Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Osoby fizyczne czerpiące dochody z tytułu działalności gospodarczej mogą skorzystać z różnych rodzajów opodatkowania. W artykule wyjaśniam, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami oraz kto może je stosować.

4 formy opodatkowania działalności gospodarczej

Do wyboru są cztery formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • Skala podatkowa
 • Stawka liniowa
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Karta podatkowa (od roku 2022 mogą z niej korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej)

Dowiedz się, czym jest przychód, dochód i zysk w działalności gospodarczej >>

Skala podatkowa

Skala podatkowa, czyli podatek na zasadach ogólnych  jest najpopularniejszą formą opodatkowania. Korzystają z niej nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, a także emeryci i renciści. Polega na opodatkowaniu dochodu według dwustopniowej skali. Pierwszy próg podatkowy - dochody nieprzekraczające kwoty 120 000 zł - opodatkowany jest zgodnie ze stawką wynoszącą 17% pomniejszoną o ulgi i odliczenia od podatku. Dochody powyżej kwoty 120 000 opodatkowane są w wysokości 32%. W przypadku przekroczenia drugiego progu wyższa stawka dotyczy tylko różnicy pomiędzy dochodem a kwotą 120 000 zł.

W przypadku skorzystania ze skali podatkowej, podatnik jest obowiązany prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów, w której ewidencjonuje swoje przychody i rozchody. Ponadto na koniec roku podatkowego należy sporządzać spis z natury wykazując w nim m.in. nabyte towary oraz materiały.

Skala podatkowa - zalety

 • prawo do skorzystania z ulg podatkowych,
 • prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • prawo do skorzystania z ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko,
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,
 • prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów,
 • prawo do rozliczenia wszystkich przychodów opodatkowanych skalą podatkową na jednym zeznaniu rocznym.

Skala podatkowa - wady

 • po przekroczeniu dochodu 120 000 zł przedsiębiorca jest zmuszony do zapłaty podatku według drugiego progu podatkowego 32%,
 • obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • więcej formalności związanej z dokumentacją firmową.

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego przedsiębiorca opodatkowuje dochód bez względu na jego wysokość jedną stawką podatku - 19%.  Podatnik jest obowiązany prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów, w której ewidencjonuje swoje przychody i rozchody.

Podatek liniowy - zalety

 • jedna stawka podatku, bez względu na wysokość osiąganego dochodu,
 • możliwość odliczenia od przychodu poniesionych kosztów podatkowych
 • składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki, nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia

Podatek liniowy - wady

 • brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych,
 • brak prawa do kredytu podatkowego,
 • brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • brak prawa odliczenia ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko (1500 zł)
 • brak kwoty wolnej od podatku.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o fakturze VAT >>

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, w przypadku której przedsiębiorca nie pomniejsza osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. Stawki ryczałtu zależą od  rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej i wynoszą- 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% oraz 17%.

Ryczałt jest przeznaczony dla osób fizycznych uzyskujących przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskały przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
 • uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Dodatkowo ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia katalog działalności, które bezwzględnie nie mogą opodatkować swoich przychodów ryczałtem:

 • prowadzenie aptek
 • prowadzenie lombardów
 • kupno i sprzedaż wartości dewizowych
 • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzanie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym

Najważniejsze zalety

 • prosty sposób ustalenia podstawy opodatkowania
 • uproszczona księgowość (ewidencja przychodów)

Najważniejsze wady

 • wyłączenia niektórych rodzajów działalności z możliwości stosowania
 • brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • brak prawa odliczenia ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko (1500 zł)
 • składka zdrowotna 9% podstawy wymiaru opartej na trzech stawkach:
  • 60 % przeciętnego wynagrodzenia  ( przy dochodach rocznych do 60 tys. zł)
  • 100 % przeciętnego wynagrodzenia (przy dochodach od 60 do 300 tys. zł)
  • 180 % przeciętnego wynagrodzenia (przy dochodach pow. 300 tys. zł)

Dowiedz się, jak zapewnić firmie płynność finansową >>

Karta podatkowa

Od roku 2022 z karty podatkowej mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, albo planują zmienić formę opodatkowania, nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość podatku nie odzwierciedla w żaden sposób osiąganych przez podmiot przychodów. Stawka karty podatkowej zależy od kilku czynników, takich jak np.:

 • rodzaj wykonywanych usług,
 • wielkość zatrudnienia,
 • wielkość (liczba ludności) miejscowości w której działalność jest prowadzona,
 • rozmiar prowadzonej działalności.

Karta podatkowa przeznaczona jest jedynie dla tych podatników, którzy prowadzą rodzaj działalności określony w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (np. usługi rozrywkowe, opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi itp.).

Karta podatkowa - zalety

 • niska i jednolita wartość podatku,
 • brak obowiązku prowadzenia KPiR.
 • składka zdrowotna w wysokości 9 % podstawy wymiaru składek stanowiącej kwotę minimalnego wynagrodzenia w danym roku

Karta podatkowa - wady

 • forma opodatkowania wyłącznie dla przedsiębiorców korzystających z niej na dzień 31.12.2021 – brak możliwości wyboru karty od 2022,
 • opłacana niezależnie od osiąganych przychodów,
 • od przychodów nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów.

Formy opodatkowania - podsumowanie najważniejszych różnic

Skala podatkowaPodatek liniowyRyczałt od przychodów ewidencjonowanychKarta podatkowa
Rodzaje działalnościkażda działalność gospodarczakażda działalność gospodarczakażda działalność, za wyjątkiem wskazanych działalności, które nie mogą być opodatkowane ryczałtemwskazane w katalogu działalności, które mogą być opodatkowane kartą podatkową
Limit dochodówbrak limitubrak limitudo 2 mln EURO: - samodzielnie, - łącznie w ramach spółki cywilnej, lub spółki jawnejbrak limitu
Rozliczenie kosztów uzyskania przychodutaktaknienie
Podstawa opodatkowaniadochóddochódprzychódpodatek ustala urząd skarbowy
Stawka podatku17% lub 32%19%od 2% do 17%stawki zależą od m.in. rodzaju działalności, miejsca wykonywania, liczby pracowników
Rozliczenie z innymi dochodamitaknienienie
Źródło: https://www.biznes.gov.pl/

Przeczytaj również

Czas czytania: 4 minuty
17 stycznia, 2022
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram