Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta? Przewodnik dla niefinansistów w 4 krokach

Dostałeś zlecenie od nowego kontrahenta i nie jesteś pewny, czy terminowo zapłaci za zakupione towary lub wykonane usługi? Zanim podejmiesz decyzję o podjęciu współpracy sprawdź jak najwięcej informacji na jego temat. Dzięki temu nie tylko unikniesz ewentualnej straty pieniędzy, ale również zabezpieczysz się przed odpowiedzialnością podatkową za jego zobowiązania.

1 krok - bezpłatne bazy danych

Większość informacji na temat każdego przedsiębiorcy znajdziesz w bezpłatnych bazach i rejestrach dostępnych w Internecie.  Zacznij od sprawdzenia czy Twój kontrahent zarejestrował działalność.

Wszystkie te bazy dostarczą Ci wiedzy na temat podmiotu gospodarczego: czy jest aktywny, od kiedy prowadzi działalność,  jaki jest sposób reprezentacji firmy, czy nie ma złożonego wniosku o upadłość lub likwidację, ustanowionego kuratora oraz czy złożył sprawozdania finansowe za ostatnie lata.

Dowiedz się na czym polega windykacja >>

2 krok -  listy dłużników

Po potwierdzeniu czy firma naszego kontrahenta działa zgodnie z prawem, pozostaje upewnić się czy przyszły klient rzetelnie reguluje swoje zobowiązania. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony jest przez KRS. Uzyskanie informacji, czy dany podmiot gospodarczy wpisany jest do tego rejestru jest odpłatne.

Istnieją także prywatne, internetowe bazy dłużników - Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Na Twoje zamówienie zweryfikują one wiarygodność finansową firmy, z którą chcesz nawiązać współpracę. Ich usługi są również odpłatne. Są to:

  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor)
  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA
  • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  • KBIG - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych

3 krok -  status podatkowy

Kolejnym krokiem powinna być weryfikacja statusu podatkowego kontrahenta. Narzędzie, które do tego służy to biała lista podatników VAT.  W wykazie znajdziesz dane dotyczące swojego kontrahenta do pięciu lat wstecz i potwierdzenie czy jest czynnym podatnikiem VAT. Jedną z najważniejszych  informacji na białej liście jest numer firmowego bankowego rachunku rozliczeniowego wskazany przez podatnika w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym. Jeśli wpłacisz kwotę powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza tej listy, to  narazisz się na ryzyko odpowiedzialności solidarnej z kontrahentem za jego zaległości podatkowe wynikające z transakcji. Aby udowodnić zachowanie należytej staranności w weryfikacji kontrahenta warto wydrukować dane z białej listy na dzień dokonania płatności i zachować w dokumentacji.

Więcej o białej liście >>

Jeśli jesteś stroną transakcji, to możesz też zgłosić się do Urzędu Skarbowego. Na Twój wniosek otrzymasz informację o aktualnej sytuacji podatkowej kontrahenta. Uzyskasz informację czy składa on  obowiązkowe deklaracje podatkowe lub inne dokumenty oraz czy zalega z płatnościami podatków. Informacje te podawane są odpłatnie.

4 krok - Koniec języka za przewodnika

Bardzo często najlepiej przy weryfikacji kontrahentów sprawdza się sięgnięcie po telefon i przeprowadzenie wywiadu wśród dotychczasowych klientów podmiotu, z którym chcemy nawiązać współpracę. Warto po prostu zapytać, czy nasz przyszły kontrahent opłaca faktury w terminie. Można także zapytać o historię i skalę współpracy.  Da nam to wyobrażenie jak może wyglądać przyszła kooperacja z tym podmiotem gospodarczym. Przedsiębiorcy są zazwyczaj wobec siebie lojalni i ostrzegają się o niesolidnych uczestnikach obrotu. Przy większych transakcjach obowiązkowa powinna być osobista wizyta u kontrahenta, która pozwala zweryfikować prawdziwość pozyskanych informacji. Możemy wtedy ocenić, jak na co dzień funkcjonuje biznes naszego kontrahenta, jak wygląda jego majątek ruchomy i nieruchomy, jaka jest skala sprzedaży.

Jak my pomagamy w tym zakresie swoim klientom?

Nie tylko podjęcie współpracy z nowym kontrahentem, ale również pogorszenie się sytuacji finansowej dotychczasowego klienta to powód, dla którego warto przeanalizować aktualne informacje o tym podmiocie gospodarczym. Dla naszych klientów przeprowadzamy wywiad gospodarczy w ciągu 24h. W wymiarze podstawowym jest to usługa bezpłatna.

W przypadku realizowania dużych kontraktów niektórzy klienci chcą dokładnie sprawdzić sytuację kontrahenta. Na indywidualne zamówienie, przygotowujemy odpłatne, obszerne raporty. Obejmują one: dane z rejestrów dostępnych wyłącznie instytucjom finansowym, informacje o sytuacji finansowej kontrahenta z wyliczeniem wskaźników finansowych (w tym wskaźników dot. zadłużenia). Wywiad może być pogłębiony o wizytę w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej kontrahenta.

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
5 sierpnia, 2021
Doradca Klienta, tel. 661 073 384 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram