Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Firma windykacyjna - czego możesz oczekiwać podejmując współpracę?

Przedsiębiorcy, którzy mają problem z niezapłaconą fakturą zastanawiają się czy próbować odzyskać należność samodzielnie czy zlecić windykację profesjonalnej firmie. Dylemat ten w wielu przypadkach wynika z niepewności co do tego,  jak działa firma windykacyjna i czego można oczekiwać  od windykatora.  W artykule opisujemy,  jak działają profesjonalni windykatorzy.

Na jakiej podstawie działa firma windykacyjna?

Firmy windykacyjne to przedsiębiorstwa specjalizujące się  w odzyskiwaniu należności. W społeczeństwie pokutuje negatywna opinia, że działania windykacyjne są nielegalne, a firmy windykacyjne swoimi działaniami łamią prawo. Tymczasem funkcjonowanie firm windykacyjnych jest całkowicie legalne i reguluje je ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Podstawą działania firmy windykacyjnej może być:

  • Pełnomocnictwo i upoważnienie (windykacja na zlecenie) - firma windykacyjna działa w imieniu wierzyciela
  • Powierniczy przelew wierzytelności (windykacja powiernicza) - firma windykacyjna staje się wierzycielem.

Windykacja na zlecenie a windykacja powiernicza – porównanie >>

Co może zrobić firma windykacyjna?

Prawo polskie pozwala na podejmowanie wszelkich działań zmierzających do dochodzenia swojej własności, które nie łamią obowiązujących przepisów ani nie stoją w sprzeczności z porządkiem prawnym.

Głównym celem działań realizowanych przez firmę windykacyjną jest doprowadzenie do polubownej (przedsądowej) spłaty zadłużenia. Profesjonalni windykatorzy nie mają szczególnych uprawnień podczas wykonywania działań windykacyjnych. Na etapie windykacji polubownej ("miękkiej") wysyłają do dłużników wezwania do zapłaty oraz podejmują próby zawarcia z dłużnikiem ugody , aby doprowadzić do dobrowolnej spłaty zadłużenia. W większości przypadków firma windykacyjna nie oczekuje od dłużnika spłaty zadłużenia w całości, ale proponuje rozłożenie spłaty długu w ratach. Na etapie polubownym windykator zazwyczaj nawiązuje osobisty kontakt z dłużnikiem i umawia z nim spotkanie.

Zadaniem windykatora jest również rozpoznanie sytuacji majątkowej  dłużnika i podjęcie decyzji, czy warto poświęcić czas na negocjacje czy też należy pilnie skierować sprawę do sądu. Tylko wtedy, gdy realizowane przez windykatora działania nie przyniosą efektów, skieruje on sprawę do sądu.

Większość z czynności dokonywanych przez windykatora, każdy przedsiębiorca może wykonać sam. Jednak różnica między samodzielną windykacją, a skorzystaniem z pomocy profesjonalnej firmy windykacyjnej, polega na wykorzystaniu doświadczenia, sprawdzonych metod windykacji i możliwościach poświęcenia czasu i energii na daną sprawę. Nie bez znaczenie jest również prestiż skutecznej firmy windykacyjnej. Już samo pojawienie się trzeciego podmiotu – firmy windykacyjnej – w stosunkach między kontrahentami skutecznie motywuje dłużnika do uregulowania zobowiązania.

Niezapłacona faktura. 8 rzeczy, które warto zrobić, gdy dłużnik nie płaci >>

Czego nie może zrobić firma windykacyjna?

Wszystkie działania podejmowane przez firmę windykacyjną muszą być wykonywane zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Oznacza to, że windykator nie może:

  • nękać, obrażać lub zastraszać dłużnika
  • wejść do domu dłużnika bez jego zgody
  • ujawniać danych osobowych
  • przymusić dłużnika do otwarcia drzwi mieszkania lub firmy, przeszukać pomieszczenia (są to uprawnienia komornika)
  • wystawić nakazu zapłaty - może to zrobić wyłącznie Sąd
  • zająć majątku dłużnika: wynagrodzenia za pracę, ruchomości, np. samochodu, nieruchomości np.mieszkania

WAŻNE!

Egzekucję z majątku dłużnika dokonuje wyłącznie komornik. Podstawą działań komornika jest prawomocny wyrok sądowy opatrzony tzw. klauzulą wykonalności.

Więcej o egzekucji komorniczej >>

Czego możesz oczekiwać podejmując współpracę z profesjonalną firmą windykacyjną?

Bezpłatna weryfikacja dłużnika i brak opłaty wstępnej

Dług da się odzyskać, jeśli dłużnik posiada środki, z których może go spłacić. Dlatego współpraca z firmą windykacyjną rozpoczyna się od przeprowadzenia bezpłatnego badania jego kondycji finansowej. Ustalamy między innymi aktualną sytuację prawną dłużnika, składniki jego majątku i źródła przychodów. W ten sposób oceniamy szanse na wyegzekwowanie należności. Od nich zależy decyzja o przyjęciu lub rezygnacji ze zlecenia windykacji. Wyniki takiej analizy pozwalają nam również ocenić nakład pracy i koszty, jakie trzeba ponieść, aby odzyskać dług. W ten sposób ustalamy wysokości naszego wynagrodzenia, którym jest prowizja pobierana od odzyskanych od dłużnika kwot.  Nie pobieramy żadnych opłat stałych, wstępnych, ani abonamentowych.

Dowiedz się więcej  na czym polega windykacja >>

Brak kosztów adwokackich

Ważną zaletą zlecenia windykacji profesjonalnej firmie jest to, że w przypadku konieczności wniesienia sprawy na drogę postępowania sądowego część kosztów bierze ona na siebie. Pierwotny wierzyciel wnosi tylko wpis sądowy.  Natomiast nasza firma kredytuje koszty zastępstwa procesowego zarówno w postępowaniu sądowym jak i egzekucyjnym. Oznacza to, że klient w ogóle nie ponosi kosztów adwokackich, ponieważ po rozstrzygnięciu sprawy na jego korzyść pokrywa je dłużnik. Co ważne w przypadku bezskutecznej egzekucji komorniczej koszty zastępstwa procesowego w całości bierzemy na siebie.

Aktywna windykacja, a nie tylko wysłanie e-maili

Skuteczne poinformowanie dłużnika o tym, że spłaty należności powinien dokonać do firmy windykacyjnej jest bardzo ważne, ponieważ pojawienie się firmy windykacyjnej w stosunkach między kontrahentami w wielu przypadkach skutecznie motywuje dłużnika do spłaty długu.

Staramy się jak największa liczbę spraw zamykać na etapie polubownym. Jest to najkorzystniejsze dla naszego klienta, ponieważ minimalizuje koszty windykacji i skraca czas odzyskania środków. Aby to osiągnąć sama korespondencja z dłużnikiem jest niewystarczająca, dlatego nasi windykatorzy prowadzą z nimi osobiste negocjacje.  Dłużnikowi przedstawiane są indywidualnie dobrane rozwiązania, m.in. zawarcie ugody z rozłożeniem długu na raty. Jeśli jednak zapewnienia dłużnika na temat spłaty zobowiązania okazują się tylko celową grą na czas, niezwłocznie wszczynamy postępowanie sądowe. Naszych klientów na tym etapie reprezentują prawnicy specjalizujący się w windykacji wierzytelności z obrotu gospodarczego. Jesteśmy aktywni również na etapie egzekucji komorniczej. Nasi windykatorzy sprawują kontrolę nad przebiegiem procesu egzekucji, począwszy od ustalenia najkorzystniejszego terminu czynności komorniczych, po osobiste w nich uczestnictwo.

Brak obietnic bez pokrycia

Naszych klientów rzetelnie informujemy o przebiegu działań windykacyjnych i nie obiecujemy, tego czego nie możemy zrealizować. Jeśli działania polubowne nie przyniosą efektów w postaci spłaty zobowiązania to skierowanie sprawy do sądu i komornika rekomendujemy tylko wtedy, gdy mamy potwierdzoną wiedzę, że dłużnik posiada majątek i/lub czerpie dochody, które mogą być źródłem spłaty.

Uzyskany na drodze postępowania sądowego wyrok lub nakaz zapłaty powinny być podstawą postępowania zabezpieczającego. Zabezpieczenie sądzonej wierzytelności uniemożliwia dłużnikowi ukrycie lub sprzedaż majątku, z którego można zaspokoić windykowane wierzytelności. Zamiast składać standardowe wnioski o wszczęcie egzekucji lepiej wskazać we wniosku konkretne składniki majątku dłużnika. Jeśli nie jesteśmy w ten sposób przygotowani do rozprawy sądowej i egzekucji komorniczej to ich wszczynanie może nie tylko nie przynieść efektu w postaci spłaty zobowiązania przez dłużnika, ale także narażać pierwotnego wierzyciela na dodatkowe, niemożliwe do odzyskania koszty.

Przeczytaj również

Czas czytania: 4 minuty
23 marca, 2023
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram