Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Krótki przewodnik po Krajowym Systemie e-Faktur

Krajowy System e-Faktur to kolejny element uszczelnienia systemu podatkowego. Nowy system ma także zapewnić wiele korzyści dla przedsiębiorców. Oprócz zwiększenia szybkości wymiany danych między kontrahentami,  jednolity wzór e-Faktury pozwoli na automatyzację procesów księgowych i zredukuje liczbę pomyłek w procesie księgowania.

Co to jest Krajowy System e-Faktur?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ogólnopolski system teleinformatyczny służący do wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych (inaczej e-Faktur).

Aktualnie e-faktura jest jedną z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i  elektronicznych.

Kiedy Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie obowiązkowy?

Aktualnie polscy przedsiębiorcy mogą  korzystać dobrowolnie z KSeF. Od 1 lipca  2024 roku stanie się to obowiązkowe dla przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, a od 1 stycznia 2025 r. dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT. Znikną wtedy faktury papierowe i elektroniczne, a firmy przestaną przesyłać faktury między sobą.

Dowiedz się więcej o terminach płatności faktur >>

Kto będzie musiał wystawiać e-Faktury?

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur) będzie dotyczył wszystkich transakcji dokumentowanych fakturami VAT i obejmował następujące podmioty: 

 • przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT
 • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT
 • podatnicy zweryfikowani w Polsce do procedury unijnej OSS, którzy posiadają polski identyfikator podatkowy NIP. 

Dowiedz się więcej o formach opodatkowania działalności gospodarczej >>

Co to jest faktura ustrukturyzowana?

Faktura ustrukturyzowana (e-Faktura) to faktura elektroniczna, która posiada ustrukturyzowany format XML (zamiast standardowego formatu PDF). Oznacza on zapisywanie informacji według przyjętego standardu określającego kategorie danych, które powinny znaleźć się na fakturze (np. dane sprzedawcy i nabywcy, przedmiot sprzedaży, kwota). Przepisy wprowadzające KSeF nie nakładają nowych obowiązków co do zawartości faktury.

Sprawdź jakie elementy powinna zawierać faktura VAT?

W rozumieniu prawnym faktura ustrukturyzowana jest fakturą wystawianą za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur, która posiada przydzielony przez system, indywidualny numer identyfikacyjny. W dniu przydzielenia przez KSeF numeru identyfikacyjnego faktura będzie uznana za wystawioną i doręczoną. Niepełna lub nieprawidłowa technicznie faktura zostanie odrzucona przez system, czyli nie zostanie wystawiona w rozumieniu przepisów o VAT.

Jak działa system e-Faktur ?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny służący do:  

 • wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-Faktur) oraz ich przechowywania 
 • otrzymywania e-Faktur oraz dostępu do nich
 • oznaczania e-Faktur numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF
 • analizy i kontroli prawidłowości danych z e-Faktur
 • nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z KSeF oraz powiadamiania podmiotów o nadanych uprawnieniach lub ich odebraniu
 • uwierzytelnienia oraz weryfikacji uprawnień do korzystania z KSeF  
 • powiadamiania podmiotów o: 
  • dacie i czasie wystawienia e-Faktury oraz numerze identyfikującym e-Fakturę przydzielonym w KSeF oraz dacie i czasie jego przydzielenia
  • dacie i czasie odrzucenia faktury w przypadku jej niezgodności z wzorem
  • braku możliwości wystawienia e-Faktur - w przypadku niedostępności KSeF 
  • powiadamiania podmiotów o braku uprawnień do korzystania z KSeF. 

Jak się przygotować do wprowadzenia e-Faktur?

Aby korzystać z KSeF przedsiębiorca będzie musiał dostosować swoje systemy informatyczne, a w szczególności oprogramowanie księgowe. Najważniejszą kwestią jest sprawdzenie, czy stosowany system posiada pola do wpisywania danych koniecznych dla faktury ustrukturyzowanej. Kolejnym ważnym punktem jest połączenie systemu księgowego przedsiębiorcy z KSeF oraz przeprowadzenie testów całego procesu na wszystkich jego etapach, takich jak m.in. wystawienie faktury i weryfikacja danych.

Warto również zwrócić uwagę na to, że KSeF w żaden sposób nie informuje przedsiębiorcy o tym, że w systemie czeka na niego faktura. Faktura obecna w systemie będzie uznawana za ważną, wystawioną i zaakceptowaną, co niesie ze sobą określone skutki prawne i finansowe.  W związku z tym przedsiębiorcy muszą dostosować swoje systemy obiegu dokumentów tak, by automatycznie sprawdzały KSeF i w razie pojawienia się nowej faktury pobierały ją do systemu księgowego.

Puste faktury – co to jest, jak naprawić błąd >>

Jak uzyskać dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)?

Dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur jest możliwy po założeniu indywidualnego konta dostępnego zarówno  z komputera, jak i urządzeń mobilnych. System posiada mechanizm uwierzytelnienia, który weryfikuje tożsamość użytkownika w oparciu o Profil Zaufany i  kwalifikowane certyfikaty tj.: podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna lub podpis zaufany.

Jakie są korzyści dla przedsiębiorców ze stosowania KSeF?

Wystawianie e-Faktur przyniesie przedsiębiorcom następujące korzyści:

 • skrócony z 60 do 40 dni termin zwrotu podatku (w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym; przy spełnieniu określonych warunków),
 • możliwość rozliczenia faktury korygującej wystawionej w postaci ustrukturyzowanej poza tzw. SLIM VATem, czyli bez konieczności posiadania stosownej dokumentacji potwierdzającej dokonanie ustaleń z nabywcą.
 • brak konieczności przechowywania faktur. E- faktury będą przechowywane w KSeF przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione,
 • brak konieczności wystawiania duplikatów faktur. e-Faktura nie ulegnie zniszczeniu ani zagubieniu.

Co się stanie w przypadku awarii KSeF?

Ministerstwo Finansów przewidziało procedurę na wypadek problemów z systemem e-Faktur.  Informacja o awarii ma być odpowiednio komunikowana – w BIP Ministerstwa Finansów oraz za pomocą niezależnego interfejsu. W czasie jej trwania przedsiębiorcy mają wystawiać faktury zgodnie ze schematem, ale z pominięciem wysyłki do KSeF. Natomiast po zakończeniu awarii będą musieli to nadrobić w ciągu 7 dni.

Źródła informacji:

www.gov.pl

krajowysystemefaktur.pl

edeklaracja.com

Przeczytaj również

Czas czytania: 3 minuty
9 lutego, 2023
Doradca Klienta, tel. 661 070 327 email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram