Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Jak działa dochodzenie należności w e-sądzie?

Złożenie pozwu elektronicznie w e-sądzie to bardzo wygodna i niedroga forma dochodzenia należności. Wszystkie czynności podejmowane są online i nie wymagają osobistego stawiennictwa na rozprawach. Procedura oprócz wielu zalet ma również wady. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się co to jest e-sąd i EPU oraz kiedy warto wybrać ten tryb postępowania sądowego.

Jakie sprawy rozstrzyga e-sąd?

E-sąd rozstrzyga sprawy o roszczenia pieniężne w trybie elektronicznego postępowania upominawczego (w skrócie EPU). Aby e-sąd rozpoznał sprawę, roszczenie wnoszone przez powoda musi spełniać kilka warunków. Przede wszystkim nie mogą istnieć żadne wątpliwości co do istnienia zobowiązania. Musi ono wynikać wprost z np. umowy, faktury VAT, rachunku itp. Aby kwalifikować się do EPU termin wymagalności należności musiał zapaść nie dawniej niż trzy lata przed wniesieniem pozwu. Jeśli roszczenie jest starsze niż trzy lata, e-sąd nie rozpozna takiej sprawy.

Warto również wiedzieć, że w postępowaniu elektronicznym e-sąd nie wyda nakazu zapłaty w trybie nakazowym. Nie ma także możliwości zabezpieczenia roszczenia wraz z pozwem.

Strona internetowa e-sądu>>

Oszczędność czasu i pieniędzy

Złożenie pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym jest uproszczone.  Ma on postać gotowego do uzupełnienia formularza online. Nie ma wymogu dołączenia do niego dowodów. Należy jednak wskazać jakie dowody i na jaką okoliczność chcemy powołać.  Aby złożyć pozew nie trzeba drukować i wysyłać do sądu żadnych dokumentów, nie ma potrzeby udania się na pocztę. Zaletą EPU jest również to, że rozpoznanie sprawy ogranicza się do wydania nakazu albo stwierdzenia braku podstaw do jego wydania. Sąd nie przeprowadza w tym trybie rozprawy. Kolejna korzyść to niższe koszty. Opłata od pozwu wynosi ¼ opłaty tradycyjnej.

Fikcja doręczeń zadziała w EPU

W EPU e-sąd  nie może zobowiązać powoda do dokonania doręczenia pozwu za pośrednictwem komornika. W tym postępowaniu mamy spore ułatwienie dotyczące doręczania korespondencji. Działa tu fikcja doręczeń powiązana z bazą PESEL. Z art. 50534 par. 1 Kpc wynika, że doręczenie nakazu zapłaty w EPU będzie skuteczne, jeżeli zostanie on wysłany na adres zameldowania ujawniony w rejestrze PESEL. Faktyczny adres zamieszkania, czy ten z Rejestru Danych Kontaktowych nie będzie miał znaczenia. Jest to ważne w sprawach prowadzonych przeciwko osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej lub osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej i którym nie możemy doręczyć korespondencji na adres prowadzenia działalności. Jeżeli adres pozwanego będzie niezgodny z ujawnionym w rejestrze PESEL, sąd wyznaczy termin, nie dłuższy niż miesiąc, na ustalenie właściwego. Jeśli w podanym terminie adres nie zostanie ustalony sąd umorzy postępowanie.

Obligatoryjne umorzenie

Przed wejściem w życie nowych przepisów, zgodnie z art. 505 33 par. 1 Kpc, w przypadku braku podstaw do wydania nakazu lub wniesienia sprzeciwu e-sąd przekazywał sprawę do „zwykłego” sądu według właściwości ogólnej. Umorzenie następowało zaś dopiero, gdy powód nie uzupełnił braków formalnych pozwu. Obecnie e-sąd  umorzy postępowanie, gdy stwierdzi brak podstaw do wydania nakazu, brak możliwości doręczenia nakazu na terenie kraju lub pozwany wniesie sprzeciw.

Powód w terminie 3 miesięcy od daty wydania postanowienia o umorzeniu pozwu, będzie mógł wnieść ponownie tradycyjny pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie. Jednak skutki prawne, które wiążą się z wytoczeniem powództwa następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Powstaje fikcja, że sprawa została wytoczona w dniu skierowania pozwu do EPU.
Chcąc kontynuować dochodzenie roszczenia trzeba od nowa wszcząć postępowanie sądowe przed sądem tradycyjnym, łącznie z ponownym złożeniem pozwu i wszystkimi załącznikami w postaci całej dokumentacji uzasadniającej roszczenie. Trzeba także uiścić pełną opłatę od pozwu. Jednak uiszczoną wcześniej opłatę w EPU zalicza się na poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu. Zaletą tej procedury jest to, że powód sam podejmuje decyzję, co do dalszego procedowania danej sprawy i nie jest zmuszony np. do procedowania jej przed sądem znajdującym się na drugim końcu kraju w stosunku do jego siedziby.

Windykacja należności– praktyczny przewodnik

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
24 lutego, 2021
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram