Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Krótki przewodnik po WIBOR®

Co to jest WIBOR ® ?

WIBOR® (Warsaw Interbank Offered Rate) to stopa oprocentowania pożyczek, których udzielają sobie wzajemnie banki w Polsce.

Sprawdź czym się różnią pożyczka i kredyt >>

Kto ustala wysokość WIBOR® ?

Wysokość WIBORu ® ustalają największe banki w Polsce w każdy dzień roboczy. Codziennie przedstawiają one propozycje stóp procentowych, po jakich są skłonne są udzielać pożyczek innym bankom. Okres składania tych ofert to tzw. fixing. Organizatorem fixingu jest GPW Benchmark S.A. Ten podmiot jest także odpowiedzialny za rozpowszechnianie informacji o wysokości WIBOR® .

Po złożeniu ofert agent kalkulacyjny dokonuje wyliczenia obowiązującej wartości WIBOR® . Banki nie mają pełnej dowolności w ustalaniu stawki WIBOR®, ponieważ musi ona mieścić się w przedziale pomiędzy aktualną stopą depozytową a wysokością stopy lombardowej. Obie te stopy ustala Rada Polityki Pieniężnej. Ich podwyższenie lub obniżenie skutkuje odpowiednio podwyższeniem lub obniżeniem WIBOR® .

Kolejnym ważnym organem przy ustalaniu stawek WIBOR® jest Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, który czuwa nad przestrzeganiem zasad i procedur dotyczących ustalania i publikowania stóp rynkowych.

Jak WIBOR(R) wpływa na wysokość kredytów?

Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch elementów:

  • stopy WIBOR® , która jest zmienna
  • marży bankowej, której wysokość jest stała i podana w umowie kredytowej.

W związku z tym wysokość raty kredytu zależy od zmiennej stawki bazowej WIBOR®. Jeśli jest ona na takim samym poziomie, wysokość rat kredytu nie zmienia się. Wzrost WIBOR®  skutkuje  wzrostem wysokości raty kredytu, natomiast spadek – jej obniżenie.

Stałe i zmienne oprocentowanie kredytu – na czym polega różnica? >>

WIBOR® 1M/3M/6M/12M – co to jest?

WIBOR® ustala się na okresy czasowe dla pożyczek wzajemnie udzielanych sobie przez poszczególne banki. Dlatego wyróżnia się  m. in następujące stawki:

  • WIBOR® 1M – dla jednego miesiąca
  • WIBOR® 3M – dla kwartału
  • WIBOR® 6M – dla okresu półrocznego
  • WIBOR® 12M – dla okresu rocznego

W praktyce im dłuższy jest okres, na jaki udzielana jest pożyczka, tym wyższa jest stopa WIBOR® .

WIBOR® 1M

WIBOR® 1M to stawka oprocentowania jednomiesięcznej pożyczki na rynku międzybankowym. Jeśli do obliczania oprocentowania naszego kredytu bank stosuje  WIBOR® 1M to w przypadku zmian tego wskaźnika wysokość raty naszego kredytu będzie się zmieniała co miesiąc.

WIBOR® 3M 

Stawka WIBOR® 3M to stawka oprocentowania 3-miesięcznej pożyczki na rynku międzybankowym. Oprocentowanie kredytów opartych na stawce WIBOR® 3M zmienia się co 3 miesiące.

WIBOR® 6M 

WIBOR® 6M to stawka oprocentowania 6-miesięcznej pożyczki na rynku międzybankowym. Jeśli ta stawka  jest podstawą do wyliczania oprocentowania naszego kredytu  to możemy być pewni, że przez pół roku harmonogram spłaty rat kredytowych nie zostanie zmieniony.

WIBOR® 12M 

WIBOR® 12M to stawka oprocentowania rocznej pożyczki na rynku międzybankowym. Jeśli bank stosuje ją do obliczania oprocentowania kredytu, oznacza to  12 miesięcy bez zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu.

Czy stawka WIBOR® zależy od wysokości inflacji?

Do zadań Rady Polityki Pieniężnej m.in. należy kształtowanie wysokości inflacji w Polsce. Jednym z narzędzi finansowych, które Rada do tego wykorzystuje jest wysokość stawki WIBOR® . W związku z tym istnieje zależność między pomiędzy stawką WIBOR® i wskaźnikiem inflacji. jeśli inflacja rośnie, to  można się spodziewać wzrostu stawki WIBOR® , a jeśli spada to WIBOR® również zostanie obniżony.

Co to jest WIRON®?

WIRON® (Warsaw Interest Rate Overnight) to indeks transakcyjny, który ma zastąpić WIBOR® do końca 2024 roku. Podstawą jego wyliczenia jest oprocentowanie depozytów overnight, czyli jednodniowych, rzeczywistych transakcji, zawieranych między instytucjami finansowymi a także między bankami a przedsiębiorstwami.

Wysokość stawki WIBOR® wynika z deklaracji banków, na jakich warunkach mogłoby pożyczać środki, a nie z rzeczywistych transakcji. Inaczej jest w przypadku WIRON® , którego poziom kształtują zrealizowane depozyty overnight.

Sposób wyliczenia WIRON® sprawia, że w porównaniu z WIBOR® , wskaźnik ten jest bezpieczniejszy i nie wiąże się z ryzykiem nietrafionych prognoz.

Sprawdź jak wziąć pożyczkę na firmę >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
24 kwietnia, 2023
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram