Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring cichy a split payment

Faktoring cichy to jedyny rodzaj faktoringu, w ramach którego firma faktoringowa nie musi stosować przy wypłacie zaliczki mechanizmu podzielonej płatności. Dzięki temu kwota zaliczki wypłacanej klientowi może być wyższa niż przy faktoringu jawnym.

Co to jest podzielona płatność?

Split payment to inaczej mechanizm podzielonej płatności. Został on wprowadzony 1 listopada 2019 roku. Obowiązek objął tą część przedsiębiorców, którzy:

Płatność w split payment polega na tym, że przelew bankowy podzielony jest na dwie części: wartość faktury netto trafia na zasadniczy rachunek bankowy sprzedawcy, a podatek VAT na jego odrębny rachunek VAT.

Split payment a płynność finansowa

Obowiązek płacenia w split payment negatywnie wpływa na płynność finansową niektórych firm, ponieważ część środków trafia na rachunek Vatowski i zostaje tam zablokowana. Nie wszyscy przedsiębiorcy w pełni wykorzystują zgromadzone na tym rachunku środki, płacąc innym podmiotom tą samą metodą. Tak się dzieje, jeśli firma nie korzysta z usług obcych i pracuje na materiale powierzonym za pomocą własnych pracowników. Taki przedsiębiorca, aby odzyskać zgromadzony VAT musi złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego i czekać na decyzję o zwrocie nawet do 60 dni.

Rozwiązaniem, które warto wziąć pod uwagę, aby poprawić płynność finansową jest faktoring cichy. W ramach usługi przedsiębiorca otrzymuje zapłatę za fakturę w ciągu 24h bez zastosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Co to jest faktoring cichy?

Faktoring cichy to taki rodzaj faktoringu, w ramach którego nie dochodzi do przelewu praw do wierzytelności (cesji), a finansowanie odbywa się bez wiedzy i zgody płatnika faktoringowego (strony kupującej produkty i usługi). Ze względu na swoja specyfikę faktoring cichy nazywany jest również faktoringiem niejawnym, ukrytym lub  tajnym.

W faktoringu cichym, podobnie jak w faktoringu jawnym, transakcja jest trójstronna. Sprzedawca dostarcza produkty zgodnie z zamówieniem i wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności.  Instytucja finansowa  przelewa mu środki w dniu wystawienia faktury. Płatnik reguluje swoje zobowiązania zgodnie z podanym na fakturze terminem dokonując wpłaty na rachunek bankowy, do którego pełnomocnictwo ma firma faktoringowa.

Dowiedz się więcej o faktoringu cichym >>

Faktoring cichy a split payment

W przypadku korzystania z  faktoringu cichego (niejawnego) firma faktoringowa nie musi dokonywać wypłaty zaliczki z mechanizmem podzielonej płatności. Dzieje się tak, ponieważ wierzytelność wynikająca z faktury nie jest cedowana na faktora i nie ponosi on solidarnej odpowiedzialności za niezapłacony VAT.

Wysokość zaliczki w przypadku faktoringu cichego wyniesie do 75% wartości faktury brutto. Jest to mniej niż 85% wypłacane w przypadku faktoringu jawnego. Przyczyna  tkwi w sposobie spłaty dokonywanej przez płatnika faktoringowego. Wpłaca on tylko kwotę netto faktury na rachunek, do którego pełnomocnictwo ma firma faktoringowa. Jeśli zaliczka wynosiłaby 85% kwoty faktury, wartość tej spłaty mogłaby być niższa od kwoty należnej firmie faktoringowej (sumie  wypłaconej zaliczki i odsetek faktoringowych). Aby do takiej sytuacji nie doszło faktor wypłaca zaliczkę do 75% wartości faktury.

W praktyce kwota zaliczki przy faktoringu cichym może być jednak wyższa niż przy faktoringu jawnym. Jest to szczególnie widoczne, jeśli Klient przekazuje do sfinansowania faktury o wyższych nominałach.

Faktoring cichy a split payment - przykład:

Wartość faktury netto: 100 000,00 zł.

Podatek VAT: 23 000,00 zł.

Kwota wypłacanej zaliczki  - Faktoring cichyKwota wypłacanej zaliczki  - Faktoring jawny
Zaliczka zostaje przelana na zasadniczy rachunek klienta:
 70% wartości FV brutto:
86 100,00 zł
Zaliczka zostaje przelana z użyciem split payment na zasadniczy rachunek klienta:
80% wartości FV brutto 80 000 zł - VAT (23 000,00 zł): 75 400,00 zł

Klient otrzymuje na konto zasadnicze o 10 700,00 zł. więcej korzystając z faktoringu cichego, w porównaniu z faktoringiem jawnym.

Sprawdź, czym różnią się faktoring jawny i cichy >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
25 stycznia, 2023
Doradca Klienta, tel. 661 073 384 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram