Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Koszty faktoringu. Rzetelne zestawienie wszystkich opłat

Wielu przedsiębiorców podejmując decyzję o wyborze firmy faktoringowej skupia się na porównaniu ile procent wynoszą odsetki faktoringowe. Ich wybór pada na tą instytucję, która proponuje je na najniższym poziomie. Po kilku miesiącach korzystania z faktoringu warto podliczyć wszystkie faktury, jakie wystawiła nam instytucja finansowa, żeby sprawdzić jak w praktyce wyglądają wydatki. Kwota może znacznie różnić się od zakładanej, skalkulowanej wyłącznie na podstawie wysokości odsetek faktoringowych. Wynika to z faktu, że na koszty faktoringu składają się różnego rodzaju kwoty, a tabele opłat firm faktoringowych i banków puchną od wielu pozycji kosztowych.

Odsetki faktoringowe

Odsetki faktoringowe są stałym elementem kosztów faktoringu. Są naliczane za okres finansowania, jako procent od kwoty faktury przesłanej przez do finansowania lub od kwoty wypłaconej Klientowi. Samo porównanie wysokości odsetek nie wystarcza do oceny ile rzeczywiście kosztuje faktoring, ponieważ różnią się one sposobem naliczania. Mogą być one liczone za każdy rzeczywisty dzień finansowania lub z góry określony okres, niezależnie od tego, ile faktycznie trwało finansowanie. Odsetki mogą być pobierane w różnym momencie transakcji tzn. z góry lub z dołu.  Ich wysokość może być różna w zależności od długości okresu finansowania (wraz z liczbą dni finansowania rośnie wysokość prowizji). Dodatkowo, niektórzy faktorzy ustalają minimalną miesięczną i roczną wysokość odsetek faktoringowych, którą musi zapłacić Klient.

Poznaj 4 sposoby naliczania odsetek faktoringowych>>

Prowizja faktoringowa/operacyjna /odsetki dyskontowe

Jeśli faktor pobiera odsetki faktoringowe od kwot wypłaconych Klientowi to często nalicza dodatkową opłatę w postaci prowizji faktoringowej. Jest to opłata procentowa naliczana od kwoty faktury przedstawionej do finansowania.

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Prowizja przygotowawcza

Ten koszt naliczany jest jednorazowo za zbadanie wiarygodności kredytowej faktoranta i płatników faktoringowych, analizę ryzyka oraz przygotowanie dokumentów i umowy. Zazwyczaj prowizja przygotowawcza jest naliczana  jako procent od kwoty przyznanego limitu finansowania (od 0 do 3 %), ale może być też podana kwotowo.

Opłaty związane z limitem faktoringowym

Prowizja za limit finansowania również jest opłatą powszechnie stosowaną przez instytucje finansowe. Jest naliczana raz w roku jako procent od przyznanego do dyspozycji Klienta limitu finansowania (w wysokości od 0 do 3 %). Niektórzy faktorzy stosują również inne opłaty dotyczące limitu finansowania. Są to np. opłaty za :

  • brak wykorzystania przyznanego limitu faktoringowego
  • zmianę/podniesienie limitu globalnego lub limitów na poszczególnych kontrahentów
  • rozpatrzenie wniosku o przyznanie limitu na nowego kontrahenta

Koszty faktoringu – sprawdź kiedy bardziej opłaca się abonament, a kiedy prowizja za czas finansowania>>

Koszty faktoringu związane z opóźnieniami w zapłacie przez płatników faktoringowych

Umowy faktoringowe dopuszczają wystąpienie opóźnień w zapłacie za fakturę przez płatników faktoringowych. Na taką okoliczność ustanawiane są okresy regresu i karencji. Tabele opłat faktoringowych mogą zwierać  pozycje dotyczące podwyższonych wysokości odsetek faktoringowych w tych okresach. Jeśli nasz płatnik faktoringowy często opóźnia się w spłacie, takie odsetki mogą znacznie podwyższać ogólny  koszt faktoringu.

Inne opłaty wynikające z opóźnień w płatnościach, podnoszące koszty finansowania, to opłaty za  sporządzenie i wysłanie monitów, wezwań do zapłaty, smsów windykacyjnych do płatników oraz prowizje wynikające z prowadzenia czynności windykacyjnych.

Różne opłaty administracyjne

Analizując koszty faktoringu warto zwrócić uwagę na różnego rodzaju opłaty administracyjne. Często nie mają one charakteru sporadycznego i jednorazowego, a wręcz przeciwnie  - stale się powtarzają. Przy wielu obsługiwanych płatnikach i fakturach ich suma może stanowić znaczną część kosztów finansowania. Wysokość tych opłat wynosi od 5 do 700 zł. Przykładowe opłaty:

koszty faktoringu

Opłaty naliczane przy zakończeniu współpracy

Również rozstanie z firmą faktoringową może uderzyć Klienta po kieszeni, dlatego warto mieć świadomość, jakie opłaty mogą zostać naliczane w przypadku wypowiedzenia umowy.

  • opłata likwidacyjna (np. pobierana za każdy dzień w okresie od dnia wypowiedzenia umowy faktoringowej do dnia spłaty zadłużenia).
  • prowizja za rozwiązanie umowy (np. naliczana co miesiąc procentowo od wysokości limitu finansowania w okresie wypowiedzenia umowy)
  • opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy – stosowana w przypadku opłaty abonamentowej, stanowiąca wielokrotność prowizji za limit finansowania.

Faktoring jest usługą prostą i zyskuje coraz większa popularność również w segmencie MŚP. Warto poświęcić czas na rzetelne wyliczenie, która z ofert firm faktoringowych jest najkorzystniejsza, biorąc pod uwagę wszystkie koszty faktoringu wskazane w artykule.

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
30 lipca, 2020
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram