Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta
Indos > Raporty okresowe > EBI 11/2022 Korekta raportu okresowego nr 10/2022 - Raport roczny za rok 2021

EBI 11/2022 Korekta raportu okresowego nr 10/2022 - Raport roczny za rok 2021

Zarząd Indos SA przekazuje korektę raportu rocznego polegającą na sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w treści raportu.

W miejsce sformułowania:

"Zarząd Indos SA niniejszym przekazuje raport roczny za 2020 r. oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 r."

winno być:

"Zarząd Indos SA niniejszym przekazuje raport roczny za 2021 r. oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 r."

W pozostałym zakresie "Raport roczny za rok 2021" jest prawidłowy.

Podstawa prawna: § 5. ust. 1. pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

List_do_akcjonariuszy

Opinia RN w sprawie opinii z zastrzeżeniem

Oświadczenie o zasadach ładu korporacyjnego

Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego INDOS

Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego

Oświadczenie w sprawie wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe INDOS

Sprawozdanie finansowe skonsolidowane

Sprawozdanie Zarządu z działalności

Stanowisko Zarządu w sprawie opinii z zastrzeżeniem

INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram