Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktoring – w jakich branżach sprawdza się najlepiej?

Faktoring to narzędzie finansowe, z którego korzysta coraz większa liczba przedsiębiorców. W artykule wyjaśniam w jakich branżach ta usługa sprawdzi się najlepiej, a w jakich stosowana jest rzadko.

Czy faktoring jest potrzebny w firmach?

Faktoring to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Dzięki wcześniejszemu otrzymaniu zapłaty od swoich odbiorców przedsiębiorstwo może płacić gotówką do swoich dostawców, zwiększyć obroty i poprawić kondycję finansową.

W jakich branżach faktoring sprawdza się najlepiej?

Można byłoby stwierdzić, że faktoring sprawdzi się w każdej branży. Jednak specyfika niektórych gałęzi gospodarki szczególnie wymusza korzystanie z faktoringu i staje się on wtedy wręcz niezastąpiony. Odroczone terminy płatności to codzienność w branży: budowlanej, transportowej, branży meblarskiej i drzewnej, produkcyjnej oraz górniczej.

Faktoring w branży budowlanej

Specyfika branży budowlanej polega na tym, że przedsiębiorca bardzo często musi zainwestować dużo kapitału własnego na rozpoczęcie inwestycji. Przy większym kontrakcie posiłkuje się podwykonawcami, którzy oczekują terminowej zapłaty za wykonane roboty. W związku z tym wykonawca nie może pozwolić sobie na opóźnienia, które mogą skutkować utratą pracowników czy koniecznością zapłaty kar umownych. Jednocześnie sam wystawia inwestorowi fakturę po wykonaniu robót i z długim terminem płatności. W tym przypadku faktoring sprawdzi się idealnie. Dzięki otrzymaniu środków  natychmiast po wystawieniu faktury przedsiębiorca może realizować kontakt płynnie i bez opóźnień. Nasza firma pracuje zarówno na cesjach generalnych, jak i przyjmuje do finansowania pojedyncze faktury. Prowizję pobieramy wyłącznie za faktyczną ilość dni finansowania, z dołu czyli po wpłacie od płatnika.

Sprawdź ofertę faktoringu dla branży budowlanej >>

Faktoring dla transportu

W branży transportowej faktury z terminami płatności powyżej 60 dni to standard.  Jednocześnie specyfiką tego sektora rynku są wysokie, miesięczne koszty stałe tj.  serwisowanie i ubezpieczenie pojazdów, zakup paliwa i winiet, wypłata wynagrodzeń, raty leasingowe itd.  Świetnie sprawdzi się w tej sytuacji faktoring odwrotny, w ramach którego w ciągu 24 godzin płacimy za zakupy dokonane przez naszego klienta, a on spłaca zobowiązanie w dogodnym dla siebie terminie np. w ciągu 60 dni. W branży transportowej często stosowany jest zakaz cesji, więc pomocny będzie także faktoring cichy. W jego ramach finansujemy faktury bez dokonywania cesji wierzytelności i informowania płatnika.

Sprawdź ofertę faktoringu dla branży transportowej >>

Faktoring w branży meblarskiej,  drzewnej i dla tartaków

W tej branży czas od momentu zakupu surowca do sprzedaży produktu z niego wykonanego to około trzy miesiące. Jednocześnie producenci z tego sektora rynku udzielają swoim odbiorcom kredytu kupieckiego i muszą czekać na zapłatę kolejny miesiąc lub dłużej. Z tych powodów firmy z branży drzewnej chętnie korzystają zarówno z faktoringu odwrotnego, dzięki któremu mają sfinansowane zakupy surowców, jak i z faktoringu w klasycznej postaci, otrzymując szybką zapłatę za sprzedane produkty.

Faktoring w branży produkcyjnej

Podobna sytuacja jak w branży drzewnej występuje właściwie we wszystkich firmach produkcyjnych. Cechy charakterystyczne to zapotrzebowanie na środki na zakup surowców oraz długi okres oczekiwania na zwrot pieniędzy zainwestowanych w produkcję. Faktoring odwrotny oraz  faktoring klasyczny został stworzony właśnie po to, żeby pomóc taki firmom uniknąć przestojów w produkcji i w utrzymać płynność finansową.

Sprawdź ofertę faktoringu dla branży produkcyjnej >>

Faktoring w branży górniczej

Większość firm faktoringowych uznaje tą branżę za ryzykowną. INDOS SA od 30 lat finansuje przedsiębiorstwa z sektora górniczego i okołogórniczego. Z uwagi na bardzo długie terminy płatności dostawcy i podwykonawcy spółek węglowych chętnie korzystają z faktoringu. Często występujący w umowach z tymi spółkami zakaz cesji powoduje, że zazwyczaj stosowany jest faktoring cichy. Ponieważ jednak mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy ze spółkami węglowymi niejednokrotnie udaje się nam z nimi porozumieć i uzyskać zgodę na cesję wierzytelności. Dzięki temu nasi klienci mogą skorzystać z faktoringu w formie jawnej.

Sprawdź ofertę faktoringu dla branży górniczej >>

Które branże mają mniejsze szanse na skorzystanie z faktoringu?

Bardzo rzadko finansuje się branżę reklamową, konsultingową oraz faktury wynikające z usług finansowych. Wynika to z niematerialności tych usług i trudności udowodnienia, że zdarzenie gospodarcze, z którego wynika wystawiona faktura, w ogóle zaistniało. Ze względu na zagrożenie fraudami i finansowania tzw. pustych faktur udzielanie faktoringu firmom z tych branż uznaje się za ryzykowne.

Kompendium wiedzy o faktoringu

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
6 lipca, 2021
Doradca Klienta, tel. 799 075 838 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram