Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

6 praktycznych porad jak wybrać najlepszą ofertę faktoringu

Przy wyborze najlepszej oferty faktoringu warto zasięgnąć rady doradcy klienta, który rzetelnie przedstawi wszystkie wady i zalety tego rodzaju finansowania oraz pomoże w doborze najbardziej odpowiedniego dla naszego biznesu rodzaju faktoringu. W artykule podpowiadam, na jakie aspekty w szczególności zwrócić uwagę.

Co to jest faktoring?

Sposób działania faktoringu jest bardzo prosty. Polega na wykupie przez instytucję finansową niewymagalnych faktur wystawianych tytułem sprzedaży towarów lub usług. Przedsiębiorca realizuje zamówienie, wystawia fakturę i przesyła ją do firmy faktoringowej. Firma faktoringowa przekazuje mu do 90% wartości faktury w ciągu 24 godzin. Firma, która nabyła produkty lub usługi dokonuje zapłaty do firmy faktoringowej zgodnie z terminem płatności (np. po 60 dniach).

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Jak wybrać najlepszą ofertę faktoringu?

O ile mechanizm działania usługi faktoringu jest nieskomplikowany, o tyle wybór najlepszej opcji spośród wielu ofert nie jest już zadaniem prostym. Oprócz nasuwających się w sposób oczywisty aspektów kosztowych usługi warto rozważyć także warunki jej świadczenia. Poniżej przedstawiam 6 praktycznych wskazówek jak wybrać najlepszą ofertę faktoringu.

Na jakie koszty zwrócić uwagę?

Przedsiębiorca, który chce wybrać najlepszą dla swojej firmy ofertę faktoringu, po pierwsze powinien zdefiniować swoje potrzeby i oczekiwania w zakresie finansowania w kontekście specyfiki swojego biznesu. Warto zastanowić się, czy z faktoringu mamy zamiar korzystać w sposób ciągły, okresowy czy incydentalny. Od tego bowiem zależy, czy przy kalkulacji kosztów faktoringu powinniśmy więcej wagi przywiązać od opłaty przygotowawczej, czy do wysokości odsetek faktoringowych.

Jeżeli chcemy finansować faktury w sposób ciągły to wysokość opłaty wstępnej, zwanej również opłatą przygotowawczą naliczaną od wysokości przyznanego limitu finansowania będzie miała dla nas znaczenie raczej drugorzędne, natomiast odsetki faktoringowe naliczane od wypłacanych zaliczek będą kosztem stałym. To ich wysokość w decydujący sposób wpłynie na ponoszone przez nas koszty finansowania.

Przy modelu, w którym z faktoringu zamierzamy korzystać w sposób okresowy lub wręcz incydentalny opłata przygotowawcza (płatna jednorazowo), będzie istotniejszym składnikiem ceny, ponieważ jest pobierana najczęściej przy pierwszym finansowaniu. Przy dużym limicie finansowania może być niebagatelnym wydatkiem, na dodatek płatnym z góry.

Sprawdź rzetelne zestawienie wszystkich kosztów faktoringu >>

Czy kontrahenci opóźniają się z płatnościami?

Kolejnym krokiem, przy wyborze najlepszej oferty faktoringu jest odpowiedź na pytanie: czy nasi kontrahenci regulują zobowiązania za dokonane u nas zakupy czy zrealizowane kontrakty w terminach wymagalności faktur czy też często są w zwłoce? Analiza portfela należności pod tym kątem ma  dwojakie znaczenie.

Po pierwsze, pomoże sprecyzować nasze oczekiwania w zakresie długości okresu karencji oraz regresu, jaki powinniśmy wynegocjować u faktora.

Po drugie, pozwoli oszacować wysokość ewentualnych dodatkowych kosztów jakie poniesiemy w przypadku zwłoki w zapłacie za faktury przekazane do faktoringu.

Oczywiście rozpatrujemy tutaj finansowanie w oparciu o usługę faktoringu niepełnego (w przypadku faktoringu pełnego nie zwracamy wypłaconej zaliczki, nie ma wiec okresów, karencji regresu etc.).

Sprawdź, na czym polega regres w faktoringu >>

Jaka powinna być wysokość limitu faktoringowego?

Kolejnym aspektem, jaki warto przemyśleć, jest deklarowany obrót jaki mamy zamiar finansować w formie faktoringu. Jest to bardzo ważne, ponieważ większość firm faktoringowych pobiera opłatę od niewykorzystanego limitu faktoringowego.

Właściwy wybór wysokości tego limitu pozwoli uniknąć przykrej niespodzianki, która pojawia się najczęściej na koniec roku i w wielu przypadkach stanowi wielokrotność opłat jakie dotychczas ponieśliśmy we współpracy z faktorem.

Taki niespodziewany i niepotrzebny wydatek musi niestety ponosić wielu przedsiębiorców, ponieważ kalkulując zapotrzebowanie na wysokość limitu faktoringowego opierają się na często pobieżnych lub zbyt optymistycznych szacunkach, co do wysokości obrotów z kontrahentami. Niejednokrotnie powodem przeszacowania wysokości sprzedaży jest nagłe zakończenie współpracy z danym kontrahentem lub znaczne zmniejszenie obrotów z przyczyn, których nie mogliśmy przewidzieć przy podpisywaniu umowy faktoringowej.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest wynegocjowanie wykreślenia z umowy faktoringowej zapisu o opłatach za niewykorzystany limit.

Limit faktoringowy - jak obliczyć optymalną wysokość? >>

Jaki rodzaj cesji wybrać?

Kolejnym elementem składowym oferty, któremu powinniśmy się wnikliwie przyjrzeć przy jej rozpatrywaniu będzie rodzaj cesji wierzytelności jaki zaproponuje nam faktor.

Jeśli współpraca ma mieć charakter stały i wszystkie faktury jakie wystawiamy chcemy finansować w formie faktoringu, to odpowiednia będzie cesja generalna wszelkich wierzytelności na danego płatnika.

Jednak większość firm wystawia faktury nieregularnie na danego płatnika.  Przykładem mogą być przedsiębiorcy budowlani startujący do przetargów, którzy po wykonaniu zlecenia  wystawiają  tylko jedną fakturę końcową na inwestora.  Nie są oni w stanie przewidzieć czy podpiszą kolejne kontrakty z danym płatnikiem.  W takiej sytuacji najlepiej sprawdzi się cesja pojedynczych wierzytelności.

Istnieją jeszcze inne rodzaje cesji -  warto wybrać tak, która będzie najbardziej pasowała do naszego biznesu.

Dowiedz się więcej o cesji wierzytelności i jej rodzajach >>

Ile trwa wypowiedzenie umowy?

Ważnym składnikiem oferty faktoringu, zapewniającym bezpieczeństwo współpracy z firmą faktoringowa,  są zapisy dotyczące możliwości i warunków, jakie trzeba spełnić, jeżeli chcemy wypowiedzieć umowę faktoringową. Szczególnie należy zwrócić uwagę na długość okresu wypowiedzenia i możliwość wcześniejszej spłaty wypłaconych zaliczek bez dodatkowych opłat. W większości przypadków 3 miesięczny okres wypowiedzenia umowy wystarczy do wygaśnięcia zobowiązań istniejących pomiędzy faktorem, faktorantem i płatnikiem faktoringowym.

Ile wynoszą opłaty administracyjne?

Ostatnią ważną kwestią są opłaty dodatkowe, jakimi może nas obciążyć firma faktoringowa w przypadku np. nieterminowej zapłaty faktury przez płatnika, koszty wezwań do zapłaty, monitów lub innych opłat windykacyjnych, jakie może zgodnie z umową naliczyć faktor. Warto je przekalkulować porównując różne oferty faktoringu.

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
12 kwietnia, 2023
Doradca Klienta, tel. 509 328 843 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram