Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring a biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT działa od 1 września 2019 r. Jej głównym celem jest umożliwienie przedsiębiorcom sprawdzenia, czy dokonują przelewu za wystawioną przez kontrahenta fakturę na jego rachunek firmowy zarejestrowany w tym wykazie. W artykule wyjaśniam jak wprowadzenie białej listy wpłynęło na świadczenie usług faktoringowych.

Biała lista podatników VAT - co zawiera?

Na białej liście przedsiębiorca może znaleźć oprócz numeru firmowego rachunku rozliczeniowego także inne dane dotyczące swojego kontrahenta do pięciu lat wstecz tj. nazwę firmy, NIP, REGON, KRS, adres siedziby lub adres stałego miejsca prowadzenia działalności, dane wspólników, osób wchodzących w skład zarządu spółki, jej prokurentów, datę rejestracji oraz datę i podstawę prawną, odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru VAT lub przywrócenia do rejestru.

Efektem funkcjonowania listy według prawodawcy ma być zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz spadek ilości oszustw podatkowych. A jak wprowadzenie obowiązku realizacji przelewów wyłącznie na ujęte w rejestrze konta bankowe wpłynęło na funkcjonowanie firm faktoringowych?

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Faktoring jawny i odwrotny a biała lista

W przypadku faktoringu jawnego i odwrotnego wprowadzenie białej listy nie wypłynęło na  sposób realizacji tych usług finansowych, ale dodało przedsiębiorcom nowe obowiązki związane z koniecznością weryfikacji rachunków, na których odbywają się przepływy finansowe. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi sankcjami podatkowymi nie wystarczy raz sprawdzić rachunek  na białej liście  i wpisać go do systemu księgowego.  Płacąc za fakturę każdorazowo należy zweryfikować rachunek z białą listą na dzień zlecenia przelewu.

Więcej o białej liście podatników >>

Jawny faktoring a biała lista:

  • Firma faktoringowa przelewa środki finansowe wyłącznie na ten rachunek swojego klienta, który znajduje się na białej liście podatników.
  • Płatnik nie musi sprawdzić rachunku swojego dostawcy, ponieważ w związku z cesją wierzytelności dokonuje zapłaty na rachunek firmy faktoringowej i właśnie ten rachunek musi zweryfikować na białej liście.

Odwrotny faktoring a biała lista:

  • Firma faktoringowa sprawdza, czy rachunek na fakturze, którą przesłał do zapłaty jej klient znajduje się na białej liście - jest to warunek dokonania przez nią przelewu.
  • Klient firmy faktoringowej zwraca jej w umówionym terminie środki na rachunek, który musi znajdować się na białej liście.

Dowiedz się na czym polega faktoring odwrotny >>

Cichy faktoring a biała lista

Biała lista ma największy wpływ na funkcjonowanie faktoringu niejawnego (cichego). Jego istota polega na tym, że płatnik nie jest informowany o tym, że faktury za które płaci są objęte faktoringiem. Ponieważ przed dokonaniem przelewu musi sprawdzić na białej liście rachunek, na który dokonuje zapłaty to dowiaduje się tym samym kto jest jego właścicielem. Przed 1 września 2019 r. faktoring niejawny funkcjonował w oparciu o rachunki cesyjne, których właścicielami były banki i instytucje faktoringowe. Wraz z wprowadzaniem białej listy udzielanie faktoringu niejawnego na postawie rachunku cesyjnego przestało być możliwe, ponieważ nazwa posiadacza rachunku stała się jawna. W tej chwili stosuje się dwa rozwiązania tej sytuacji.

faktoring a biała lista podatników

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
25 czerwca, 2020
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram