Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Prawnik czy firma windykacyjna - co lepiej wybrać do wyegzekwowania należności?

Brak zapłaty za sprzedane towary czy wykonane usługi  - z taką sytuacją musi się zmierzyć wielu przedsiębiorców. Jeśli zawiodą próby samodzielnego odzyskania należności powstaje pytanie, czy odzyskać pieniądze oddając sprawę do kancelarii prawnej czy skorzystać z usług firmy windykacyjnej. W artykule doradzamy czym się kierować przy podejmowaniu takiej decyzji i  w jakiej sytuacji każde z rozwiązań jest korzystniejsze.

Kiedy wybór kancelarii prawnej jest najlepszym rozwiązaniem?

Przed podjęciem decyzji, o tym czy skorzystać z usług kancelarii prawnej czy  firmy windykacyjnej należy przeanalizować przede wszystkim status należności przysługującej nam od dłużnika.

Jeżeli naszym dłużnikiem jest podmiot o dobrej kondycji finansowej  (np. podmiot publiczny - Skarb Państwa, jednostka samorządowa albo duża wypłacalna firma), a brak zapłaty spowodowany jest tym, że dłużnik z różnych względów kwestionuje zasadność zobowiązania i strony nie potrafią rozwiązać sporu na drodze polubownej to słusznym rozwiązaniem będzie wystąpienie przeciwko dłużnikowi z powództwem na drogę postępowania sądowego.

W takim przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej, ponieważ  problemem nie jest niewypłacalność dłużnika, ale sporność wierzytelności. Jest to szczególnie wskazane, gdy na stałe współpracujemy z kancelaria prawną, która zna specyfikę naszego biznesu.

Wybór prawnika - wady i zalety

Zaletą tego rozwiązania jest ograniczenie kosztów odzyskania należności. Na koszty składają się przede wszystkim: wpis sądowy oraz opłaty za zastępstwo procesowe. Wydatki te pokryje dłużnik, jeśli sprawa zostanie rozstrzygnięta na nasza korzyść powoda (wierzyciela).

Kiedy warto wybrać firmę windykacyjną?

W sytuacji, gdy dłużnik nie kwestionuje zasadności roszczenia, a powodem braku zapłaty jest np. utrata płynności finansowej, albo zwykłe kredytowanie się kosztem wierzyciela, zasadne jest skorzystanie z usług firmy windykacyjnej.

Z naszego doświadczenia wynika, że już samo pojawienie się trzeciego podmiotu – firmy windykacyjnej – w stosunkach między kontrahentami skutecznie motywuje dłużnika do uregulowania zobowiązania. Często spotkamy się z sytuacją, że ten sam dłużnik, który mimo wielokrotnych wezwań do zapłaty przez wiele miesięcy nie regulował swojego zobowiązania, dokonuje zapłaty natychmiast po otrzymaniu  monitu od firmy windykacyjnej.

Firma windykacyjna - wady i zalety

Profesjonalna windykacja rozpoczyna się od prób polubownego wyegzekwowania należności. Windykator nie ogranicza się tylko do wysyłania e-maili, czy standardowego wezwania do zapłaty, ale prowadzi z dłużnikiem bezpośrednie negocjacje, niejednokrotnie spotykając się z nim osobiście . Działania te podejmowane są, aby skłonić dłużnika do uznania długu lub podpisania ugody. Jeśli uda się odzyskać należności na tym etapie to nie tylko oszczędzi to kosztów po stronie wierzyciela, ale też znacznie przyspieszy odzyskanie przez niego pieniędzy. Warto wziąć to pod uwagę, ponieważ sprawa w sądzie może przeciągać się przez kilka lat.

Kolejną zaletą skorzystania z usług firmy windykacyjnej jest to, że windykator  ustala składniki majątku dłużnika, które w przypadku fiaska windykacji polubownej mogą służyć późniejszemu zaspokojeniu roszczeń wierzyciela. Jest to niezmiernie ważne szczególnie w sytuacji, gdy dłużnik na stałe utracił płynność finansową i trzeba się liczyć z tym, że nie wszyscy jego wierzyciele odzyskają swoje należności. Precyzyjne ustalenie majątku dłużnika pozwoli na zabezpieczenie roszczeń wierzyciela jeszcze przed uzyskaniem prawomocnego tytułu wykonawczego w tzw. postępowaniu zabezpieczającym.

Udział windykatora nie kończy etapie polubownym. Jest on również aktywny w czasie egzekucji komorniczej. Uczestniczy zarówno w dalszym poszukiwaniu majątku dłużnika, jak również w czynnościach komorniczych sensu stricte. Jako przedstawiciel wierzyciela  nadzoruje przebieg czynności egzekucyjnych wykonywanych przez organ egzekucyjny.

Firma windykacyjna - koszty

Niewątpliwie minusem skorzystania z usług firmy windykacyjnej jest konieczność zapłaty wynagrodzenia za jej usługi. Jednak w przypadku naszej spółki staramy się zminimalizować  te koszty.

Po pierwsze naszą prowizję pobieramy wyłącznie od kwot odzyskanych od dłużnika. Nie naliczamy jakichkolwiek opłat stałych lub dodatkowych kosztów np. za dojazdy do dłużnika, wysyłkę pism, smsów itd.

Warto również wziąć pod uwagę to, że w przypadku konieczności wniesienia sprawy na drogę postępowania sądowego część kosztów bierzemy na siebie. Pierwotny wierzyciel wnosi wpis sądowy.  Natomiast nasza firma kredytuje koszty zastępstwa procesowego (po rozstrzygnięciu sprawy na korzyść wierzyciela pokrywa je dłużnik). Co ważne w przypadku bezskutecznej egzekucji komorniczej koszty zastępstwa procesowego w całości bierzemy na siebie.

Przeczytaj również

Doradca Klienta, tel. 509 328 843 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram