Zapytaj
eksperta
Zapytaj
eksperta

Odsetki faktoringowe - 4 sposoby naliczenia

Na koszty faktoringu składają się różnego rodzaju prowizje, a tabele opłat firm faktoringowych i banków zawierają wiele pozycji kosztowych. Odsetki faktoringowe są ich stałym elementem. Jednak samo porównanie wysokości odsetek nie wystarcza do oceny rzeczywistych kosztów finansowania, ponieważ różnią się one sposobem naliczania.

Odsetki faktoringowe - co to jest?

Odsetki faktoringowe są stałym elementem kosztów faktoringu. Firma faktoringowa pobiera je za okres finansowania, jako procent od kwoty faktury przesłanej do faktoringu lub od kwoty wypłaconej Klientowi. Samo porównanie wysokości odsetek nie wystarcza do oceny ile rzeczywiście kosztuje faktoring, ponieważ różnią się one sposobem naliczania. Dodatkowo, niektórzy faktorzy ustalają minimalną miesięczną i roczną wysokość odsetek faktoringowych, którą musi zapłacić Klient.

Kompendium wiedzy o faktoringu >>

Podstawowe różnice w naliczaniu prowizji

Podstawą naliczania odsetek faktoringowych  może być:

  • kwota faktury przesłanej do finansowania (czyli 100% wartości wierzytelności)
  • kwota zaliczki wypłaconej Klientowi (czyli 80% wartości wierzytelności)

Wysokość odsetek może być zróżnicowana w zależności od długości okresu finansowania (wraz z liczbą dni finansowania rośnie wysokość prowizji).

Sprawdź kiedy opłaca się sięgnąć po faktoring – 4 przykładowe sytuacje >>

Odsetki faktoringowe pobierane z dołu

Ten sposób naliczenia odsetek polega na tym, że są one pobierane od klienta po spłacie należności przez płatnika faktoringowego. Po przesłaniu faktury do finansowania klient firmy faktoringowej otrzymuje zaliczkę - zwykle jest to 80% wartości faktury. Firma faktoringowa potrąca należne jej odsetki faktoringowe, po wpłacie płatnika, z wypłacanych klientowi pozostałych 20% wartości faktury.

Odsetki faktoringowe pobierane z góry

W przypadku tego sposobu naliczania odsetek faktoringowych są one potrącane z kwoty zaliczki wypłacanej klientowi, czyli 80% wartości faktury pomniejszane jest o kwotę odsetek. Jeśli płatnik faktoringowy dokonuje zapłaty należności w terminie to firma faktoringowa wypłaca swojemu klientowi pozostałe 20% faktury. Jeśli płatnik spóźni się z płatnością, to od 20% odliczana jest prowizja za kolejny okres finansowania (zwykle z podwyższoną stawką odsetek faktoringowych).

Odsetki pobierane za rzeczywisty okres finansowania

Jeśli firma faktoringowa pobiera odsetki faktoringowe za rzeczywisty okres finansowania, nalicza je za każdy dzień finansowania, czyli koszt ten rozliczany jest proporcjonalnie za ilość dni finansowania - od dnia obciążenia rachunku bankowego firmy faktoringowej do dnia uzyskania środków od płatnika faktoringowego.

Abonament, czyli odsetki naliczane za określoną liczbę dni

 Case study:

Do faktoringu w INDOS SA została zgłoszona faktura VAT opiewająca na kwotę 100.000 zł, która będzie wymagalna za 58 dni (po 58 dniach zostanie zapłacona przez jej płatnika).

Uzgodnione odsetki faktoringowe wynoszą 0,06%. INDOS SA pobiera odsetki faktoringowe z dołu, za każdy dzień finansowania. W okresie karencji i regresu nie podwyższamy wysokości odsetek faktoringowych.

Harmonogram płatności wygląda następująco:

  • INDOS SA przekazuje Klientowi 80% faktury (80.000 zł) w ciągu 24 godzin.
  • Po 58 dniach (spłaceniu faktury przez płatnika) INDOS SA przekazuje Klientowi pozostałą część wartości faktury zachowując swoje wynagrodzenie, które wynosi:

58 dni * 0,06% * 100.000 zł = 3.480 zł + VAT (23%)

  • Pozostałą kwotę w wysokości 15.719,60 zł (20.000 zł – 4.280,40 zł) zwracamy Klientowi.

Odsetki faktoringowe to tylko jeden z kosztów faktoringu. Przeczytaj artykuł, w którym przedstawiamy rzetelne zestawienie wszystkich opłat faktoringowych >> 

Przeczytaj również

Czas czytania: 2 minuty
5 czerwca, 2019
specjalista ds. marketingu, email: [email protected]
BĄDŹ NA BIEŻĄCO!
Otrzymuj powiadomienia o najświeższych artykułach

Zobacz naszą ofertę

FAKTORING JAWNY
Koniec z czekaniem na przelewy od kontrahentów.
Do 90% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring cichy
Finansowanie faktur bez cesji 
i informowania kontrahenta. Do 75% wartości faktury wypłacimy Ci w 24 h
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
Faktoring odwrotny
Spłacimy Twoje zobowiązania w 24 h i otrzymasz prolongatę terminu płatności do 90 dni

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
PożyczkI
Finansowanie dla firm na dowolny cel do 4 mln zł. Rozpatrzenie wniosku nawet w ciągu 1 dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Złóż wniosek
INDOS SA ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów
NIP: 627-23-51-283 | REGON: 276591100
Wpis do KRS: 0000343763 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach | Kapitał zakładowy: 7.126.560,00 zł wpłacony w całości
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram