Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring pełny i niepełny - na czym polega różnica?

Faktoring zyskuje coraz większą popularność. Staje się jednym z narzędzi, po które przedsiębiorcy chętnie sięgają w celu utrzymania płynności i przyspieszenia terminów płatności. Dzieje się tak, ponieważ istnieje wiele form faktoringu i każdy może wybrać rodzaj najlepiej dopasowany do swoich potrzeb. W artykule wyjaśniam różnice między faktoringiem pełnym i niepełnym.

Faktoring pełny i niepełny -  podstawowa różnica

Główna różnica między faktoringiem pełnym i niepełnym polega na tym, czy firma faktoringowa przejmuje czy nie  ryzyko niewypłacalności płatnika faktoringowego.

W faktoringu pełnym (faktoringu bez regresu, właściwym) instytucja finansująca (faktor) bierze na siebie ryzyko niewypłacalności płatników faktoringowych. Dla firmy korzystającej z faktoringu (faktoranta) oznacza to pełne bezpieczeństwo.  Jeśli płatnik nie dokona płatności wynikających z faktur przekazanych do faktoringu, firma faktoringowa nie ma prawa do regresu, czyli nie może wymagać od faktoranta zwrotu wypłaconej zaliczki.

W faktoringu niepełnym (faktoringu z regresem, niewłaściwym) w sytuacji kiedy kontrahent nie zapłaci należności w ustalonym terminie następuje tzw. regres. Oznacza to, że firma faktoringowa ma prawo prosić faktoranta o zwrot wypłaconej mu kwoty wraz z odsetkami faktoringowymi.

Faktoring pełny i niepełny - wady i zalety

Pozornie wybór pomiędzy faktoringiem pełnym i niepełnym wydaje się prosty. Faktoring pełny wydaje się lepszy, ponieważ zwalnia przedsiębiorcę z ryzyka niewypłacalności jego kontrahentów.

Warto jednak wiedzieć, że faktoring pełny to tzw. faktoring z ubezpieczeniem należności.  Ubezpieczyciel weryfikuje kondycję finansową płatników faktoringowych i na tej podstawie dla każdego z nich ustala wysokość limitu transakcji, na jaką udzieli ubezpieczenia. Wysokość takiego limitu może zasadniczo, na niekorzyść odbiegać od wysokości limitu faktoringowego, o jaki ubiegał się przedsiębiorca (faktorant). Ubezpieczyciel stawia również firmie faktoringowej warunki w zakresie  czasu trwania i przebiegu postępowania windykacyjnego w stosunku do płatników faktoringowych. Na tej podstawie podejmuje decyzję czy wpłacić firmie faktoringowej pieniądze z ubezpieczenia za płatnika faktoringowego, który nie spłacił swoich należności w terminie.

Koszty ubezpieczenia należności podwyższają koszt faktoringu. Dlatego warto rozważyć, kiedy skorzystać z faktoringu pełnego, a kiedy dobrym rozwiązaniem jest faktoring niepełny.

Przykład zastosowania faktoringu pełnego i niepełnego

Dla firmy produkcyjnej, która  posiada mocno zdywersyfikowany portfel odbiorców płacących terminowo lub z przewidywalnym opóźnieniem, ewentualna strata wynikająca z niewypłacalności jednego płatnika nie będzie miała znaczącego udziału w przychodzie firmy.

Natomiast korzystanie z faktoringu pełnego, którego koszt jest podwyższony ze względu na ubezpieczenie, może wymusić podniesienie marży firmy na produkowanych wyrobach i pogorszyć  konkurencyjność.

Jeśli natomiast przedsiębiorca korzysta z faktoringu niepełnego, to firmie faktoringowej w większości przypadków udaje się wykryć problemy związane z niewypłacalnością płatników, jeszcze przed nadejściem terminu płatności. Faktor zanim przyjmie fakturę do finansowania sprawdza wiarygodność finansową płatników. Dzięki temu może ostrzec swojego klienta przed robieniem transakcji z kontrahentem o wątpliwej wiarygodności płatniczej. Dodatkowo faktor po wypłacie środków, monitoruje terminowy spływ należności od płatników, a w razie konieczności potrafi wyegzekwować od nich ich spłatę.

Kolejnym przykładem pokazującym, jaki rodzaj faktoringu wybrać, może być firma budowlana realizująca jeden, duży kontrakt. W tej sytuacji faktoring pełny będzie optymalnym rozwiązaniem, ponieważ zapłata od inwestora będzie decydująca dla płynności finansowej tej firmy i możliwości realizacji kolejnych zleceń.

Faktoring pełny i niepełny można także stosować równolegle. Przedsiębiorca może objąć faktoringiem pełnym tylko część swego portfela klientów, a nie wszystkich. Daje mu to możliwość zarządzania ryzkiem i kosztami. Dobrym rozwiązaniem jest objęcie faktoringiem pełnym tylko kluczowych odbiorców, którzy stanowią główny przychód firmy.  Faktury wystawiane dla pozostałych płatników można finansować tańszym faktoringiem niepełnym.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
3 lutego, 2022
Doradca Klienta, tel. 508 322 561 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram