Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Osoby fizyczne czerpiące dochody z tytułu działalności gospodarczej mogą skorzystać z różnych rodzajów opodatkowania. W artykule wyjaśniam, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami oraz kto może je stosować.

4 formy opodatkowania działalności gospodarczej

Do wyboru są cztery formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej:

 • Skala podatkowa
 • Stawka liniowa
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Karta podatkowa (od roku 2022 mogą z niej korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej)

Skala podatkowa

Skala podatkowa, czyli podatek na zasadach ogólnych  jest najpopularniejszą formą opodatkowania. Korzystają z niej nie tylko przedsiębiorcy, ale również osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, a także emeryci i renciści. Polega na opodatkowaniu dochodu według dwustopniowej skali. Pierwszy próg podatkowy - dochody nieprzekraczające kwoty 120 000 zł - opodatkowany jest zgodnie ze stawką wynoszącą 17% pomniejszoną o ulgi i odliczenia od podatku. Dochody powyżej kwoty 120 000 opodatkowane są w wysokości 32%. W przypadku przekroczenia drugiego progu wyższa stawka dotyczy tylko różnicy pomiędzy dochodem a kwotą 120 000 zł.

W przypadku skorzystania ze skali podatkowej, podatnik jest obowiązany prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów, w której ewidencjonuje swoje przychody i rozchody. Ponadto na koniec roku podatkowego należy sporządzać spis z natury wykazując w nim m.in. nabyte towary oraz materiały.

Skala podatkowa - zalety

 • prawo do skorzystania z ulg podatkowych,
 • prawo do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • prawo do skorzystania z ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko,
 • możliwość skorzystania z kredytu podatkowego,
 • prawo do pomniejszenia osiągniętych przychodów o poniesione koszty uzyskania przychodów,
 • prawo do rozliczenia wszystkich przychodów opodatkowanych skalą podatkową na jednym zeznaniu rocznym.

Skala podatkowa - wady

 • po przekroczeniu dochodu 120 000 zł przedsiębiorca jest zmuszony do zapłaty podatku według drugiego progu podatkowego 32%,
 • obowiązek prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
 • więcej formalności związanej z dokumentacją firmową.

Sprawdź na czym polega faktoring >>

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego przedsiębiorca opodatkowuje dochód bez względu na jego wysokość jedną stawką podatku - 19%.  Podatnik jest obowiązany prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów, w której ewidencjonuje swoje przychody i rozchody.

Podatek liniowy - zalety

 • jedna stawka podatku, bez względu na wysokość osiąganego dochodu,
 • możliwość odliczenia od przychodu poniesionych kosztów podatkowych
 • składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy wymiaru składki, nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia

Podatek liniowy - wady

 • brak prawa do skorzystania z większości ulg podatkowych,
 • brak prawa do kredytu podatkowego,
 • brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • brak prawa odliczenia ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko (1500 zł)
 • brak kwoty wolnej od podatku.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, w przypadku której przedsiębiorca nie pomniejsza osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe. Stawki ryczałtu zależą od  rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej i wynoszą- 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 10%, 12%, 12,5%, 14%, 15% oraz 17%.

Ryczałt jest przeznaczony dla osób fizycznych uzyskujących przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • uzyskały przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro,
 • uzyskały przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Dodatkowo ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym wymienia katalog działalności, które bezwzględnie nie mogą opodatkować swoich przychodów ryczałtem:

 • prowadzenie aptek
 • prowadzenie lombardów
 • kupno i sprzedaż wartości dewizowych
 • handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • wytwarzanie wyrobów objętych podatkiem akcyzowym

Najważniejsze zalety

 • prosty sposób ustalenia podstawy opodatkowania
 • uproszczona księgowość (ewidencja przychodów)

Najważniejsze wady

 • wyłączenia niektórych rodzajów działalności z możliwości stosowania
 • brak prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem,
 • brak prawa odliczenia ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko (1500 zł)
 • składka zdrowotna 9% podstawy wymiaru opartej na trzech stawkach:

- 60 % przeciętnego wynagrodzenia  ( przy dochodach rocznych do 60 tys. zł)

- 100 % przeciętnego wynagrodzenia (przy dochodach od 60 do 300 tys. zł)

- 180 % przeciętnego wynagrodzenia (przy dochodach pow. 300 tys. zł)

Dowiedz się jak wybrać pożyczkę dla firm na najkorzystniejszych warunkach >> 

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość podatku nie odzwierciedla w żaden sposób osiąganych przez podmiot przychodów. Stawka karty podatkowej zależy od kilku czynników, takich jak np.:

 • rodzaj wykonywanych usług,
 • wielkość zatrudnienia,
 • wielkość (liczba ludności) miejscowości w której działalność jest prowadzona,
 • rozmiar prowadzonej działalności.

Karta podatkowa przeznaczona jest jedynie dla tych podatników, którzy prowadzą rodzaj działalności określony w art. 23 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (np. usługi rozrywkowe, opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi itp.).

Od roku 2022 z karty podatkowej mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed rokiem 2022 i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, albo planują zmienić formę opodatkowania, nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Karta podatkowa - zalety

 • niska i jednolita wartość podatku,
 • brak obowiązku prowadzenia KPiR.
 • składka zdrowotna w wysokości 9 % podstawy wymiaru składek stanowiącej kwotę minimalnego wynagrodzenia w danym roku

Karta podatkowa - wady

 • forma opodatkowania wyłącznie dla przedsiębiorców korzystających z niej na dzień 31.12.2021 – brak możliwości wyboru karty od 2022,
 • opłacana niezależnie od osiąganych przychodów,
 • od przychodów nie można odliczyć kosztów uzyskania przychodów.

Formy opodatkowania - podsumowanie najważniejszych różnic *

Skala podatkowa Podatek liniowy Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Karta podatkowa
Rodzaje działalności każda działalność gospodarcza każda działalność gospodarcza każda działalność, za wyjątkiem wskazanych działalności, które nie mogą być opodatkowane ryczałtem wskazane w katalogu działalności, które mogą być opodatkowane kartą podatkową
Limit dochodów brak limitu brak limitu do 2 mln EURO: - samodzielnie, - łącznie w ramach spółki cywilnej, lub spółki jawnej brak limitu
Rozliczenie kosztów uzyskania przychodu tak tak nie nie
Podstawa opodatkowania dochód dochód przychód podatek ustala urząd skarbowy
Stawka podatku 17% lub 32% 19% od 2% do 17% stawki zależą od m.in. rodzaju działalności, miejsca wykonywania, liczby pracowników
Rozliczenie z innymi dochodami tak nie nie nie

Źródło: https://www.biznes.gov.pl/

Przeczytaj również

Czas czytania: 4 minuty
17 stycznia, 2022
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 3 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram