Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Finansowanie dla firm pod zastaw na środkach trwałych

Jeśli prowadzisz firmę, która posiada rzeczowy majątek trwały i jednocześnie potrzebuje środków obrotowych to koniecznie przeczytaj ten artykuł. Dowiesz się jakie formy finansowania możesz pozyskać pod posiadane środki trwałe.

Czym jest zastaw na środkach trwałych  (zastaw na rzeczach ruchomych)?

Kredyty pod hipotekę to standardowy produkt finansowy oferowany przez banki. Warto jednak znać także inne możliwości pozyskania finansowania pod taką formę zabezpieczenia, która nie jest oferowania powszechnie, a może być rozwiązaniem dla firm, które nie są właścicielami nieruchomości lub posiadana przez nich nieruchomość jest już obciążona hipoteką.

Zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych czyli na środkach trwałych, jest to zabezpieczenie majątkowe regulowane przez  przepisy ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 roku oraz art. 303-326 kodeksu cywilnego.

Zastawiane środki trwałe nie muszą być własnością Klienta, mogą pochodzić od osoby trzeciej: zarządu, udziałowców, osób związanych z firmą. Wszelkie formalności związane z ustanawianiem zastawu załatwia firma finansowa udzielająca finansowania.

Składa ona wniosek o zarejestrowanie zastawu do sądu gospodarczego właściwego dla miejsca siedziby lub zamieszkania Klienta (zastawnika). Wraz z wnioskiem do sądu wysyła się umowę zastawu. Taka forma zabezpieczenia jest też korzystna ze względów finansowych, koszty ustanowienia zastawu to zaledwie 200 zł. 

Cechą charakterystyczną zastawu jest to, że zastawiany przedmiot (środek trwały) rzecz nie zmienia właściciela. Zastawnik nie musi wydawać przedmiotu zastawu instytucji finansowej i może nadal go użytkować.

Obostrzenia, które zazwyczaj występują w umowie zastawniczej to zakaz zbycia lub obciążania przez zastawnika przedmiotu zastawu przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego.

6 najpopularniejszych form zabezpieczenia pożyczki i faktoringu w praktyce >>

Które środki trwałe (ruchomości) można zastawić, aby uzyskać finansowanie dla firm?

Katalog środków majątkowych nadających się jako zabezpieczenie pod finansowanie dla firm jest bardzo długi. Można podzielić je na kilka kategorii :

  • MASZYNY BUDOWLANE: np. koparka, ładowarka, spychacz, walec, rozściełacz asfaltu;
  • ŚRODKI TRANSPORTU, zazwyczaj nie starsze niż 7 lat i przedstawiające jakąś wartość jednostkową np. samochód osobowy, samochód ciężarowy, naczepa, ciągnik, motocykl, samolot, żaglówka, cysterna;
  • MASZYNY SZEROKIEGO ZASTOSOWANIA: np. wycinarka plazmowa, obrabiarka;
  • NIERUCHOMOŚCI np. grunty rolne, grunty budowlane, niezabudowane, działki zabudowane, domy letniskowe, mieszkania inwestycyjne właściciela. W przypadku zastawu na nieruchomościach nie przyjmujemy na zabezpieczenie: domów lub mieszkań zamieszkanych przez właściciela, nieruchomości w trakcie budowy, z wpisem o służebnościw księdze wieczystej.

 Formy finansowania dla firm z zabezpieczeniem w formie zastawu

Aktualnie na rynku usług finansowych dominują oferty finansowania, do uzyskania których  wymogiem jest ustanowienie hipoteki lub łączenia kilku produktów np. faktoringu odwrotnego z faktoringiem jawnym.

W naszej firmie przedsiębiorca może jednak znaleźć formy finansowania gdzie wymaganym zabezpieczeniem jest omówiony wcześniej zastaw na środkach trwałych tj. maszyny i środki transportu. Przedsiębiorca  może uzyskać pieniądze:

  • na dowolny cel w formie jednorazowej pożyczki celowej udzielanej na okres do 12 miesięcy
  • w formie odnawialnego limitu finansowania (faktoring odwrotny) na zapłatę faktur kosztowych wobec swoich dostawców i/lub usługodawców
  • w postaci skonta pod fakturę z zakazem cesji (faktoring cichy)
  • w firmie limitu finansowego (umowa finansowania) do wykorzystanie pod wybrany produkt finansowy lub łączeni pod dowolnie wybrane usługi jednocześnie.  Przedsiębiorca może więc przykładowo skorzystać najpierw z pożyczki lub faktoringu odwrotnego pod wygrany kontrakt, następnie przekazać wystawioną już fakturę do faktoringu niejawnego

 Minimalna kwota pożyczki lub wysokość udostępnionego limitu finansowania wynosi 100% wartości rynkowej przekazanego środka trwałego, a uzyskany limit jest sumą z dwóch średnich, rocznych obrotów firmy. 

Więcej o biznesowej pożyczce pod zastaw >>

Przeczytaj również

Doradca Klienta, tel. 661 073 384 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram