Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - co to jest, kto musi się zgłosić?

13 października 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie utworzenia Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Rejestr jest publicznie dostępny, a korzystanie z niego jest nieodpłatne. Brak terminowego zgłoszenia wymaganych danych w tym rejestrze może się wiązać z surową karą pieniężną – nawet do miliona złotych.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - jakie firmy muszą się zgłosić ?

Obowiązkiem zgłoszenia do rejestru objęte są wszystkie spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz niepubliczne spółki akcyjne. Osoby uprawione do reprezentacji ww. spółek, a więc ich członkowie zarządu, komplementariusze, wspólnicy spółek jawnych, zobowiązane są do zgłoszenia do rejestru danych o beneficjencie rzeczywistym spółki.

Zobacz Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych  >>

Kto to jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która sprawuje faktyczną kontrolę nad spółką i  w imieniu której nawiązywane są stosunki gospodarcze lub z którą przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Zgodnie z ustawową definicją w przypadku spółki jest nim wspólnik bądź akcjonariusz posiadający ponad 25 proc udziałów lub akcji, albo co najmniej taką liczbę głosów, ale także osoba sprawująca faktyczną kontrolę nad innym podmiotem, będącym takim wspólnikiem lub akcjonariuszem. Jeżeli spółka nie ma większościowego udziałowca – ponad 25 % udziałów lub akcji - to należy jako beneficjentów rzeczywistych wskazać zarząd lub osoby na stanowiskach kierowniczych.

Dowiedz się co to jest faktoring >>

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - jakie dane należy zgłosić?

Informacje podlegające zgłoszeniu to dane identyfikacyjne spółki tj. nazwa (firma), forma organizacyjna, siedziba, numer w KRS, NIP oraz dane beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki tj. imię i nazwisko, obywatelstwo, państwo zamieszkania, numer PESEL albo w przypadku osób nieposiadających tego numeru datę urodzenia, informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

W jakim terminie należy dokonać zgłoszenia?

Spółki, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego po 13 października 2019 r., powinny dokonać zgłoszenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia rejestracji, natomiast spółki zarejestrowane przed tą datą, są zobowiązane do zgłoszenia informacji o swoich beneficjantach rzeczywistych w ciągu 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru, tj. do 13 kwietnia 2020 r.

Gdzie sprawdzić firmę? Zestawienie bezpłatnych i dostępnych online rejestrów przedsiębiorców >>

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
12 listopada, 2019
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram