Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Płatnik faktoringowy - kto to jest i na co powinien zwrócić uwagę w transakcji faktoringowej?

Transakcja faktoringowa przynosi benefity wszystkim uczestniczącym w niej podmiotom. Jednak jak każda usługa oprócz szans, pociąga za sobą pewne zagrożenia. W artykule opisujemy na co w transakcji faktoringowej powinien zwrócić uwagę płatnik faktoringowy.

Płatnik faktoringowy - kto to jest?

Płatnik faktoringowy w faktoringu to strona, która dokonała zakupu towarów lub usług. Korzysta on z wydłużonego terminu płatności (kredytu kupieckiego). Płatnik faktoringowy dokonuje płatności w terminie podanym na fakturze, na konto bankowe firmy faktoringowej (faktora).

W transakcji faktoringowej jest to strona obarczona najmniejszym ryzykiem. Jego podstawowym i w zasadzie jedynym zadaniem jest terminowa spłata zobowiązania w pełnej kwocie.  Płatnik podpisując zgodę na cesję  wierzytelności powinien jednak zabezpieczyć sobie najwyższy komfort współpracy.

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Prawo do potrąceń

Bardzo często przed przystąpieniem do transakcji faktor oczekuje od płatnika faktoringowego potwierdzenia wierzytelności, w którym m.in. zrzeka się on możliwości potrącenia z wierzytelnościami, które mu przysługują lub będą przysługiwać w przyszłości z jakiegokolwiek tytułu wobec zbywcy lub wobec nabywcy tych wierzytelności. W tym miejscu po stronie płatnika pojawia się pierwsze ryzyko, ponieważ taka deklaracja pogarsza jego pozycję ograniczając sposób rozliczenia transakcji. W związku z tym płatnik powinien zagwarantować sobie możliwość dokonywania potrąceń i kompensat np. wprowadzając do zgody na cesje zapis „Płatnik zastrzega sobie prawo potrącenia, jednakże suma potrąceń nie może być wyższa niż x zł”. Taki zapis zabezpiecza zarówno płatnika jak i faktoranta.

Potrącenie wierzytelności – co to jest, jak tego dokonać? >>

Bezpieczny termin płatności

Kolejne ryzyko pojawia się, jeśli płatnik faktoringowy nie dokona terminowej zapłaty za fakturę. W takiej sytuacji faktor może obciążyć go notą odsetkową oraz notą księgową tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Aby ograniczyć to ryzyko płatnik powinien zapewnić sobie realny i bezpieczny termin płatności, nie ryzykując możliwości naliczania odsetek i rekompensaty za koszty dochodzenia wierzytelności.

Więcej o odsetkach za opóźnienia w transakcjach handlowych >>

Przeczytaj również

Czas czytania: < 1 minut
6 stycznia, 2018
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram