Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Windykacja należności– praktyczny przewodnik

Z problemem nieterminowej zapłaty spotyka się na co dzień nawet 80-90% firm w Polsce. Opóźnienie w zapłacie rzędu 14 dni powinno być wystarczającym sygnałem do rozpoczęcia czynności windykacyjnych. Z artykułu dowiesz się czym jest windykacja? Czy lepiej dochodzić swoich należności samodzielnie czy zlecić to zadanie firmie windykacyjnej?

Co to jest windykacja?

Windykacja to inaczej dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Windykacja określana jest również jako ściąganie długów czy dochodzenie należności.  Najczęściej mamy do czynienia z windykacją wierzytelności pieniężnych. W życiu gospodarczym windykowane są należności z faktur za zakupiony towar lub usługę, które nie zostały uregulowane przez kupującego w terminie płatności. Działania windykacyjne warto rozpocząć natychmiast, gdy powstaje zaległość płatnicza. Czas w tym przypadku zawsze działa na korzyść dłużnika, a każdy tydzień braku zapłaty zmniejsza prawdopodobieństwo odzyskania długu.

Wierzyciel, dłużnik, dług – sprawdź co oznaczają te pojęcia >>

Czy windykacja jest legalna?

W społeczeństwie pokutuje negatywna opinia o firmach windykacyjnych, która jest wynikiem krzywdzących i nieprawdziwych stereotypów o tym, że działania windykacyjne są nielegalne, a firmy windykacyjne swoimi działaniami łamią prawo. Tymczasem działanie firm windykacyjnych jest całkowicie legalne, a prawo polskie pozwala na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do dochodzenia swojej własności, które nie łamią obowiązujących przepisów ani nie stoją w sprzeczności z porządkiem prawnym.

Profesjonalne i działające etycznie firmy windykacyjne pomagają w likwidowaniu zatorów płatniczych w gospodarce. Przywracają płynność finansową uczciwym przedsiębiorcom, pomagając im w dochodzeniu należności od nierzetelnych kontrahentów, kredytujących się ich kosztem. Wielokrotnie jest to dla firm-wierzycieli ostatnia deska ratunku przed bankructwem.

Firma windykacyjna - czego możesz oczekiwać podejmując współpracę? >>

Na czym polega windykacja terenowa?

Windykacja terenowa to nic innego jak osobiste spotkania windykatora z dłużnikiem. Ma ona na celu zwiększenie presji na spłatę zaległych zobowiązań.

Dzięki wizycie u dłużnika windykator może:

  • lepiej ocenić sytuacje finansową dłużnika, sprawdzić jak w rzeczywistości funkcjonuje jego biznes, rozpoznać składniki majątku dłużnika i ewentualne źródła spłaty długu
  • uzgodnić z dłużnikiem harmonogram spłaty zobowiązań, podpisać ugodę i uzyskać uznanie długu
  • skuteczniej niż listowne czy e-mailowe wezwanie do zapłaty zmotywować dłużnika do spłaty należności.

Windykacja B2C a B2B

Windykacja B2C (business to consumer) to dochodzenie tzw. należności konsumenckich. W przypadku windykacji B2C wierzycielem jest podmiot gospodarczy (firma np. bank, dostawca internetu czy telewizji, operator sieci komórkowej) a dłużnikiem osoba fizyczna, czyli konsument. Natomiast windykacja B2B (business to business) to odzyskiwanie należności pochodzących z obrotu gospodarczego, gdzie zarówno dłużnik jak i wierzyciel są podmiotami gospodarczymi (firmami).

Windykacja B2B a windykacja B2C - czym się różnią? >>

Dylemat: zlecić windykację czy samodzielnie dochodzić należności?

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z niezapłaconą fakturą zastanawiają się czy próbować odzyskać należność samodzielnie czy zlecić windykację profesjonalnej firmie. Windykacja należności we własnym zakresie to dobre rozwiązanie na sam początek. Przedsiębiorcy podejmują próby samodzielnego wyegzekwowania płatności, ponieważ nie chcą ponosić dodatkowych kosztów oraz chcą w pełni kontrolować wszystkie działania windykacyjne. Jednak samodzielne działania bywają nieskuteczne i trzeba poświęcić na to dużo czasu. Nie są one również bezkosztowe. Dlatego, jeśli własne próby odzyskania należnych pieniędzy nie przynoszą efektów, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego windykatora.

Prawnik czy firma windykacyjna - co lepiej wybrać do wyegzekwowania należności?

Etapy windykacji w firmie windykacyjnej

Profesjonalne dochodzenia należności składa się z kilku etapów.

Przed podpisaniem umowy

W naszej firmie zanim podpiszemy umowę windykacyjną z Klientem przeprowadzamy bezpłatny wywiad gospodarczy i badamy kondycję finansową dłużnika. Ustalamy między innymi jego aktualną sytuację prawną, składniki majątku i źródła przychodów. W ten sposób oceniamy szanse na wyegzekwowanie należności i określamy wysokość prowizji. Jeśli dłużnik nie jest w upadłości, likwidacji lub prowadzona wobec niego egzekucja komornicza nie została zakończona bezskutecznie proponujemy Klientowi podpisanie umowy.

Prawnik czy firma windykacyjna - co lepiej wybrać do wyegzekwowania należności? >>

Windykacja polubowna

Pierwszy etap windykacji to windykacja polubowna (windykacja przedsądowa). Jej głównym celem jest doprowadzenie do dobrowolnej spłaty długu przez dłużnika. Nie ograniczamy się tu do wysyłania e-maili i pism. Nasi windykatorzy prowadzą z dłużnikiem bezpośrednie negocjacje, niejednokrotnie się z nim osobiście spotykają (windykacja terenowa). Działania te podejmowane są, aby skłonić dłużnika do uznania długu lub podpisania ugody. Jeśli do tego dojdzie monitorujemy terminową spłatę należności i pilnujemy, aby zobowiązanie podjęte przez dłużnika było realizowane zgodnie z założeniami.

Ugoda z dłużnikiem – jak prawidłowo ją wynegocjować i zawrzeć>>

Windykacja sądowa

Dłużnik nie zawsze jest skory do podpisania ugody lub też przestaje ją realizować. Wówczas warto rozważyć przejście do kolejnego etapu dochodzenia należności - windykacji sądowej.

Sprawy o zapłatę mogą być rozpoznawane w czterech głównych trybach postępowania sądowego: w postępowaniu zwykłym, upominawczym, nakazowym i do elektronicznego postępowania upominawczego tzw. epu.

Celem postępowania sądowego jest uzyskanie wyroku lub nakazu zapłaty, będącego podstawą postępowania zabezpieczającego, a później egzekucyjnego. Na drogę postępowania sądowego warto wstępować wtedy, gdy mamy wiedzę, że dłużnik posiada majątek i/lub czerpie dochody, które mogą być źródłem spłaty jego zobowiązania. Jeśli nie jesteśmy w ten sposób przygotowani do rozprawy sądowej i egzekucji komorniczej to ich wszczynanie może nie tylko nie przynieść efektu w postaci spłaty zobowiązania przez dłużnika, ale również narażać wierzyciela na dodatkowe, niemożliwe do odzyskania koszty.

Nasi prawnicy specjalizują się w prowadzeniu spraw gospodarczych i mają w tym zakresie ogromne doświadczenie. Na etapie postępowania sądowego zapewniamy Klientowi pełną obsługę prawną: począwszy od przygotowania i złożenia w sądzie odpowiednich dokumentów, aż po reprezentowanie go przed sądem.

Nasza firma kredytuje koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym. Oznacza to, że klient w ogóle nie ponosi kosztów adwokackich, ponieważ po rozstrzygnięciu sprawy na jego korzyść pokrywa je dłużnik.

Jak działa dochodzenie należności w e-sądzie? >>

Egzekucja komornicza

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku, kierujemy sprawę  do egzekucji komorniczej. Kierując do komornika wniosek o rozpoczęcie egzekucji, INDOS SA ma rozeznanie w tym, co może być źródłem spłaty długu. Rola windykatora jest tutaj ogromna. To właśnie on wskazuje odpowiedni majątek, sprawuje kontrolę nad przebiegiem procesu egzekucji, począwszy od ustalenia najkorzystniejszego terminu czynności komorniczych, po osobiste w nich uczestnictwo.

Klient nie ponosi kosztów adwokackich w egzekucji.

Windykacja po bezskutecznej egzekucji

Zdarza się jednak, że komornikowi nie uda się wyegzekwować należności i  umarza postępowanie egzekucyjne. Po otrzymaniu zawiadomienia o bezskutecznej egzekucji wierzyciel w każdym czasie może złożyć ponowny wniosek egzekucyjny. Sytuacja majątkowa dłużnika może się z czasem poprawić np. może on założyć nowy, dobrze prosperujący biznes.

W przypadku bezskutecznej egzekucji komorniczej INDOS w całości bierze koszty zastępstwa procesowego na siebie.

Bezskuteczna egzekucja komornicza – udowadniamy, że to nie same straty >>

Koszty windykacji - jakie parametry decydują o wysokości prowizji za windykację?

Nasza firma nie pobiera żadnych opłat stałych, wstępnych ani abonamentowych. Nasze jedyne wynagrodzenie to prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot.  Wysokości prowizji zależy od szans na odzyskanie należności. Jej obliczenia dokonuje się w oparciu o wiele kryteriów, do których należą m.in.: termin wymagalności i nominał wierzytelności oraz kondycja finansowa dłużnika. Czynniki te decydują o nakładach pracy i kosztach, jakie trzeba ponieść, aby odzyskać należność.

Prowizja za windykację zwykle wynosi od kilku do kilkunastu procent wartości dochodzonej wierzytelności (ale nie mniej niż 250 zł). Wysokość prowizji można doprecyzować w umowie w postaci tabeli (robi się tak przy większej ilości spraw, z różnym nominałem)  lub wyceniać indywidualnie (sprawdza się w przypadku pojedynczych zleceń). Klient ponosi również koszty na etapie sądowym i komorniczym. Ich wysokość uzależniona jest od rodzaju podejmowanych czynności i wynosi od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Największe koszty trzeba ponieść, jeśli dokonuje się egzekucji komorniczej z nieruchomości. Wówczas ich wysokość to kilka tysięcy złotych. Klient nie ponosi kosztów adwokackich, które kredytujemy.

Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie koszty (sądowe, egzekucyjne, urzędowe) są zwracane przez dłużnika w pierwszej kolejności.

Niezapłacona faktura. 8 rzeczy, które warto zrobić, gdy dłużnik nie płaci >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 5 minuty
5 października, 2021
Doradca Klienta, tel. 661 073 384 email: iwona.nawrot@indos.pl
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram