Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Wniosek faktoringowy – jak prawidłowo go wypełnić?

Prawidłowo wypełniony wniosek faktoringowy to gwarancja szybkiej informacji zwrotnej od faktora w zakresie finansowania, o które wnioskujemy. Pozwala uniknąć nieporozumień i dwuznaczności jakie potencjalnie mogą się pojawić w przypadku nieprecyzyjnego lub wręcz błędnego uzupełnienia  otrzymanego od faktora formularza. Ważne jest, aby firma faktoringowa od samego początku właściwie i jednoznacznie odczytała  nasze intencje w zakresie  potrzeb i instrumentów finansowych jakich poszukujemy.

Jakie informacje są zazwyczaj wymagane we wniosku faktoringowym?

Wnioski o faktoring w zależności od firmy faktoringowej przybierają różne formy, jedne są mniej, a inne bardziej rozbudowane. Mogą to być formularze do wypełnienia online lub dokumenty pdf do ręcznego uzupełnienia.  Co do zasady formularz wniosku najczęściej zawiera następujące bloki tematyczne:

  • Informacje o wnioskodawcy: dane teleadresowe, wskazanie osoby do kontaktu z faktorem, dane rejestrowe tj. NIP, Regon, KRS/EDG, podstawowe informacje o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Informacje o zobowiązaniach wnioskodawcy (mogą to być informacje dotyczące np. zobowiązań publiczno-prawnych wobec ZUS i US, zobowiązań kredytowo - pożyczkowych, leasingach, etc.)
  • Parametry usługi, której dotyczy wniosek: np. wysokości limitów i terminów, na jakie ma być udzielone finansowanie, rodzaju faktoringu, płatników faktoringowych lub wierzycieli faktoringowych (faktoring odwrotny).
  • Proponowane formy zabezpieczenia transakcji: np. cesja wierzytelności, zabezpieczenie wekslowe, zastawy etc.
  • Upoważnienia/pełnomocnictwa umożliwiające faktorowi uzyskanie informacji o firmie wnioskującego w dostępnych rejestrach np. w BIG.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i ich administrowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami tzw. RODO.
  • Wykaz wymaganych dokumentów/załączników do wniosku: np. dokumentów finansowych, zaświadczeń ZUS/US, dokumentów dotyczących transakcji która ma być przedmiotem finansowania, etc.

Kompendium wiedzy o faktoringu

Jak wypełnić wniosek faktoringowy?

Aby firma faktoringowa zaakceptowała wniosek, który jej przedkładamy musimy właściwie i precyzyjnie zdefiniować swoje oczekiwania finansowe i produktowe.  Najlepiej jest również załączyć wszystkie dokumenty, w których posiadaniu już jesteśmy, a których faktor wymaga jako załączników do wniosku.  Jeżeli o część dokumentów musimy wystąpić np. do urzędów lub biur księgowych powinniśmy określić termin, w którym jesteśmy w stanie je pozyskać.

Załączniki do wniosku faktoringowego

Wypełniając wniosek powinniśmy pamiętać, aby dokumenty finansowe załączane do wniosku były autentyczne tzn. o treści zgodnej z dokumentami złożonymi np. w KRS,  po wszelkich korektach, zmianach księgowych itd. Obecnie większość dokumentów i informacji o firmie  jest ogólnie dostępna. Można się z nimi zapoznać w urzędowych rejestrach lub  je zwyczajnie znaleźć  w zasobach internetu. Dlatego powinniśmy rzetelnie i zgodnie z najlepszą swoją wiedzą udzielić odpowiedzi na stawiane we wniosku faktoringowym. Obecnie standardowymi dokumentami wiele firm faktoringowych sprawdza również wielkość pomocy publicznej uzyskanej w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19.

Limit finansowania

Przy określaniu limitu faktoringowego powinniśmy posługiwać się wskaźnikiem rzeczywistych i realnych potrzeb. Nie  należy określać limitu w sposób przybliżony i zaokrąglony w górę.  Precyzja w tym zakresie jest bardzo pożądana. Po pierwsze dlatego, że najczęściej prowizja przygotowawcza jest pobierana od wysokości udzielonego limitu finansowania. Nie warto więc płacić za kwotę limitu, którego nie będziemy w stanie wykorzystać. Po drugie,  firma faktoringowa na początku współpracy zazwyczaj jest w stanie przyznać nam niższy limit, a po pewnym czasie go podwyższyć. Dzieje się tak, ponieważ z biegiem czasu budujemy historię współpracy z płatnikami/wierzycielami i w przypadku braku  negatywnych zdarzeń płatniczych zwiększenie limitu nie jest dla firmy faktoringowej tak ryzykowne.

Pamiętajmy również o tym, że zawsze i na każdym etapie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych dotyczących pytań we wniosku możemy poprosić o pomoc doradcę klienta w firmie faktoringowej. Udzieli on stosownych wyjaśnień i pomoże wypełnić wniosek.

Złóż bezpłatny wniosek o faktoring >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
6 października, 2021
Doradca Klienta, tel. 509 328 843 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram