Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring dla nowych firm

Faktoring to tak elastyczna usługa finansowa, że świetnie sprawdza się zarówno w dużych przedsiębiorstwach z długim stażem na rynku, jak i pomaga utrzymać płynność finansową małym i nowo powstałym firmom.

Jak działa faktoring dla nowych firm?

Faktoring polega na wykupie przez firmę faktoringową niewymagalnych wierzytelności wynikających z faktur, które przedsiębiorca wystawił swoim kontrahentom (odbiorcom/płatnikom). Dzięki faktoringowi uzyskuje on natychmiast środki finansowe i nie musi czekać na przelew do terminu wynikającego z faktury. Jest to szczególnie istotne w przypadku firm, które dopiero rozpoczynają działalność  (tzw. startupów) i nie dysponują dużym kapitałem obrotowym.

Dla takich podmiotów gospodarczych faktoring jest często jedyną dostępną formą zewnętrznego finansowania. Nie mogą one liczyć na otrzymanie kredytu kupieckiego od swoich dostawców, a ze względu na brak historii kredytowej trudno im uzyskać kredyt z banku.

Faktoring dla nowych firm - na jakich warunkach jest dostępny?

Zarówno przedsiębiorstwo z długim stażem, jak i dopiero co założona firma, przechodzą takie same kroki, aby uzyskać finansowanie w formie faktoringu. Po pierwsze należy wypełnić krótki wniosek faktoringowy. Potrzebne są także dokumenty potwierdzające transakcje, która ma być finansowana: umowa lub zlecenie od kontrahenta, faktura VAT oraz dokument dostawy czy inny rodzaj poświadczenia o wykonaniu usługi.

Od potencjalnego klienta wymagamy również dostarczenia zaświadczenia z ZUS i US o zaleganiu/niezaleganiu w podatkach oraz wyciągu z rachunku bankowego od początku działalności firmy.

Ponieważ nie mamy żadnych wymogów i ograniczeń co do formy prawnej prowadzenia działalności finansowania udzielamy również spółkom w organizacji, gdzie pełna rejestracja w KRS-ie jeszcze nie nastąpiła. W takiej sytuacji klient dostarcza nam umowę spółki, a dokumenty faktoringowe podpisuje powołany w niej Zarząd.

Ważną zaletą faktoringu dla nowych firm  jest również to, że zabezpieczeniem finansowania są wystawione faktury, a nie majątek przedsiębiorcy. Firma korzystająca z tej usługi finansowej nie musi dysponować „twardymi zabezpieczeniami”.

Kluczowe znaczenie wiarygodności płatnika faktoringowego

W związku z tym, że nowo powstała firma zwykle nie posiada standardowych dokumentów finansowych takich jak: bilans i RZiS lub PIT czy podsumowania KPiR to analizę ryzyka transakcyjnego opieramy na ocenie wiarygodności finansowej płatnika faktoringowego. Musi on działać na rynku minimum 1 rok, a w biurach informacji gospodarczej  nie mogą znaleźć się żadne negatywne informacje na temat jego zadłużenia.

Wysokość dostępnego limitu faktoringowego

Jeśli wcześniej wymienione kryteria są spełnione, to startup może wnioskować o limit faktoringowy odpowiadający wartości danej transakcji z odbiorcą. Może to być równowartość jedynego lub wielu zleceń. Nie stosujemy żadnych ograniczeń co do branży działania czy wielkości obrotów podmiotu ubiegającego się o finansowanie. Nie stawiamy także wymagań w zakresie ilości finansowanych faktur i wartości pojedynczej transakcji. Minimalna wysokość limitu finansowego udzielanego przez INDOS to 50 000 zł, a maksymalna to 3 mln zł.

Faktorant może zgłosić nam jednego płatnika lub kilku. Skorzystać z limitu jednorazowo lub używać go stale przez cały rok. Ważną zaletą dla naszych klientów jest to, że płacą tylko za ilość dni finansowania.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
3 stycznia, 2022
Doradca Klienta, tel. 661 073 384 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram