Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Faktor- kto to jest i jakie ponosi ryzyka w transakcji faktoringowej

Wielu przedsiębiorców zastanawia się po co firmy faktoringowe (faktorzy) przed udzieleniem finansowania w formie faktoringu weryfikują wiarygodność płatniczą faktoranta i płatnika faktoringowego. W artykule wyjaśniamy kto to jest faktor i jak ogranicza swoje ryzyka w transakcji faktoringowej.

Faktor - kto to jest?

Faktor to bank, firma finansowa lub faktoringowa, czyli ta strona transakcji faktoringowej,  która świadczy usługę faktoringu. Umowa faktoringu jest podpisywana między faktorem i faktorantem.  Po otrzymaniu faktury do finansowania faktor dokonuje wypłaty środków:

Z kolei na konto faktoranta dokonuje zapłaty płatnik faktoringowy (faktoring jawny).

Główne zagrożenia po stronie faktora

Największym ryzykiem występującym po stronie faktorów, jest brak zapłaty zarówno ze strony płatnika faktoringowego, jak i faktoranta. Czasami wynika to z nagłego i niespodziewanego pogorszenia sytuacji finansowej obu stron transakcji. Jednak niejednokrotnie faktorzy padają ofiarą nadużyć i wyłudzeń np. transakcja, która jest przedmiotem faktoringu, pomimo że jest doskonale udokumentowana, w rzeczywistości nie miała miejsca. Nie nastąpiło żadne zdarzenie gospodarcze, a co za tym idzie faktor „sponsorował” oszustwo.

Innym zagrożeniem jest sytuacja, w której kary i potrącenia naliczone przez płatnika faktorantowi przewyższają wartość wierzytelności objętej faktoringiem. W takiej sytuacji firma faktoringowa nie otrzymuje spłaty należności.

Kolejnym ryzykiem jest przeoczenie przez faktora umownego zakazu cesji. Taki zakaz może być wpisany w umowach, zleceniach, zamówieniach, ogólnych warunkach realizacji robót, czy dostaw towaru zawieranych pomiędzy faktorantem a płatnikiem. Przeoczenie tego zapisu skutkuje dla firmy finansowej tym, że cesja jest nieważna, a o zapłatę może występować jedynie do faktoranta.

Po co firma faktoringowa przeprowadza wywiad gospodarczy?

Oczywiście faktorzy mają również wiele sposobów na ograniczenie swojego ryzyka. Po to właśnie dokładnie analizują kondycję finansową zarówno faktoranta, jak i płatnika faktoringowego oraz przeprowadzają wnikliwe wywiady gospodarcze. Faktorzy muszą być szczególnie ostrożni w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo i/lub osobowo. Tego typu powiązania pomiędzy faktorantem a płatnikiem zwykle dyskwalifikują finansowanie obrotu przez faktoring. Faktorzy muszą także dokładnie analizować zdarzenie gospodarcze, które jest przedmiotem obrotu faktoringowego. Wielokrotnie oprócz sprawdzenia prawidłowości dokumentów, konieczna jest również wizyta w firmach będących stronami transakcji.

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
7 lutego, 2018
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 3 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram