Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Płatnik faktoringowy - kto to jest i na co powinien zwrócić uwagę w transakcji faktoringowej?

Transakcja faktoringowa przynosi benefity wszystkim uczestniczącym w niej podmiotom. Jednak jak każda usługa oprócz szans, pociąga za sobą pewne zagrożenia. W artykule opisujemy na co w transakcji faktoringowej powinien zwrócić uwagę płatnik faktoringowy.

Płatnik faktoringowy - kto to jest?

Płatnik faktoringowy w faktoringu to strona, która dokonała zakupu towarów lub usług. Korzysta on z wydłużonego terminu płatności (kredytu kupieckiego). Płatnik faktoringowy dokonuje płatności w terminie podanym na fakturze, na konto bankowe firmy faktoringowej (faktora).

W transakcji faktoringowej jest to strona obarczona najmniejszym ryzykiem. Jego podstawowym i w zasadzie jedynym zadaniem jest terminowa spłata zobowiązania w pełnej kwocie.  Płatnik podpisując zgodę na cesję  wierzytelności powinien jednak zabezpieczyć sobie najwyższy komfort współpracy.

Prawo do potrąceń

Bardzo często przed przystąpieniem do transakcji faktor oczekuje od płatnika faktoringowego potwierdzenia wierzytelności, w którym m.in. zrzeka się on możliwości potrącenia z wierzytelnościami, które mu przysługują lub będą przysługiwać w przyszłości z jakiegokolwiek tytułu wobec zbywcy lub wobec nabywcy tych wierzytelności. W tym miejscu po stronie płatnika pojawia się pierwsze ryzyko, ponieważ taka deklaracja pogarsza jego pozycję ograniczając sposób rozliczenia transakcji. W związku z tym płatnik powinien zagwarantować sobie możliwość dokonywania potrąceń i kompensat np. wprowadzając do zgody na cesje zapis „Płatnik zastrzega sobie prawo potrącenia, jednakże suma potrąceń nie może być wyższa niż x zł”. Taki zapis zabezpiecza zarówno płatnika jak i faktoranta.

Potrącenie wierzytelności – co to jest, jak tego dokonać? >>

Bezpieczny termin płatności

Kolejne ryzyko pojawia się, jeśli płatnik nie dokona terminowej zapłaty za fakturę. W takiej sytuacji faktor może obciążyć go notą odsetkową oraz notą księgową tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Aby ograniczyć to ryzyko płatnik powinien zapewnić sobie realny i bezpieczny termin płatności, nie ryzykując możliwości naliczania odsetek i rekompensaty za koszty dochodzenia wierzytelności.

Więcej o odsetkach za opóźnienia w transakcjach handlowych >>

Przeczytaj również

Czas czytania: < 1 minuty
6 stycznia, 2018
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 3 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram