Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

W jaki sposób faktoring może poprawić płynność finansową?

Płynność finansowa jako pojęcie z zakresu ekonomii ma wiele definicji np. określana jest jako zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania zobowiązań krótkoterminowych lub jako zdolność do dokonywania zakupów towarów i usług, gdy tylko są one potrzebne. Upraszczając można powiedzieć, że jest to równowaga między wpływami i wydatkami firmy.  

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoją firmę, a zarazem nie mieć problemów finansowych w postaci zatorów płatniczych często decydują się na korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania swojego biznesu. Jaki rodzaj finansowania jest najodpowiedniejszy? Możliwości jest wiele. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej firma się znajduje. Niejednokrotnie jedną z opcji doinwestowania jest pozyskanie dotacji przeznaczonej na rozwój technologii, zakup maszyny, urządzenia czy też na zwiększenie zatrudnienia. Przedsiębiorca może również sfinansować swoje zakupy poprzez leasing. Warto także rozważyć skorzystanie z faktoringu, który może na wiele sposobów usprawnić przepływy finansowe w firmie.

Więcej o płynności finansowej >>

Faktoring a płynność finansowa

Faktoring jest jedną z nowoczesnych form finansowania. Daje on przedsiębiorcy możliwość uzyskania pieniędzy z wystawionych faktur przed ich terminem płatności. Na przykład: przedsiębiorca świadczący usługi transportowe, nie czeka na zapłatę faktur od swoich kontrahentów 60 dni i nie zamraża w ten sposób swoich pieniędzy. Przekazuje wierzytelność do firmy faktoringowej. W ramach faktoringu, na podstawie cesji wierzytelności, następuje zmiana wierzyciela z przedsiębiorcy transportowego na instytucję finansową. Instytucja faktoringowa w ciągu 24 godzin wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę.  Dzięki takiemu rozwiązaniu firma transportowa może na bieżąco dokonywać zakupów np. za paliwo, raty leasingowe, kredytowe i terminowo regulować swoje zobowiązania.

Środki z zaliczki faktoringowej firma transportowa może przeznaczyć również na przykład jako wkład własny w ramach umowy leasingowej na zakup kolejnego samochodu ciężarowego. Firma transportowa regulująca swoje zobowiązania terminowo buduje swoją wiarygodność płatniczą. Wiarygodność płatnicza jest weryfikowana przez banki i ma duże znaczenie przy udzielaniu przedsiębiorcom kredytów.  Dzięki korzystaniu z faktoringu firma transportowa poprawia swoja płynność finansową poprzez inwestowanie w swój rozwój,  finansowanie  bieżącej działalność i budowanie wizerunku rzetelnego płatnika.

Sprawdź kiedy opłaca się sięgnąć po faktoring >>

Jeśli płynność finansową rozumiemy jako zdolność do terminowego regulowania zobowiązań to w tym zakresie z pomocą przychodzi faktoring odwrotny. W ramach tej usługi instytucja finansowa (faktor) płaci za towary lub usługi dostawcom swojego klienta. Natomiast klient spłaca faktorowi zaciągnięte zobowiązanie w dogodnym dla siebie terminie np. po 90 dniach.W formie faktoringu odwrotnego można finansować zarówno faktury przed jak i po terminie płatności, a także zaliczki, przedpłaty czy raty leasingowe.

Dowiedz się więcej o faktoringu odwrotnym >>

Faktoring a zapobieganie zatorom płatniczym

Podstawą do podjęcia decyzji o udzieleniu przedsiębiorcy limitu faktoringowego przez firmę faktoringową jest ocena wiarygodności płatniczej jego kontrahenta, czyli podmiotu, który będzie dokonywać płatności za wystawione faktury. INDOS przy takiej weryfikacji korzysta z informacji zawartych we własnych bazach klientów oraz z danych udostępnianych przez wywiadownie gospodarcze takie jak KRD, D&B, BIK. Na tej podstawie dokonywana jest ocena ryzyka transakcji.

Wnioski z takiej oceny są pomocne nie tylko dla firmy finansowej do podjęcia decyzji o udzieleniu finansowania. Negatywne informacje o płatniku mogą powstrzymać przedsiębiorcę przed podpisaniem nietrafionej umowy, która mogłaby mieć fatalne skutki finansowe. Stąd też faktoring to dobre narzędzie prewencyjne, który daje przedsiębiorcy wiedzę na temat rzetelności płatniczej jego potencjalnego kontrahenta i zapobiega powstawaniu zatorów płatniczych. Przedsiębiorca dysponujący takimi informacjami, może podjąć decyzję czy podpisując umowę z nowym kontrahentem, warto ponosić ryzyko finansowe przy realizacji nowego kontraktu.

Faktoring a większa dyscyplina płatnicza

Przedsiębiorca korzystający z faktoringu cedując wierzytelność na firmę faktoringową, przelewa na nią obowiązek monitorowania spływu należności. Faktor pilnuje terminów zapłaty, zwraca uwagę nawet na kilkudniowe opóźnienie w płatnościach. W takiej sytuacji firma faktoringowa podejmuje działania monitorujące w stosunku do płatnika (telefony i e-maile z prośbą o zapłatę).

Jednak już sam fakt poinformowania płatników o cesji wierzytelności do firmy faktoringowej sprawia, że przykładają oni więcej wagi do terminowego regulowania swoich zobowiązań.

Kompendium wiedzy o faktoringu

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
5 lipca, 2021
Doradca Klienta, tel. 508 322 561 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram