Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Jak faktoring może pomóc w utrzymaniu płynności finansowej?

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoją firmę, a zarazem nie mieć problemów finansowych w postaci zatorów płatniczych decydują się na korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania swojego biznesu. Jaki rodzaj finansowania jest najodpowiedniejszy? Możliwości jest wiele. Wszystko zależy od sytuacji, w jakiej firma się znajduje. Niejednokrotnie jedną z opcji doinwestowania jest pozyskanie dotacji przeznaczonej na rozwój technologii, zakup maszyny, urządzenia czy też na zwiększenie zatrudnienia. Przedsiębiorca może również sfinansować swoje zakupy poprzez leasing. W artykule opisuję, jak faktoring może usprawnić przepływy finansowe w firmie.

Faktoring a płynność finansowa

Jedną z nowoczesnych form finansowania jest faktoring. Daje on przedsiębiorcy możliwość uzyskania pieniędzy z wystawionych faktur znacznie przed ich terminem płatności. Na przykład: przedsiębiorca świadczący usługi transportowe, nie czeka na zapłatę faktur od swoich kontrahentów 60 dni i nie zamraża w ten sposób swoich finansów. Przekazuje tą wierzytelność do firmy faktoringowej. W ramach faktoringu, na podstawie cesji wierzytelności, następuje zmiana wierzyciela z przedsiębiorcy transportowego na instytucję finansową. W oparciu o ten mechanizm instytucja faktoringowa w ciągu 24 godzin wypłaca przedsiębiorcy zaliczkę na poczet wpłat za faktury, które mają być dokonane przez jego kontrahentów zgodnie z umową w przyszłości.  Dzięki takiemu rozwiązaniu firma transportowa może na bieżąco regulować swoje zobowiązania np. za paliwo, raty leasingowe, kredytowe.

Środki z zaliczki faktoringowej firma transportowa może przeznaczyć również na przykład jako wkład własny w ramach umowy leasingowej na zakup kolejnego samochodu ciężarowego. Firma transportowa regulująca swoje zobowiązania terminowo buduje swoją wiarygodność płatniczą. Wiarygodność płatnicza jest weryfikowana przez banki i ma duże znaczenie przy udzielaniu przedsiębiorcom kredytów.  Dzięki korzystaniu z faktoringu firma transportowa może inwestować w swój rozwój,  finansować  bieżącą działalność i budować wizerunek rzetelnego płatnika.

Sprawdź kiedy opłaca się sięgnąć po faktoring >>

Faktoring jako narzędzie prewencyjne

Podstawą do podjęcia decyzji o udzieleniu przedsiębiorcy limitu faktoringowego przez naszą firmę jest ocena jego kontrahenta, czyli podmiotu, który będzie dokonywać płatności za wystawione faktury. INDOS przy takiej weryfikacji korzysta z informacji zawartych we własnych bazach klientów oraz z danych udostępnianych przez wywiadownie gospodarcze takie jak KRD, D&B, BIG. Na tej podstawie dokonujemy oceny ryzyka transakcji.

Wnioski z takiej oceny są pomocne nie tylko nam do podjęcia decyzji o udzieleniu finansowania, ale także są ważne dla naszego klienta. Negatywne informacje zebrane przez nasza firmę mogą powstrzymać przedsiębiorcę przed podpisaniem nietrafionej umowy, która mogłaby mieć fatalne skutki finansowe. Stąd też faktoring to dobre narzędzie prewencyjne, który daje przedsiębiorcy wiedzę na temat rzetelności płatniczej jego potencjalnego kontrahenta. Przedsiębiorca dysponujący takimi informacjami, może podjąć decyzję czy podpisując umowę z nowym kontrahentem, warto ponosić ryzyko finansowe przy realizacji nowego kontraktu.

Dodatkowy bonus -  większa dyscyplina płatnicza

Przedsiębiorca korzystający z faktoringu cedując wierzytelność na firmę faktoringową, przelewa na nią obowiązek monitorowania spływu należności. Faktor pilnuje terminów zapłaty, zwraca uwagę nawet na kilkudniowe opóźnienie w płatnościach. W takiej sytuacji firma faktoringowa podejmuje działania monitorujące w stosunku do płatnika (telefony i e-maile z prośbą o zapłatę).

Jednak już sam fakt poinformowania płatników o cesji wierzytelności do firmy faktoringowej sprawia, że przykładają oni więcej wagi do terminowego regulowania swoich zobowiązań. W ramach obsługi faktoringowej nasz klient ma zapewnioną obsługę w zakresie windykacji należności na wszystkich etapach:  polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
5 lipca, 2021
Doradca Klienta, tel. 508 322 561 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 3 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram