Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Księgowanie faktoringu odwrotnego - jak księgować faktoring odwrotny?

Na czym polega faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny (odwrócony, zakupowy, zamówieniowy) to usługa finansowa, skierowany do firm dokonujących zakupów za gotówkę lub z krótkim terminem płatności, które chcą skorzystać z prolongaty w spłacie zobowiązań. Usługa polega na tym, że firma faktoringowa spłaca zobowiązania swojego klienta w ciągu 24 godzin lub zgodnie z ich terminem płatności. Wypłata środków dokonywana jest na podstawie przedstawionych przez klienta  faktur zakupowych  na konta bankowe jego dostawców np. na konto hurtowni, w której dokonał zakupów. Natomiast klient reguluje należności wobec instytucji finansującej w dogodnym dla siebie czasie np. po 90 dniach.  

Dowiedz się więcej o faktoringu odwrotnym >>

Jak zaksięgować faktoring odwrotny w księgach rachunkowych?

Firma korzystająca z faktoringu odwrotnego (faktorant; strona transakcji, która dokonuje zakupu) powinna w księgach rachunkowych zaksięgować zmianę wierzyciela, ponieważ firma faktoringowa dokonując na rzecz dostawcy zapłaty 100% wartości faktury wchodzi w prawa wierzyciela.

Gdy faktorant otrzyma od firmy faktoringowej pisemną informację o dokonaniu do dostawcy zapłaty za fakturę, zmianę wierzyciela w księgach rachunkowych ujmuje się zapisem:

  • Wn konto 201 „Rozrachunki z dostawcami”
  • Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”

Natomiast następującą  w umówionym terminie spłatę zobowiązania wobec firmy faktoringowej z tytułu sfinansowanej faktury, faktorant ujmuje w księgach rachunkowych zapisem:

  • Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki "
  • Ma konta 130 „Rachunek bieżący"

Jeśli koszty usługi faktoringowej pobierane są przez firmę faktoringową z dołu, to po spłacie zobowiązania przez faktora wystawia ona fakturę tytułem swojego wynagrodzenia. Koszty usług faktoringowych faktorant zalicza w księgach rachunkowych do kosztów finansowych (konto 75-1).

Jak ująć faktoring odwrotny w bilansie?

Skutkiem korzystania z faktoringu odwrotnego  jest wygaśnięcie stosunku zobowiązaniowego między stroną kupującą (faktorantem)  a dostawcą  produktów i/lub usług. W jego miejsce powstaje nowy stosunek zobowiązaniowy między faktorantem a firmą faktoringową.
Faktorant na koniec okresu sprawozdawczego powinien wskazać w bilansie, faktury zapłacone przez firmę faktoringową w jego imieniu, jako zobowiązania krótkoterminowe w pasywach w pozycji B.III.2.c. "Inne zobowiązania finansowe".

Przeczytaj również

Czas czytania: < 1 minut
15 marca, 2023
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram