czerwca, 2021
Doradca Klienta, tel. 661 070 327 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram