Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Najlepsza pożyczka dla firm – sprawdź jak ją wybrać w 3 krokach

Każdemu przedsiębiorcy zdarza się okresowy wzrost zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe np. pojawia się konieczność zakupu nowego urządzenia do produkcji, środka transportu czy materiałów do realizacji  pozyskanego kontraktu. Jednym ze sposobów pozyskania kapitału jest zaciągnięcie pożyczki. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się jak spośród różnych ofert pożyczek biznesowych wybrać najkorzystniejszą.

Co to jest pożyczka dla firm?

Pożyczka dla firm to taki rodzaj pożyczki, gdzie pożyczkobiorcą jest podmiot gospodarczy bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. Z tego rodzaju finansowania mogą korzystać zarówno firmy w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej jak i spółki prawa handlowego. Środki uzyskane z pożyczki są przeznaczane na cele związane z prowadzonym biznesem. Aby spośród wielu ofert wybrać najlepszą pożyczkę warto porównać przynajmniej 3 parametry:

  • koszty pożyczki
  • rodzaj rat, w jakich pożyczka ma być spłacana
  • formę oraz koszty zabezpieczenia wymaganego przez instytucje finansową.

Pożyczka dla firm – kompletny przewodnik >>

Po pierwsze, przelicz koszty

RRSO to zestandaryzowany miernik kosztu pożyczki, skrót terminu Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Wyrażony jest jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Oprócz oprocentowania uwzględnia on także wszystkie pozostałe koszty pożyczki (np. prowizje, opłaty administracyjne, koszty usług dodatkowych niezbędnych do uzyskania pożyczki). Wysokość RRSO jest powiązana nie tylko z kosztami zaciągniętej pożyczki, ale także z okresem, w jakim trzeba będzie je ponieść.

Podawanie przez instytucje finansowe wskaźnika RRSO jest obowiązkowe w przypadku pożyczek konsumenckich. Również w przypadku pożyczek dla firm porównanie tego wskaźnika ułatwia pożyczkobiorcy wybór najkorzystniejszej oferty.

Aby samodzielnie wyliczyć RRSO pożyczki dla firm można skorzystać z kalkulatora >>

Ważne!

Porównywanie RRSO pożyczek z różnych instytucji finansowych jest miarodajne tylko wtedy, gdy analizujemy oferty przygotowane według identycznych parametrów. Jeśli będziemy oceniać pożyczki zaciągnięte na ten sam okres i na taką samą kwotę, ale z różnym sposobem spłaty to porównanie wskaźnika RRSO może być mylące. Przykładem na to jest  porównanie pożyczek ze spłatą ratalną i spłatą na koniec okresu zaciągnięcia pożyczki. Przy spłacie ratalnej wysokość RRSO będzie wyższa, ale całkowity koszt kredytu niższy, w porównaniu do spłaty całości pożyczki na koniec okresu, na który została zaciągnięta. W tym drugim przypadku RRSO będzie niższe, ale całkowity koszt kredytu wyższy. Wynika to z faktu, że w RRSO uwzględniona jest wartość pieniądza w czasie. Im krócej korzystamy z kapitału, tym współczynnik RRSO jest wyższy.

W związku tym, jeśli nie wszystkie parametry pożyczki są identyczne, warto oprócz porównania RRSO wyliczyć i porównać kwotę całkowitego kosztu pożyczki na firmę.

Po drugie, wybierz odpowiedni rodzaj rat

Raty pożyczki składają się z dwóch części: kapitałowej i odsetkowej. Część kapitałowa to część kwoty, jaką pożyczyliśmy od instytucji finansowej.  Spłata tej części raty obniża pozostałą do spłaty kwotę pożyczki (odsetki są naliczane od kapitału, który pozostał jeszcze do spłaty – im niższy kapitał, tym niższe odsetki). Część odsetkowa to kwota należnych pożyczkodawcy odsetek, czyli zysk instytucji finansowej  i główna część ceny, jaką trzeba zapłacić za udzielenie kapitału.

Jakie są rodzaje rat pożyczki?

Wybierając spośród różnych ofert pożyczek dla firm warto wybrać takiego pożyczkodawcę, który dostosuje harmonogram spłat pożyczki np. do przewidywanych przez przedsiębiorcę terminów otrzymania zapłaty od jego kontrahentów. Łatwiej wtedy utrzymać terminowość w spłacie rat.

Pożyczkę można spłacać w ratach równych, malejących lub w tzw. ratą balonową.

Raty równe

Pożyczkobiorcy najczęściej wybierają raty równe. Charakteryzują się one podobną wysokością w całym okresie spłaty. W pierwszych ratach większą część stanowią odsetki. Wraz z upływem czasu i spłatą kapitału proporcje między częścią odsetkową i kapitałową odwracają się.

Raty malejące

W przypadku rat malejących kwota pożyczki dzielona jest przez ilość rat, a uzyskany wynik to część kapitałowa raty. Klient spłaca ją np. co miesiąc, a część odsetkowa jest naliczana każdego miesiąca od pozostałej do spłaty kwoty kapitału. Wraz z upływem czasu maleje kwota niespłaconego kapitału oraz maleją  doliczane do raty odsetki. W początkowym okresie, kiedy odsetki są wysokie, raty malejące są zdecydowanie wyższe niż raty równe dla takiej samej kwoty pożyczki. Wraz ze spłatą pożyczki wysokość rat stopniowo maleje.

Rata balonowa

Trzeci typ raty to rata balonowa. Pożyczkobiorca spłaca początkowo jedynie odsetki, a spłata kapitału oraz ostatniej części odsetek następuje dopiero pod koniec okresu, na jaki została zawarta umowa pożyczki tzn. w ostatniej racie.

Po trzecie, sprawdź koszty zabezpieczenia

Porównując oferty pożyczek warto również rozpatrzyć kwestię zabezpieczenia, które jest wymagane przez pożyczkodawcę do realizacji transakcji. Pożyczka dla firm jest korzystna gdy:

  • zabezpieczeniem mogą  być nie tylko nieruchomości, ale również środki trwałe czyli np. maszyny budowlane czy samochody. Ustanowienie zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego  na środkach trwałych  jest znacznie tańsze i szybsze, w porównaniu do  wpisu na hipotekę. Wymaga tylko podpisania umowy zastawu i opłaty w kwocie 200 zł.
  • Pożyczkodawca nie wymaga przedstawienia operatu szacunkowego i dokonuje wyceny przedmiotu zabezpieczenia bezpłatnie, we własnym zakresie. Jest to także czynnik wpływający na szybkość uzyskania przez przedsiębiorcę finansowania oraz oszczędza mu dodatkowych kosztów.
  • instytucja finansowa akceptuje jak najwyższy współczynnik LTV (stosunek wysokości pożyczki do wartości zabezpieczenia).

6 najpopularniejszych form zabezpieczenia pożyczki i faktoringu w praktyce >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
9 lutego, 2021
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram