Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

3 mity na temat windykacji

Decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnej firmy windykacyjnej warto wiedzieć, które z obietnic składanych przed podjęciem współpracy są możliwe do spełnienia, a które są składane na wyrost. Przedstawiamy 3 najczęściej spotykane mity na temat windykacji.

MIT 1 Przyjmujemy wszystkie zlecenia windykacji, bo każdy dług można odzyskać

Jak mówi przysłowie „Z pustego i Salomon nie naleje”. Aby dług można było odzyskać, dłużnik musi posiadać majątek, z którego może nastąpić spłata. Dlatego współpraca z INDOS SA rozpoczyna się od przeprowadzenia bezpłatnego badania kondycji finansowej dłużnika. Ustalamy między innymi aktualną sytuację prawną dłużnika, składniki jego majątku i źródła przychodów. W ten sposób oceniamy szanse na wyegzekwowanie należności. Od nich zależy decyzja o przyjęciu lub rezygnacji ze zlecenia windykacji.

Jedyne wynagrodzenie jakie podbieramy to prowizja od odzyskanych od dłużnika kwot. Nie pobieramy żadnych opłat stałych, wstępnych czy abonamentowych. W związku z tym naszym celem nie jest pozyskanie jak największej ilości spraw, ale przyjęcie tylko tych zleceń, w których możemy osiągnąć realne efekty. Naszym celem jest skuteczna windykacja, a nie narażanie wierzyciela na dodatkowe koszty dochodzenia należności.

Dowiedz się więcej na czym polega windykacja >>

MIT 2 Za wszystkie koszty windykacji zapłaci dłużnik

Zgodnie z  Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, wierzyciele mogą żądać rekompensaty od dłużnika za uzasadnione koszty odzyskiwania należności, poniesione z powodu opóźnień w płatnościach. Nie ma kontrowersji w kwestii naliczania odsetek ustawowych oraz rekompensaty za nieterminowe płatności. Co jednak z prowizją firmy windykacyjnej? W praktyce odzyskanie tych kosztów jest dość trudne i niepewne. Sąd wymaga dowodów na ich poniesienie w postaci udokumentowania wszystkich czynności windykacyjnych. Sąd ocenia czy każda z nich była potrzebna oraz czy koszty naliczone za każdą z nich były odpowiednie. Wyniki tej oceny mogą być różne. To, że w danej sprawie Sąd uzna za uzasadnione koszty dochodzenia należności w postaci wynagrodzenia firmy windykacyjnej nie oznacza, że w innej też tak będzie.

MIT 3 Zawsze warto sprawę skierować do sądu i komornika

Na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej warto wstępować wtedy, gdy mamy wiedzę, że dłużnik posiada majątek i/lub czerpie dochody, które mogą być źródłem spłaty jego zobowiązania. Wyrok lub nakaz zapłaty powinny być podstawą postępowania zabezpieczającego. Zabezpieczenie sądzonej wierzytelności uniemożliwia dłużnikowi ukrycie lub sprzedaż majątku, z którego można zaspokoić windykowane wierzytelności. Zamiast składać standardowe wnioski o wszczęcie egzekucji lepiej wskazać we wniosku konkretne składniki majątku dłużnika. Jeśli nie jesteśmy w ten sposób przygotowani do rozprawy sądowej i egzekucji komorniczej to ich wszczynanie może nie tylko nie przynieść efektu w postaci spłaty zobowiązania przez dłużnika. Może także narażać pierwotnego wierzyciela na dodatkowe, niemożliwe do odzyskania koszty.

Dowiedz się czy bezskuteczna egzekucja komornicza to dla wierzyciela same straty >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
5 listopada, 2018
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram