Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

3 formy faktoringu – jaki opłaca się wybrać?

Faktoring pozwala firmom zachować płynność finansową oraz daje gwarancję terminowej zapłaty faktur zakupowych lub sprzedażowych. Instytucje finansowe oferują różne formy faktoringu. W artykule podpowiadam jak wybrać wariant najkorzystniejszy dla Twojej firmy.

Który faktoring wybrać?

Mając do wyboru 3 formy faktoringu: jawny, cichy i odwrotny klient powinien wybrać ten rodzaj, który najlepiej odpowiada jego potrzebom i jednocześnie jest najkorzystniejszy pod względem kosztów. Wiele zalet ma także jednoczesne korzystanie ze wszystkich rodzajów faktoringu.

Faktoring jawny -  zasada działania

Faktoring jawny polega na wykupie przez instytucję finansową (faktora) niewymagalnych faktur wystawianych tytułem sprzedaży towarów lub usług.  Niewątpliwą zaletą faktoringu jawnego jest prostota i przejrzystość. Strona transakcji, która dokonała zakupu  (płatnik) potwierdza fakturę mającą być przedmiotem finansowania - jej wysokość, zasadność oraz termin zapłaty. Jest to zaleta dla firmy korzystającej z usługi faktoringu. Zwiększa to bowiem prawdopodobieństwo, że płatnik nie będzie kwestionował zobowiązania, dokonywał potrąceń itd. Kolejną korzyścią stosowania tej formy finansowania jest brak wymogu ustanowienia zabezpieczenia majątkowego na rzecz firmy faktoringowej. Przy innych rodzajach faktoringu jest to standard. Również wymagania dokumentacyjnie są ograniczone do minimum.

Faktoring jawny -  kiedy wybrać?

Jeśli porównujemy rożne formy faktoringu pod względem kosztów to faktoring jawny jest najkorzystniejszy.  Warto go wybrać wtedy, gdy współpraca między stronami transakcji handlowej ma charakter stały i opiera się na zaufaniu. Najczęściej taka sytuacja ma miejsce w przypadku gdy kupujący i sprzedający współpracują  od dłuższego  czasu, a spłata zobowiązań przebiega bez zakłóceń. Nasza firma weryfikując wniosek faktoringowy bierze pod uwagę przede wszystkim wiarygodność finansową płatnika faktoringowego. Dlatego ten rodzaj finansowania jest dostępny również dla start up`ów i firm w trudnej sytuacji finansowej (np. z zadłużeniem w ZUS i US).

Ważne!

Zakaz cesji w umowie nie wyklucza skorzystania z faktoringu jawnego. Oznacza jedynie konieczność uzyskania od płatnika zgody na przelew wierzytelności.

Sprawdź jak radzimy sobie z zakazem cesji >> >>

Faktoring cichy – na czym polega?

Faktoring cichy jest usługą oferowaną przez niewiele firm finansowych ze względu na podwyższone ryzyko transakcyjne. Zasada jego działania nie różni się zasadniczo od faktoringu jawnego – chodzi o finansowanie niewymagalnych faktur. Jednak w przypadku faktoringu cichego, nie dochodzi do przelewu praw do wierzytelności, a finansowanie odbywa się bez wiedzy i zgody płatnika. Do skorzystania  z faktoringu cichego w naszej firmie wymagane jest: udzielenie pełnomocnictwa do rachunki bankowego, na który płatnik będzie dokonywał płatności oraz ustanowienie zabezpieczenia majątkowego.

Więcej o faktoringu cichym >>

Faktoring cichy -  kiedy wybrać?

Ten rodzaj faktoringu, ze względu na wspomniane wcześniej podwyższone ryzyko, jest droższy w porównaniu z faktoringiem jawnym. Dlatego jego stosowanie jest uzasadnione tylko wtedy, gdy umowa miedzy kontrahentami zawiera zakaz cesji wierzytelności, a płatnik nie wyraża zgody na faktoring.

Taka sytuacja zazwyczaj dotyczy firm budowlanych i transportowych. Duża ilość robót budowlanych wykonywana jest w oparciu o przetargi publiczne. Normą są tutaj umowne zakazy cesji wpisane często już na etapie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWS) lub w późniejszej umowie handlowej. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w tego typu transakcjach gros zamówień pochodzi od jednostek Skarbu Państwa lub samorządów. Te podmioty bardzo często odmawiają zgody na faktoring. Bardzo często spotykamy się również z dysproporcją organizacyjną i finansową stron kontraktu. Inwestorami lub generalnymi wykonawcami są przeważnie duże firmy, a świadczącymi usługi podwykonawcze małe spółki czy jednoosobowe działalności gospodarcze. Taka relacja często wyklucza lub znacznie ogranicza możliwość uzyskania przez podwykonawcę zgody na faktoring.

Podobna sytuacja ma miejsce w sektorze usług transportowych. Przewoźnikami najczęściej są małe firmy, a zamawiającymi duże przedsiębiorstwa spedycyjne, które mogą narzucać warunki współpracy.

Faktoring odwrotny – mechanizm działania

Faktoring w wersji klasycznej (jawny i cichy) jest usługą, z której korzystają sprzedawcy produktów i usług. Gdy klientem firmy faktoringowej jest odbiorca zamówienia (kupujący) mamy do czynienia z faktoringiem odwrotnym. Mechanizm działania tej usługi jest prosty. Firma faktoringowa spłaca zobowiązania swojego klienta (kupującego) w ciągu 24 godzin lub zgodnie z ich terminem płatności. Natomiast klient reguluje należności wobec instytucji finansującej w dogodnym dla siebie czasie, np. w ciągu 60 dni.  Do skorzystania  z faktoringu odwrotnego w naszej firmie konieczne jest ustanowienie zabezpieczenia majątkowego, natomiast nie wymagamy łączenie faktoringu odwrotnego z  innymi produktami finansowymi. Do finansowania można oddać zarówno faktury przed terminem płatności, jak i takie, których termin płatności już minął.

Więcej o faktoringu odwrotnym >>

Faktoring odwrotny – kiedy wybrać?

Korzystanie z tej formy faktoringu może się opłacać każdej firmie, która dokonuje u stałych dostawców zakupów za gotówkę lub z krótkim terminem płatności, a jednocześnie chce skorzystać z długoterminowego kredytu kupieckiego. Faktoring odwrotny jest szczególnie korzystny, gdy dostawca nie chce wydłużyć terminów płatności, a zarazem oferuje duże rabaty w przypadku wcześniejszej zapłaty.

Korzystanie z faktoringu odwrotnego powinni rozważyć przedsiębiorcy, którzy jeszcze przed rozpoczęciem realizacji zlecenia muszą zainwestować środki w zakup materiałów lub usług. Natomiast na zapłatę od zleceniodawcy muszą czekać do zakończeniu robót.  Korzystający z tej formy faktoringu przedsiębiorca otrzymuje od firmy faktoringowej dodatkowy czas (do 90 dni) na zapłatę za dokonane zakupy. Dzięki temu może bez zakłóceń zrealizować kontrakt. Nie bez znaczenia przy korzystaniu z faktoringu odwrotnego jest również budowanie pozytywnego wizerunku firmy, jako podmiotu rzetelnego i wypłacalnego.  Pomaga to w budowaniu pozytywnych relacji handlowych.

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
26 lipca, 2021
Doradca Klienta, tel. 509 328 843 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram