Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Finansowanie faktur czyli faktoring jednorazowy

Jeśli potrzebujesz finansowania faktur sprawdź nasz poradnik i dowiedz się, jak to zrobić szybko i skutecznie.

Finansowanie faktur to inaczej faktoring. Jest to jedno ze źródeł zewnętrznego finansowania firm obok kredytu, pożyczki czy leasingu. W ramach faktoringu można sfinansować zarówno fakturę wystawioną za sprzedane produkty lub/i usługi, jak i za zakupy zrobione u dostawcy.

Finansowanie faktur sprzedażowych w formie faktoringu jawnego w uproszczeniu polega na zamianie faktur na gotówkę. Przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa przejmuje w drodze cesji wierzytelności wynikające z finansowanej faktury i przekazuje przedsiębiorcy do 90% wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi (płatnik faktoringowy) dokonuje zapłaty do firmy faktoringowej zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach).

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Ze względu na rodzaj zastosowanej cesji wierzytelności możemy rozróżnić faktoring jawny jednorazowy lub globalny. Formę cesji i zgody na cesję można dostosować do wymagań stron transakcji faktoringu, które wybierają najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie. Jeśli zgoda na cesję dotyczy cesji wierzytelności z pojedynczej faktury to mówimy o faktoringu jednorazowym (pojedynczych faktur).

Faktoring globalny to taki rodzaj faktoringu, gdzie zastosowana jest cesja generalna np. wszystkich praw do wierzytelności wynikających z danej umowy lub zlecenia.

Jeśli zapotrzebowanie klienta na gotówkę występuje okazjonalnie i chce on sam decydować, które faktury i kiedy odda do finansowania to faktoring pojedynczych faktur jest dobrym rozwiązaniem. W takiej sytuacji do każdej faktury podpisuje się osobną cesję, co daje klientowi swobodę w decydowaniu. Warto również wspomnieć, że w skorzystaniu z faktoringu nie jest przeszkodą przedstawianie do finansowania pojedynczych faktur na różnych płatników.

Warto również wiedzieć, że faktoring jednorazowy może dotyczyć pojedynczej faktury opiewającej na dużą kwotę. Przykładowo INDOS finansuje faktury opiewające na kwoty do 7 000 000 zł.

Faktoring jawny - poznaj jego mocne strony >>

W sytuacji, gdy przedsiębiorca chce szybko uzyskać środki z faktury sprzedażowej wystawionej z długim terminem płatności do wyboru ma dwa rozwiązania finansowe: faktoring lub sprzedaż wierzytelności.

Przedsiębiorcy, zazwyczaj w pierwszej kolejności rozważają sprzedaż wierzytelności, uważając ten produkt finansowy za prostszy. Przed decyzją warto skalkulować koszty takiej transakcji w porównaniu do kosztów faktoringu. W większości przypadków skorzystanie z faktoringu jest tańsze zarówno ze względu na niższe koszty prowizyjne, jak i od strony podatkowej. Od sprzedaży wierzytelności należy zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych. Przy faktoringu jedynym obciążeniem podatkowym, jest podlegający zwrotowi VAT doliczony do wynagrodzenia prowizyjnego firmy faktoringowej.

Na koszty finansowania pojedynczej faktury w formie faktoringu składają się:

Sprzedaż wierzytelności a faktoring – czym się różnią? >>

Jeśli kontrahent nie wyraża zgody na cesję to przedsiębiorca może skorzystać z finansowania faktur w formie faktoringu cichego. Faktoring cichy działa podobnie jak faktoring jawny. Firma faktoringowa wypłaca klientowi do 75% wartości faktury w ciągu 24 godzin od jej przesłania. Najważniejszą cechą faktoringu cichego jest to, że finansowanie faktury odbywa się bez cesji wierzytelności i bez informowania płatnika.

Faktoring cichy - co to jest, najważniejsze korzyści i wady >>

Jeśli celem przedsiębiorcy jest przyspieszenie płatności za własne zobowiązania to pojedyncze faktury za zakupione produkty lub/i usługi może finansować w formie faktoringu odwrotnego.

W ramach faktoringu odwrotnego firma faktoringowa spłaca zobowiązanie swojego klienta w ciągu 24 godzin lub zgodnie z ich terminem płatności. Wypłata środków dokonywana jest na na konto bankowe dostawcy np. na konto hurtowni, w której klient dokonał zakupów. Natomiast klient reguluje należności wobec instytucji finansującej w dogodnym dla siebie czasie.  W naszej spółce maksymalna prolongata terminu płatności to 90 dni.

Faktoring odwrotny - co to jest i na czym polega? >>

Jakie faktury obejmuje usługa faktoringu odwrotnego?

W formie faktoringu odwrotnego można finansować pojedyncze faktury VAT przed i po terminie płatności a także faktury zaliczkowe czy faktury proforma.

Z faktoringu jawnego może skorzystać każdy przedsiębiorca niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności od pierwszego dnia prowadzenia firmy. W przypadku tej formy finansowania faktur najważniejsza dla firmy faktoringowej jest wiarygodność finansowa płatnika faktoringowego.

W przypadku finansowania faktur sprzedażowych w formie faktoringu cichego lub finansowania faktur zakupowych standardowych wymogiem firmy faktoringowej stawianym przedsiębiorcy jest prowadzenie działalności gospodarczej powyżej 12 m-cy oraz majątkowe zabezpieczenie transakcji np. w formie zastawu na środkach trwałych.

Aby skorzystać z faktoringu należy złożyć odpowiedni wniosek w zależności od wybranego rodzaju faktoringu. Dla finansowania faktur sprzedażowych będzie to:

W przypadku finansowania faktur zakupowych zależy złożyć wniosek o faktoring odwrotny.

Jedną z podstawowych informacji, którą podaje się we wniosku są dane płatnika faktoringowego lub dostawy, który ma być objęty faktoringiem. Należy również podać o jaki limit finansowania wnioskujemy. Kolejnym ważną kwestią są załączane do wniosku o faktoring dokumenty finansowe. Im szybciej dokumenty te zostaną dostarczone tym szybciej firma faktoringowa podejmie decyzję o sfinansowaniu danej faktury.

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
4 czerwca, 2024
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram